Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội

Nguyen Hung Cuong | 09:50 | 0 nhận xét
http://tailieunhansu.com/diendan/f400/hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-tong-cong-ty-co-phan-det-may-ha-noi-43951/

LỜI MỞ ĐẦU
Con người luôn là một nhân tố quan trọng trong xã hội. Trong nền kinh tế hiện đại như hiện nay, vị trí quan trọng của con người ngày càng được khẳng định, là yếu tố quyết định sự thành bại của các hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật , trình độ của con người ngày càng được nâng cao, tuy nhiên trình độ của người lao động nước ta hiện nay vẫn chưa cao và chưa đồng đều và cũng chưa có đầy đủ điều kiện để phát triển hơn nữa. Vì vậy, hiện nay các doanh nghiệp đang rất chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để giúp người lao động thực hiện tốt công việc của mình cũng như tạo điều kiện 
để họ phát triển.

Trong quá trình thực tập tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội em nhận thấy, Tổng công ty rất chú trọng đến yếu tố con người và các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tuy nhiên cũng cón có một số vấn đề tồn tại. Vì vậy, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội” để nghiên cứu. Với mục đích tìm hiểu kĩ hơn công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty và có một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác này.

Tuy nhiên thời gian có hạn, và kiến thức chuyên ngành của bản thân còn hạn chế nên chuyên đề thực tập của em còn một số thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cán bộ trong Tổng công ty và cô giáo hướng dẫn để em có thể hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp của mình
Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I: TỔNG QUAN VỀ TỔNG CTCP DỆT MAY HÀ NỘI 2
1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội 2
1.2. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty 5
1.3. Đặc điểm về sản phẩm của Tổng công ty 10
1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong những năm vừa qua 10
1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty 14
1.5.1. Nhân tố bên ngoài 14
1.5.1.1. Xu hướng phát triển hội nhập của nền kinh tế thị trường 14
1.5.1.2. Nhân tố chính trị, luật pháp 15
1.5.1.3. Nhân tố công nghệ 16
1.5.2. Nhân tố bên trong 18
1.5.2.1. Lịch sử phát triển của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội 18
1.5.2.2. Đặc điểm về quy mô và cơ cấu tổ chức 18
1.5.3. Nhân tố thuộc về bản thân người lao động 19

Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CTCP DỆT MAY HÀ NỘI 20
2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực tại Tổng công ty 20
2.1.3. Tình hình phân bố lao đông và sự biến động lao động tại Tổng công ty trong những năm vừa qua 21
2.1.4. Các chính sách lao động đang được áp dụng tại Tổng công ty 21
2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty 24
2.2.1. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban chức năng 24
2.2.1.1. Phòng Kỹ thuật – Đầu tư 24
2.2.1.2. Phòng Kế toán – Tài chính 25
2.2.1.3. Phòng Hành chính – Nhân sự 26
2.2.2. Cách thức tổ chức công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 27
2.3. Các giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã được áp dụng tại Tổng công ty 28
2.3.1. Các biện pháp đào tạo ngoài công việc 28
2.3.2. Các phương pháp đào tạo bên trong 29
2.4. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 30
2.4.1. Ưu điểm 30
2.4.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 31

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CTCP DỆT MAY HÀ NỘI 32
3.1. Cơ sở đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty 32
3.1.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 32
3.1.2. Phương hướng đào tạo và phát triển nguổn nhân lực của Tổng công ty 33
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 34
3.2.1. Xây dựng các bước xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 34
3.2.2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức phụ trách công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 35
3.2.3. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhâ lực 36
3.2.4. Hoạch định ngân sách cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 36
3.2.5. Đổi mới các phương pháp đào tạo 36
3.2. Một số kiến nghị với nhà nước 37
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang