Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý

Nguyen Hung Cuong | 19:35 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.
Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của bất cứ một xã hội hay một tổ chức nào. Chỉ khi nào nguồn nhân lực được sử dụng một cách có hiệu quả thì tổ chức ấy mới có thể hoạt động một cách trơn tru và đạt được những thành công như mong đợi. Hoạt động của mỗi tổ chức đều chịu ảnh hưởng và chịu sự chi phối bởi các nhân tố và mức độ ảnh hưởng khác nhau qua các thời kỳ, nhưng nguồn nhân lực vẫn luôn giữ được vai trò quyết định trong hoạt động của bất cứ tổ chức nào. Tuy nhiên, với vai trò quan trọng của mình thì nguồn nhân lực trong các tổ chức cũng phải ngày càng tự hoàn thiện để có thể đáp ứng được những nhu cầu đặt ra. Các doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ thì phải tìm mọi cách để trang bị cho mình đội ngũ lao động lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Để làm được điều này doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng thời nhiều công việc và một trong số đó là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trong công ty, đồng thời cũng tạo điều kiện để có thể thu hút và gìn giữ được lao động tới công ty làm việc và cống hiến. Đào tạo và phát triển là đào tạo những kỹ năng và kiến thức để người lao động có thể vận dụng chúng một cách linh hoạt vào quá trình thực hiện công việc thường ngày và chuẩn bị để thực hiện tốt hơn những công việc trong tuơng lai.
Công ty TNHH Mừng Quý là công ty mới được thành lập chưa lâu, do đó đội ngũ lao động của công ty vẫn có những sự xáo trộn và trình độ kiến thức của người lao động vẫn còn chậm thay đổi để có thể đáp ứng được nhu cầu đặt ra của công ty. Vì vậy, thực trạng của công ty luôn đặt ra những đòi hỏi với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty để làm sao có thể đào tạo nguồn lao động thực sự phù hợp với những mục tiêu mà công ty đã đề ra trước mắt và cả trong lâu dài. Nhận thấy sự thực trạng của công ty như trên em quyết định chọn đề tài: “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý” làm khóa luận tốt nghiệp.

1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
Việc nghiên cứu đề tại này nhằm:
Hiểu rõ những lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.
Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý.
Rút ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý.
Đề ra các pháp để cải thiện các hạn chế còn tồn tại và hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài.
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài.
Nghiên cứu tình hình thực tiễn trình độ của đội ngũ công nhân viên tại công ty TNHH Mừng Quý.
Nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.
• Pham vi thời gian: Từ năm 2006 tới nay.
• Phạm vi không gian:
Nghiên cứu tình hình nhân sự tại trụ sở chính của công ty và các đại lý các nhà phân phối của công ty.
1.4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Bài khóa luận sử dụng các phương pháp nghiên sau đây:
• Phương pháp thống kê.
• Phương pháp so sánh.
• Thu thập thông tin qua thực tế thực tập, phiếu điều tra.
• Phương pháp chuyên gia.

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 1
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 2 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3
2.1. Nội dung của quản trị nhân sự. 3
2.1.1. Nội dung của quản trị nhân sự 3
2.1.2. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu và tầm quan trọng của Quản trị nhân lực. 4
2.1.2.1. Khái niệm 4
2.1.2.2. Đối tượng của quản trị nhân lực 5
2.1.2.3. Mục tiêu của QTNL 5
2.1.2.4. Vai trò của QTNL 5
2.1.3. Các hoạt động chủ yếu của Quản trị nhân lực. 6
2.1.3.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực 6
2.1.3.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
2.1.3.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực 7
2.2. Những vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 7
2.2.1. Đào tạo nguồn nhân lực. 8
2.2.2. Phát triển nguồn nhân lực. 8
2.2.3.Mục tiêu, ý nghĩa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 8
2.3. Các phương pháp đào tạo trong doanh nghiệp. 11
2.3.1. Đào tạo trong công việc. 11
2.3.1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc. 11
2.3.1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề. 11
2.3.1.3. Kèm cặp và chỉ bảo. 12
2.3.1.4. Phương pháp luân chuyển và thuyên chuyển công việc. 12
2.3.2. Đào tạo ngoài công việc 13
2.3.2.1. Phương pháp lớp tổ chức cạnh tranh doanh nghiệp 13
2.3.2.2. Cử đi học tại các trường chính quy. 13
2.3.2.3. Các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo. 13
2.3.2.4. Đào tạo theo kiểu chương trình hóa, với sự trợ giúp của máy tính. 14
2.3.2.5. Phương pháp đào tại từ xa. 14
2.3.2.6. Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm. 14
2.3.2.7. Mô hình hóa hành vi. 15
2.4. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 15
2.4.1. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 15
2.4.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo. 16
2.4.1.2. Xác định mục tiêu đào tạo. 18
2.4.1.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 19
2.4.1.4. Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo. 19
2.4.1.5. Dự tính chi phí đào tạo. 19
2.4.1.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên . 20
2.4.1.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo. 20
2.5. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 21
2.5.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp. 21
2.5.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý 21
CHƯƠNG 3 22
THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỪNG QUÝ 22
3.1. Khái quát về công ty TNHH Mừng Quý 22
3.1.1. Tên công ty, địa chỉ của công ty TNHH Mừng Quý 22
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 22
3.1.3. Ngành nghề kinh doanh 23
3.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty 24
3.1.5. Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH Mừng Quý. 27
3.1.6. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ 27
3.1.6.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 27
3.1.6.2. Đặc điểm sản phẩm của công ty 28
3.1.7. Đặc điểm nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý 29
3.1.7.1. Số lượng lao động trong công ty 29
3.1.7.2. Cơ cấu tuổi của lao động trong công ty TNHH Mừng Qúy 30
3.1.7.3. Cơ cấu giới tính tại công ty TNHH Mừng Quý. 32
3.1.7.4. Cơ cấu trình độ đào tạo của lao động trong công ty TNHH Mừng Quý 34
3.1.7.5. Tình hình kinh doanh của công ty TNHH Mừng Quý 36
3.2. Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý. 40
3.2.1. Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý 40
3.2.1.1. Tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý 40
3.2.1.2. Phân tích thực trạng tổ chức đào tạo và phát triển của công ty TNHH Mừng Quý. 41
3.2.2. Đánh giá chung về thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý 52
3.2.2.1. Đánh giá kết quả đào tạo của công ty TNHH Mừng Quý 52
3.2.2.2. Ưu điểm của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý. 54
3.2.2.3. Những tồn tại cần giải quyết của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý. 56
CHƯƠNG 4 59
NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MỪNG QUÝ 59
4.1. Hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý 59
4.1.1. Định hướng phát triển của công ty đến năm 2015 59
4.1.2. Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH Mừng Quý. 60
4.2. Những giải pháp đề xuất đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Mừng Quý. 61
4.2.1. Xây dựng mục tiêu và giải pháp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược chung của công ty TNHH Mừng Quý. 61
4.2.2. Hoàn thiện quá trình tổ chức thực hiện công tác đào tạo của công ty TNHH Mừng Quý. 67
4.2.2.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty. 67
4.2.2.3. Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện đào tạo 69
4.2.2.4. Hoàn thiện việc đánh giá chương trình đào tạo sau khóa học của công ty. 70
4.2.2.5. Khai thác nguồn lực tài chính để phục vụ cho việc đào tạo nhân sự 71
4.2.3. Các biện pháp khác nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Mừng Quý.. 72
CHƯƠNG 5 75
KẾT LUẬN 75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

http://tailieunhansu.com/diendan/f400/mo%CC%A3t-so%CC%81-gia%CC%89i-pha%CC%81p-nha%CC%80m-hoa%CC%80n-thie%CC%A3n-cong-ta%CC%81c-da%CC%80o-ta%CC%A3o-va%CC%80-pha%CC%81t-trie%CC%89n-nguo%CC%80n-nhan-lu%CC%A3c-tai-cong-ty-tnhh-mu%CC%80ng-quy%CC%81-46758/#post51666
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang