Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Thù lao lao động tại đội sản xuất 2 công ty trách nhiệm hữu hạn minh hà

Thù lao lao động tại đội sản xuất 2 công ty trách nhiệm hữu hạn minh hà

Ngọc Mai | 13:12 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI ĐỘI SẢN XUẤT 2 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH HÀ 2
1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Minh Hà 2
1.1.1. Thông tin chung 2
1.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị 2
1.1.3. Thị trường và khách hàng 5
1.1.4. Đặc điểm về lao động: 7
1.1.5. Đặc điểm về tài chính 8
1.2. Đánh giá thực trạng thù lao lao động tại đội sản xuất 2 - Công ty TNHH Minh Hà 11
1.2.1. Tình hình thù lao lao động tại Công ty TNHH Minh Hà 11
1.2.2. Thực trạng thù lao lao động tại đội sản xuất 2 11
1.2.2.1. Quỹ lương 11
1.2.2.2. Cách thức phân bổ lương từ Công ty đến đội 2 13
1.2.2.3.Phúc lợi 21
1.2.2.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao của đội sản xuất 2 23

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HÌNH THỨC TRẢ THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI ĐỘI SẢN XUẤT 2- CÔNG TY TNHH MINH HÀ 27
2.1.Đánh giá tình hình trả thù lao tại đội sản xuất 2 27
2.2.Định hướng phát triển của Công ty TNHH Minh Hà 29
2.2.1.Định hướng chung 29
2.2.3.Định hướng về công tác thù lao lao động tại Công ty TNHH Minh Hà 30
2.3.Một số giải pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động tại đội sản xuất 2- Công ty TNHH Minh Hà 31
2.3.1.Kết hợp 1.2 và a.1: Hoàn thiện công tác chi thù lao cho người lao động 31
2.3.2.Kết hợp 1.2 với A.1: Hệ số công tác xét duyệt hệ số hạng thành tích 32
2.3.3.Kết hợp 1.1 với a.1: Hoàn thiện phương pháp xây dựng quỹ lương kế hoạch 33
2.3.4.Kết hợp 2.1 với A.2: Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lao động và sắp xếp lại cơ cấu lao động 34
KẾT LUẬN 35
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 36
PHỤ LỤC 37

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, năng suất, chất lượng và hiệu quả luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp luôn luôn đưa ra các biện pháp nhằm đạt được mục tiêu đó. Trong đó, chính sách thù lao là một trong các biện pháp quan trọng. Thù lao là nhân tố kích thích tạo động lực cho người lao động làm việc một cách hăng hái và đạt hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất kinh doanh.

Thù lao là phần thu nhập chủ yếu của người lao động, là nguồn để người lao động trang trải chi phí cho bản thân và gia đình, và cũng là điều kiện để họ tái sản xuất sức lao động mà họ đã hao phí. Đối với chủ doanh nghiệp, thù lao là một khoản chi phí đáng kể trong quá trình sản xuất kinh doanh và được tính vào giá thành sản phẩm.
Thực tế cho thấy rằng, ở doanh nghiệp nào có chính sách thù lao đúng đắn, khoản thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động thỏa đáng với sức lao động mà họ đã bỏ ra thì sẽ tạo động lực cho người lao động, biểu hiện rõ rệt là người lao động sẽ hăng hái, tích cực lao động và làm việc hiệu quả. Doanh nghiệp nào không có chính sách thù lao tốt, không thỏa đáng cho người lao động, thì người lao động sẽ làm việc bê trễ, thiếu trách nhiệm, thậm chí là họ thôi việc.

Nhận thức được tầm quan trọng của thù lao, sau quá trình học tập và được trang bị những kiến thức quản lý doanh nghiệp tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân và thời gian thực tập tại Công ty TNHH Minh Hà em đã chọn đề tài: “ Thù lao lao động tại đội sản xuất 2- Công ty TNHH Minh Hà” làm đề tài chuyên đề của mình với hy vọng sẽ tìm hiểu sâu hơn về quản lý tiền lương, thù lao lao động tại Công ty và có một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý thù lao lao động của Công ty

Đề tài gồm 2 chương:
Chương 1: Thực trạng thù lao lao động tại đội sản xuất 2- Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Hà
Chương 2: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức thù lao lao động tại đội sản xuất 2 - Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Hà.
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/thu-lao-lao-dong-tai-doi-san-xuat-2-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-minh-ha-41616/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang