Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Cải tiến chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị

Cải tiến chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị

Ngọc Mai | 23:26 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Sự cần thiết nghiên cứu đề tài.
Tiền lương, tiền công là động lực khuyến khích mạnh mẽ nhất đối với người lao động. Do vậy các nhà quản trị nhân sự luôn kiếm tìm những biện pháp trả lương hiệu quả nhất sao cho bảo đảm trả đúng người, đúng việc, đúng với sự đóng góp thực tế của người lao động. Điều này trở lên cực kỳ khó khăn khi đối tượng trả lương lại là những công việc được hoàn thành bởi một tập thể người lao động, kết quả là sản phẩm hoàn chỉnh nhưng sự đóng góp của mỗi cá nhân không thể lượng hoá được. Do vậy, không thể tính toán tiền lương một cách chính xác cho từng cá nhân. Vậy, làm thế nào để trả lương theo đúng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc cho tập thể và các thành viên trong tập thể ?

Đây là bài toán khó đối với các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo tổ, đội, nhóm không ngoại trừ các doanh nghiệp Việt Nam. Nếu bài toán này không sớm được giải quyết thì doanh nghiệp sẽ gặp phải không ít khó khăn mà hậu quả trước hết đó là giảm năng suất lao động, do chịu tác dụng trực tiếp từ phía lao động trực tiếp làm ra sản phẩm.

Công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị cũng là một trong những doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo tổ, đội, nhóm và công ty cũng vấp phải khó khăn chung đó. Xuất phát từ thực trạng này em xin chọn đề tài “Cải tiến chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị” nhằm đưa ra những biện pháp giúp cải thiện trả lương sản phẩm tập thể, để tiền lương mà mỗi người lao động nhận được thực sự là động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất trong công việc.

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể tại công ty, từ đó thấy được những mặt mạnh cần phát huy và những yếu kém tồn tại nhằm đưa ra giải pháp thích hợp để khai thác một cách có hiệu quả nhất lực lượng lao động trực tiếp làm ra sản phẩm.

Đối tượng nghiên cứu: Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể tại công ty
Phạm vi nghiên cứu: Tất cả các phân xưởng sản xuất và các phòng ban có liên quan đến chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể của công ty trong 3 năm từ năm 2006 đến 2008.

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong chuyên đề là phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với phương pháp thu thập thông tin (quan sát, phỏng vấn người lao động, tra cứu tài liệu) và các phương pháp xử lý (phương pháp phân tích, tổng hợp)

Chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương 1: Lý luận về chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể.
Chương 2: Phân tích thực trạng trả lương theo sản phẩm tập thể tại công ty cổ phần BKCC Hữu Nghị.
Chương 3: Giải pháp nhằm cải tiến chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể tại công ty cổ phần BKCC Hữu Nghị.

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẬP THỂ 3
1.1. TIỀN LƯƠNG 3
1.1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương 3
1.1.1.1. Khái niệm tiền lương 3
1.1.1.2. Bản chất của tiền lương 4
1.1.2.Vai trò của tiền lương 4
1.2.CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẬP THỂ 6
1.2.1.Khái quát về chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 6
1.2.1.1.Hình thức trả lương theo sản phẩm 6
1.2.1.2.Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 8
1.2.2.Nguyên tắc trả lương theo sản phẩm tập thể. 12
1.2.3.Điều kiện áp dụng chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 14
1.2.3.1.Công tác định mức lao động. 14
1.2.3.2.Phân tích công việc và đánh giá công việc 15
1.2.3.3.Công tác đánh giá thực hiện công việc 17
1.2.3.4.Tổ chức, phục vụ tốt nơi làm việc 18
1.2.3.5.Công tác phân công và hiệp tác lao động 18
1.2.3.6.Công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm. 19
1.2.3.7.Công tác nâng bậc cho người lao động. 19
1.2.4.Tiêu thức đánh giá tính hợp lý của chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể. 20
1.2.4.1.Đối tượng áp dụng: 20
1.2.4.2. Đơn giá. 20
1.2.4.3. Cách chia lương 21
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẬP THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BKCC HỮU NGHỊ 22
2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BKCC HỮU NGHỊ 22
2.1.1.Giới thiệu sơ lược về công ty 22
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 23
2.1.3. Đặc điểm của công ty 24
2.1.3.1. Đặc điểm về sản phẩm 24
2.1.3.2. Đặc điểm thị trường 25
2.1.3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 26
2.1.3.4.Cơ sở vật chất- kỹ thuật 24
2.1.3.5. Cơ cấu tổ chức của công ty 24
2.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2005-2008 29
2.2.1.Phân tích bảng kết quả sản xuất kinh doanh. 29
2.2.2.Phân tích các chỉ số lợi nhuận. 31
2.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 31
2.3.1.Về quy mô, cơ cấu lao động 31
2.3.1.1. Về quy mô lao động 31
2.3.1.2. Về cơ cấu lao động 32
2.3.2. Quỹ lương và thu nhập của người lao động 34
2.4. THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẬP THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BKCC HỮU NGHỊ 36
2.4.1.Căn cứ xây dựng quy chế trả lương của công ty 36
2.4.2.Thực trạng áp dụng chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 36
2.4.2.1.Các điều kiện trả lương theo sản phẩm tập thể 36
2.4.2.2.Thực trạng áp dụng nguyên tắc trả lương. 48
2.4.2.3.Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 51
2.4.3.Đánh giá thực trạng áp dụng của chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể của công ty. 60
2.4.3.1.Ưu điểm 60
2.4.3.2. Nhuợc điểm 60
2.4.3.3.Nguyên nhân 63
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM TẬP THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BKCC HỮU NGHỊ 65
3.1. Giải pháp tăng độ chính xác của đơn giá tiền lương 65
3.1.1.Xác định mức lao động trung bình tiên tiến thông qua hoàn thiện công tác định mức lao động 65
3.1.2. Nâng cao mức tiền lương tính đơn giá trong khả năng cho phép 66
3.2. Xác định đúng sản lượng thực tế của tổ, nhóm sản xuất thông qua việc tổ chức tốt công tác kiểm tra và nghiệm thu thành phẩm 67
3.3.Gắn trả lương sản phẩm tập thể theo hiệu quả công việc và chất lượng lao động. 69
3.3.1.Trước tiên cần xác định quỹ lương mềm 69
3.3.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc và vận dụng vào trả lương mềm. 69
3.4.Một số giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả của trả lương sản phẩm tập thể 75
3.4.1. Cải thiện công tác tổ chức, phục vụ nơi làm việc 75
3.4.2. Nâng cao hiệu quả phân công và hiệp tác lao động trong tổ, nhóm sản xuất. 76
KẾT LUẬN 77
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/cai-tien-che-do-tra-luong-theo-san-pham-tap-tai-cong-ty-co-phan-banh-keo-cao-cap-huu-nghi-37967/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang