Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I

Ngọc Mai | 20:44 | 0 nhận xét
MỞ ĐẦU

Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển mình cho những bước phát triển mới trong thế kỷ XXI, cùng với sự phát triển đó, nhân tố con người được đặt lên vị trí hàng đầu. Việc tận dụng hiệu quả khả năng làm việc của người lao động là vấn đề mà những nhà quản lý phải quan tâm. Một động lực quan trọng thúc đẩy người lao động làm việc chính là lợi Ých được thể hiện ở mức lương, thưởng và các phúc lợi xã hội mà họ được hưởng. Cho nên có thể nói ở bất kỳ giai đoan này, doanh nghiệp nào vấn đề tiền lương luôn là một vấn đề sống còn đối với người lao động và là vấn đề cần quan tâm đối với những người làm công tác tổ chức và quản lý.

Công ty cổ phần xây dựng công trình I với chức năng ngành nghề xây dùng trong nước. Với nhiệm vụ do Tổng công ty xây dựng công trình I giao thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách. Bên cạnh đó còn có một nhiệm vụ hết sức quan trọng là giải quyết được một số lượng lao động dôi dư trên địa bàn tỉnh, người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Vì vậy, việc xây dựng một quy chế trả lương phù hợp thông qua các chế độ, các hình thức tiền lương sát với thực tế, công tác hạch toán tiền lương phải đầy đủ, chính xác và kịp thời thanh toán có ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế cũng như chính trị đồng thời tiền lương phát huy được chức năng đòn bảy về kinh tế.

Xuất phát từ thực tiễn của vấn đề em chọn đề tài: "Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I" làm khoá luận tốt nghiệp của mình.
Khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
Chương I: Nguyên lý chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I.
Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I.

MỤC LỤC
Trang
Mở đầu 1
Chương I. Nguyên lý chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2
1.1. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng 2
1.1.1. Khái niệm 2
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng 5
1.1.3. Các hình thức trả lương 7
1.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 12
1.2.1. Khái niệm 12
1.2.2. Nội dung và phương pháp hạch toán 13
1.3. Ý nghĩa của hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp 22
Chương II. Thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng công trình I 23
2.1. Tình hình tổ chức kinh doanh và công tác hạch toán kế toán 23
2.1.1. Khái quát về Công ty Cổ phần xây dựng công trình I 23
2.1.2. Đặc điểm về vốn tài chính 24
2.1.3. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần xây dựng công trình I 24
2.2. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cổ phần xây dựng công trình I 28
2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới hạch toán tiền lương 28
2.3. Đánh giá chung công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình 57
2.3.1. Những ưu điểm 57
2.3.2. Những hạn chế chủ yếu 58
Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương 59
3.1. Phương hướng, mục tiêu hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 59
3.1.1. Phương hướng 59
3.1.2. Mục tiêu phấn đấu của Công ty 61
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương 61
3.2.1. Đối với công ty 61
3.2.2. Một số kiến nghị với Nhà nước 63
Kết luận 64
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/hach-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-cong-ty-co-phan-xay-dung-cong-trinh-i-41520/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang