Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại công ty TNHHNN 1 thành viên Cơ điện công trình

Hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại công ty TNHHNN 1 thành viên Cơ điện công trình

Ngọc Mai | 11:31 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU


1. Lý do chọn đề tài
Thù lao lao động là một vấn đề rất quan trọng trong tổ chức, nó ảnh hưởng đến cả người lao động và tổ chức. Tiền lương là phần cơ bản của thù lao lao động, là nguồn thu nhập chính của người lao động. Nó đảm bảo cuộc sống cho bản thân họ và gia đình. Chính sách tiền lương luôn là vấn đề cấp thiết đối với xã hội, các doanh nghiệp và người lao động. Việc trả công lao động có ý nghĩa lớn trong việc giúp cho tổ chức đạt hiệu quả cao và ảnh hưởng tích cực tới hành vi của người lao động trong công việc. Do đó, việc sử dụng chính sách tiền lương, lựa chọn hình thức trả công lao động hợp lý sẽ đảm bảo sự thành công trong quá trình sản xuất kinh doanh của tổ chức.
Vậy vấn đề đặt ra là áp dụng những hình thức trả công nào cho hợp lý, vừa mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo lợi ích người lao động. Vì vậy, việc hoàn thiện các hình thức trả công lao động trong tổ chức phải thường xuyên được quan tâm. Đó cũng là lý do khiến em chọn đề tài này.
2. Mục đích nghiên cứu
- Đánh giá ưu nhược điểm các hình thức trả công lao động hiện nay.
- Đánh giá hiệu quả việc trả công lao động hiện nay.
- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công lao động.
3. Đối tượng nghiên cứu: Các hình thức trả công lao động.
4. Phạm vi nghiên cứu: Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHHNN một thành viên Cơ điện công trình.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Khảo sát thực tế.
- Phân tích dữ liệu.
- Phỏng vấn.
6. Kết cấu
Phần 1: Trả công lao động trong doanh nghiệp.
Phần 2: Phân tích và đánh giá tình hình trả công lao động của Công ty TNHHNN một thành viên Cơ điện công trình.
Phần 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty TNHHNN một thành viên Cơ điện công trình.

PHẦN 1: TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
I. Những vấn đề chung về tiền lương
II. Hình thức tiền lương thời gian
III. Hình thức tiền lương sản phẩm
IV. Hiệu quả của công tác trả lương

PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRẢ CÔNG
LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN
CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
I. Những đặc điểm cơ bản của Công ty ảnh hưởng đến công tác trả công lao động
II. Quy mô trả công lao động của Công ty trong những năm qua
III. Phân tích hình thức tiền lương thời gian
IV. Phân tích hình thức tiền lương sản phẩm
V. Kết quả trả lương

PHẦN 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC
TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHHNN MỘT THÀNH VIÊN
CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
I. Phương hướng phát triển trong tương lai của Công ty
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty
KẾT LUẬN
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
I. Những vấn đề chung về tiền lương 3
1. Khái niệm tiền lương 3
2. Bản chất tiền lương 5
3. Các nguyên tắc trả lương 5
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác trả lương 7
5. Vai trò của tiền lương trong quản lý sản xuất kinh doanh 8
II. Hình thức tiền lương thời gian 9
1. Cơ sở để trả lương thời gian 9
2. Hình thức trả lương thời gian 9
3. Kết quả trả lương thời gian 11
III. Hình thức tiền lương sản phẩm 12
1. Phạm vi trả lương sản phẩm 12
2. Điều kiện hưởng lương sản phẩm 12
3. Cơ sở để trả lương sản phẩm 12
4. Chế độ trả lương sản phẩm 12
5. Kết quả trả lương sản phẩm 16
IV. Hiệu quả của công tác trả lương 16
1. Tiền lương với đời sống 16
2. Tiền lương và tinh thần, thái độ của người lao động 17
3. Tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh 17
PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRẢ CÔNG 19
I. Những đặc điểm cơ bản của Công ty ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 19
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 19
2. Phân công lao động ảnh hưởng đến công tác trả công lao động 26
3. Công tác định mức lao động ảnh hưởng đến công tác trả công 28
4. Tổ chức phục vụ nơi làm việc ảnh hưởng đến công tác trả công 29
5. Đặc điểm công nghệ ảnh hưởng đến công tác trả công 31
II. Quy mô trả công lao động của Công ty trong những năm qua 34
1. Quy mô về tiền lương 34
2. Tiền lương bình quân các loại 38
III. Phân tích hình thức tiền lương thời gian 41
1. Căn cứ trả lương thời gian 41
2. Cách trả lương thời gian hiện nay 42
3. Quy mô tiền lương thời gian hiện nay 46
IV. Phân tích hình thức tiền lương sản phẩm 48
1. Căn cứ trả lương sản phẩm 48
2. Phân tích các điều kiện trả lương sản phẩm 49
3. Cách trả lương sản phẩm hiện nay 51
4. Quy mô trả lương sản phẩm 57
V. Kết quả trả lương 58
1. Tiền lương với đời sống 58
2. Tiền lương và hiệu quả sản xuất kinh doanh 60
3. Tiền lương và tâm tư nguyện vọng của người lao động 63
PHẦN 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC 64
I. Phương hướng phát triển trong tương lai của Công ty 64
1. Mục tiêu hoạt động chính của Công ty 64
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 64
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công lao động tại Công ty 66
1. Hoàn thiện đơn giá tiền lương đối với bộ phận sản xuất 66
2. Đào tạo nâng cao trình độ người lao động 69
3. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc 70
4. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 71
5. Tạo động lực lao động 73
KẾT LUẬN 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/hoan-thien-cac-hinh-thuc-tra-cong-lao-dong-tai-cong-ty-tnhhnn-1-thanh-vien-co-dien-cong-trinh-37984/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang