Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Ngọc Mai | 20:45 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 3
Chương I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ 5
1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp 5
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ. 5
1.1.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty 5
1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Phát triển Công nghệ và thiết bị Mỏ. 6
1.2. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ. 9
1.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 9
1.2.2.Một số thành tích của công ty 12
1.3. Một số đặc điểm của Công ty phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ. 12
1.3.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 12
1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 13
1.3.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 13
1.3.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 14
1.4. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng tới công tác tiền lương tại Công ty sản xuất Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ. 15
1.4.1. Cơ sở vật chất 15
1.4.2. Lao động 16
1.4.3. Vốn 21
1.4.4. Thị trường lao động 22
Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ 23
2.1. Căn cứ trả lương 23
2.2. Nguyên tắc sử dụng quỹ lương 23
2.3. Cách xác định quỹ lương 25
2.3.1. Phương pháp xác định quỹ lương kế hoạch 25
2.3.2. Phương pháp xác định quỹ lương thực hiện của Công ty 27
2.4. Phương pháp xác định đơn giá tiền lương 35
2.4.1. Phương pháp xác định đơn giá tổng quát 35
2.4.2. Xác định đơn giá tiền lương cho từng bộ phận 35
2.5. Phương pháp phân phối tiền lương 38
2.5.1. Phương pháp phân phối tiền lương cho khối gián tiếp 39
2.5.2. Phương pháp phân phối tiền lương cho khối trực tiếp 45
2.6. Đánh giá công tác tiền lương tại Công ty sản xuất Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ. 50
2.6.1. Ưu điểm 50
2.6.2. Hạn chế 51
Chương III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ 52
3.1. Phương hướng, mục tiêu của Công ty sản xuất Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ 52
3.1.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển của Công ty sản xuất Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ : 52
3.1.2. Các giải pháp và biện pháp về quản lý và tổ chức điều hành SXKD. 53
3.1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2007 55
3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty sản xuất Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ 55
3.2.1. Một số đề xuất chung 55
3.2.2.Đối với khối trả lương thời gian 56
3.2.3.Đối với khối trả lương sản phẩm: 58
KẾT LUẬN 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ là một doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoạt động trong lĩnh vực Phát triển Công nghệ, sử dụng hàng trăm lao động, với các trình độ, tuổi tác và công việc khác nhau, chính vì vậy công tác tiền lương được ban lãnh đạo công ty hết sức chú trọng. Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ là một trong các Công ty thành viên trực thuộc của công ty, công tác tiền lương tại Công ty cũng được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo chung của ban lãnh đạo công ty. Tuy nhiên do hoạt động sản xuất của công ty có tính chất đặc thù riêng. Do vậy công tác tiền lương của Công ty cũng có những nét khác biệt nhất định.
Từ thực tế, kết hợp với các kiến thức quản trị nhận lực đã được trang bị trong quá trình học tập tại trường, tôi tiền hành nghiên cứu đề tài:
“ Một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ”
Nội dung của chuyên đề gồm các chương sau:
Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ.
Chương 2: Thực trạng công tác tiền lương tại công ty.
Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty.
http://tailieunhansu.com/diendan/mot-so-bien-phap-co-ban-nham-hoan-thien-cong-tac-tien-luong-tai-cong-ty-phat-trien-cong-nghe-va-thiet-bi-mo-41469/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang