Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện các hình thức trả công lao động trong Công ty cổ phần CMC

Hoàn thiện các hình thức trả công lao động trong Công ty cổ phần CMC

Ngọc Mai | 11:30 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài
Với xu hướng hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay, kinh tế nước ta cũng đang trên đà phát triển mở rộng giao lưu trên trường quốc tế. Đối với các doanh nghiệp đây vừa là cơ hội vừa là thách thức. Các doanh nghiệp cần có những thay đổi tích cực từ bên trong doanh nghiệp để có thể tiếp tục phát triển không bị đào thải khỏi cuộc cạnh tranh kinh tế ngày càng khốc liệt. Với xu thế phát triển kinh tế lấy tri thức làm động lực hiện nay, vai trò vai trò nguồn nhân lực đối với các doanh nghiểp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp cần có những chính sách tích cực để có thể duy trì lực lượng lao động ổn định đồng thời giữ chân những người có trình độ cao. Tiền lương ổn định, hợp lý luôn là một yếu tố giúp người lao động yên tâm công tác. Việc hoàn thiện các hình thức trả công lao động chính là yếu tố giúp hoàn thiện công tác trả lương hợp lý.
Vậy việc hoàn thiện các hình thức trả công lao động là một vấn đề quan trọng cần được các doanh nghiệp quan tâm. Để tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này em xin chọn đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em là “Hoàn thiện các hình thức trả công lao động trong Công ty cổ phần CMC”.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Các hình thức trả công lao động
Phạm vi nghiên cứu: Các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC
3. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp khảo sát hoạt động của người lao động để tìm thông tin thực tế.
- Phương pháp phân tích dữ liệu thu được.
- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp người lao động để biết tâm tư, nguyện vọng của người lao động.
4. Mục đích nghiên cứu
- Phân tích các hình thức trả lương Công ty cổ phần CMC đang áp dụng, từ đó tìm ra những mặt hạn chế của các hình thức trả công đó.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC.
5. Kết cấu chuyên đề
Chuyên đề chia làm 3 phần
Phần 1: Trả công lao động trong doanh nghiệp.
Phần 2: Phân tích và đánh giá tình hình trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC.
Phần 3: Các giải pháp hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần I: Trả công lao động trong doanh nghiệp 3
I.Những vấn đề cơ bản về tiền lương 3
1. Khái niệm và bản chất của tiền lương 3
2. Các chức năng của tiền lương 4
2.1 Chức năng thước đo giá trị 4
2.2 Chức năng tái sản xuất sức lao động 5
2.3 Chức năng kích thích sản xuất 5
2.4 Chức năng tích luỹ 5
3. Nguyên tắc trả lương 5
3.1 Nguyên tắc “Trả lương ngang nhau cho lao động như nhau” 5
3.2 Nguyên tắc “Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động bình quân phải nhanh hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân” 6
3.3 Nguyên tắc “Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa người lao động làm các ngành nghề khác nhau trong nền kinh tế quốc dân” 6
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 8
4.1 Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài gồm 8
4.2 Các yếu tố thuộc về tổ chức 9
4.3 Các yếu tố thuộc về công việc 11
4.4 Yếu tố thuộc về cá nhân người lao động 11
II.Các hình thức trả công lao động trong các doanh nghiệp hiện nay 12
1. Hình thức tiền lương thời gian 12
2. Hình thức tiền lương sản phẩm 14
III.Các chế độ tiền lương sản phẩm 15
IV.Kết quả trả lương 20
1. Tiền lương sản với người lao động 20
2. Tiền lương đối với doanh nghiệp 21
3. Tiền lương đối với khả năng thanh toán của doanh nghiệp 21
4.Tiền lương sản phẩm đối với xã hội 21
Phần II: Phân tích và đánh giá tình hình trả công lao động của Công ty cổ phần CMC 22
I. Những đặc điểm cơ bản của công ty ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 22
1.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 22
2. Những đặc điểm về lao động có ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 29
3.Công tác định mức lao động có ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 36
4.Đặc điểm công nghệ chế tạo sản phẩm ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 39
5. Đặc diểm tổ chức phục vụ nơi làm việc 41
II. Quy mô của các hình thức trả công lao động hiện nay 42
1. Quy mô của trả công lao động trong doanh nghiệp 42
3. Kết quả trả lương của công ty 45
III.Phân tích hình thức trả công sản phẩm 47
1. Trả công sản phẩm đối với phòng ban tại công ty cổ phần CMC 47
1.1 Điều kiện và đối tượng áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm cho khối phòng ban của công ty 47
1.2 Cơ sở trả lương theo sản phẩm cho khối phòng ban 47
1.3 Cách tính tiền lương của khối phòng ban 48
1.4 Đánh giá hình thức trả lương theo sản phẩm cho khối văn phòng 58
2. Trả công sản phẩm đối với khối sản xuất tại công ty cổ phần CMC 60
2.1 Điều kiện và đối tượng áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm cho khối sản xuất của công ty 60
2.2 Cơ sở trả lương theo sản phẩm cho khối sản xuất 60
2.3 Cách tính tiền lương của khối sản xuất 60
2.4 Đánh giá hình thức trả lương theo sản phẩm cho khối sản xuất 64
IV. Đánh giá hiệu quả trả lương 66
1. Tiền lương thực tế với mức sống của người lao động 66
2.Trả lương sản phẩm với kết quả sản xuất kinh doanh 69
3.Công tác trả công lao động đối với tâm tư nguyện vọng của người lao động 70
4.Công tác trả công lao động đối với hiệu quả sử dụng thời gian lao động 71
Phần III: Các giải pháp hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty cổ phần CMC 73
1.Tiến hành đào tạo nâng cao trình độ cán bộ phòng Tổ chức hành chính 73
2. Tiến hành bố trí lao động hợp lý 75
3. Đánh giá kết quả làm việc 79
4. Hoàn thiện hình thức trả lương cho cán bộ phòng ban 83
KẾT LUẬN 89
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/hoan-thien-cac-hinh-thuc-tra-cong-lao-dong-trong-cong-ty-co-phan-cmc-37985/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang