Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Bưu Chính Viettel

Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Bưu Chính Viettel

Nguyen Hung Cuong | 09:49 | 0 nhận xét
http://tailieunhansu.com/diendan/f400/giai-phap-hoan-thien-quan-tri-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-buu-chinh-viettel-43950/

LỜI NÓI ĐẦU

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập, cạnh tranh và hợp tác quốc tế. Vì vậy để tranh thủ mọi nguồn lực, phát huy tối đa năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông nói riêng phải tận dụng nguồn nhân lực “một nguồn lực quý giá nhất trong các nguồn lực” để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững và nâng cao vị thế của mình. 

Bưu Chính Viettel là một trong những doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân Đội . Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển của Tập đoàn và của Đơn vị, trong những năm qua Bưu chính Viettel đã luôn nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch mà Tập đoàn giao cho.
Với mục đích quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần Bưu Chính Viettel, phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, em đã chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Bưu Chính Viettel” 
chuyên đề tốt nghiệp của mình. Chuyên đề thực tập được kết cấu thành 3 chương:
Chương 1: Khái quát chung về Công ty CP Bưu Chính Viettel
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty CP Bưu Chính Viettel 
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty CP Bưu Chính Viettel

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 2
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 2
1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2
1.1.1 Vài nét sơ lược về Công ty 2
1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ 2
1.1.3 Ngành nghề kinh doanh 2
1.1.4 Quá trình hình thành và phát triển 4
1.1.5 Mô hình cơ cấu tổ chức. 4
1.1.6. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 4
1.1.7 Ban Giám đốc Công ty 5
1.1.8 Các phòng ban 5
1.1.9 Chức năng 5
1.1.10 Nhiệm vụ 5
1.2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy 6
1.3 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến quản trị nhân lực tại công ty Bưu chính VIeTEL 7
1.3.1 Đặc điểm các sản phẩm dịch vụ 7
1.3.2. Đặc điểm môi trường kinh doanh của Công ty 9
1.4 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ĐƠN VỊ 10

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL 13
2.1 ĐẶC ĐIỂM QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CTY CP BƯU CHÍNH VIETTEL 13
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰCTẠI BƯU CHÍNH VIETTEL 16
2.2.1 Lập kế hoạch nhân lực 16
2.1.1 Căn cứ và nội dung xây dựng kế hoạch nhân sự 16
2.1.2 Công tác tuyển dụng lao động 17
2.1.3 Đào tạo và phát triển nhân lực 20
2.1.4 Tổ chức quá trình lao động 23
2.1.5 Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên 28
2.1.6 Trả công và đãi ngộ 28
2.1.7 Quản trị các mối quan hệ lao động 31

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL 35
3.1. Định hướng phát triển Công ty Bưu chính VIETEL về quản trị nhân lực 35
3.1.1 Định hướng phát triển của Bưu Chính Viettel 37
3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại bưu chính viettel 38
3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực 38
3.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động 36
3.2.3 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực 38
3.2.4 Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động 41
3.2.5 Giải pháp hoàn thiện đánh giá năng lực thực hiện công việc 43
3.2.6 Giải pháp hoàn thiện công tác trả lương và đãi ngộ lao động 44
3.2.7 Giải pháp hoàn thiện ứng dụng tin học vào quản lý nhân lực 45
KẾT LUẬN 48
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang