Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện chính sách tiền lương tại cơ quan Tổng công ty xây dựng Thăng Long

Hoàn thiện chính sách tiền lương tại cơ quan Tổng công ty xây dựng Thăng Long

Ngọc Mai | 20:47 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, xu hướng chung của tất cả các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững trên thương trường đều phải chú trọng phát triển và bảo vệ tốt nguồn nhân lực cho sản xuất. Vì vậy trong quá trình sản xuất ra sản phẩm hàng hoá, vấn đề trả lương cho người lao động là một vấn đề thiết yếu nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người lao động.

Tiền lương là một phần độc lập trong doanh nghiệp, là phương tiện hiệu quả để thu hút lao động có tay nghề cao và tạo ra lòng trung thành của người lao động với doanh nghiệp. Việc sử dụng tiền lượng làm chức năng đòn bẩy kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ thoả mãn cuả điều kiện sinh hoạt và để nâng cao trình độ mọi mặt cho bản thân người lao động.

Mặt khác còn tạo nên sự thành công và hình ảnh đẹp của doanh nghiệp trên thị trường. Điều này có nghĩa là muốn xác định đúng mức tiền lương cần phải căn cứ vào kết quả lao động của mỗi người, mỗi tập thể, đồng thời mức lương phải gắn với trình độ phát triển kinh tế, quan hệ cung cầu về lao động và sự biến động về giá cả và lạm phát.

Tiền lương cũng luôn gắn với quy luật nâng cao năng suất lao động đó là cơ sở để tăng tiền lương, tiền thưởng đồng thời cũng là động lực để thúc đẩy việc nần cao chất lượng sản phẩm. Nâng cao vai trò khuyến khích vật chất của tiền lương tạo điều kiện tốt nhất giữa thu nhập và sự cống hiến của người lao động trong sự nghiệp chung của doanh nghiệp cũng như cho toàn xã hội. Nền sản xuất ngày càng phát triển, tích luỹ càng nhiều và mở rộng thì tiền lương có xu hướng ngày càng tăng đời sống của người lao động càng được cải thiện.

Do vậy hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương là vấn đề mà đang được toàn xã hội quan tâm. Nhằm xây dựng được một chính sách tiền lương hợp lý tạo động lực thúc đầy người lao động không ngừng nâng cao hiệu quả công tác góp phần phát triển cho các doanh nghiệp và xã hội.

Chính vì vậy quá trình thực tập tại cơ quan tổng công ty xây dựng Thăng Long, trên cơ sở số liệu thu thập được và vấn đề quan tâm, tôi đã chọn chuyên đề tốt nghiệp của mình là "Hoàn thiện chính sách tiền lương tại cơ quan Tổng công ty xây dựng Thăng Long".

Chuyên đề gồm:
Chương 1: Thực trạng chính sách tiền lương của cơ quan Tổng công ty xây dựng Thăng Long
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện chính sách tiền lương của cơ quan Tổng công ty xây dựng Thăng Long.

Trong thời gian nghiên cứu, báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các anh chị trong Phòng tổ chức cán bộ của cơ quan Tổng công ty xây dựng Thăng Long để tôi hoàn thiện được bài viết của mình. Xin chân thành cảm ơn!

Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG 3
1.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG 3
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 3
1.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của các phòng ban bộ phận 5
1.1.3 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban bộ phận của cơ quan Tổng công ty xây dựng Thăng Long 6
1.1.4 Những ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty xây dựng Thăng Long 8
1.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực của cơ quan Tổng công ty xây dựng Thăng Long: 9
1.2 Thực trạng chính sách tiền lương của cơ quan Tổng công ty xây dựng Thăng Long. 11
1.2.1 Quan điểm trả lương của cơ quan Tổng công ty xây dựng Thăng Long 11
1.2.3 Quy định về tiền lương và phụ cấp lương 16
1.2.4 Quy định cụ thể trong phân phối tiền lương trong hệ thống của Tổng công ty xây dựng Thăng Long 22
1.2.5 Quy trình trả lương của cơ quan Tổng công ty xây dựng Thăng Long 24
1.2.5 Thực trạng và đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương của cơ quan Tổng công ty xây dựng Thăng Long 26
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 29
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG 30
2.1 Một số kiến nghị hoàn thiện chính sách tiền lương đối với cơ quan Nhà nước và các bộ ngành có liên quan 30
2.2 Định hướng hoàn thiện chính sách tiền lương của Tổng công ty xây dựng Thăng Long 32
2.3 Một số giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương 33
2.3.2 Thay đổi chính sách nâng lương 34
2.2.3 Hoàn thiện một số chính sách trong cơ chế trả lương 38
2.2.4 Hệ thống các biện pháp hỗ trợ khác 42
KẾT LUẬN CHUNG 45
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

http://tailieunhansu.com/diendan/f584/hoan-thien-chinh-sach-tien-luong-tai-co-quan-tong-cong-ty-xay-dung-thang-long-41389/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang