Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện chính sách tiền lương tại cơ quan Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội

Hoàn thiện chính sách tiền lương tại cơ quan Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội

Nguyen Hung Cuong | 09:47 | 0 nhận xét
http://tailieunhansu.com/diendan/f400/hoan-thien-chinh-sach-tien-luong-tai-co-quan-cong-ty-co-phan-xay-dung-so-1-ha-noi-43949/

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài. 
Đất nước ta đã và đang có những bước chuyển mình tích cực theo xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế của thế giới. Trong bối cảnh đó, sự đổi mới tư duy, nhật thức về các công cụ quản lí kinh tế góp phần quan trọng quyết định tới sự thành công hay thất bại của đường lối kinh tế nói chung.

Tiền lương và quan hệ tiền lương không tách rời khỏi sự vận động chung của nền kinh tế. Tính chất, hình thái vận động và chất lượng của quan hệ tiền lương và sự phát triển kinh tế xã hội có mối quan hệ biện chứng thống nhất, tác động qua lại lẫn nhau. Tiền lương và chính sách tiền lương là động lực kích thích người lao động phát huy hết khả năng tiềm tàng của mình, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của tổ chức cũng như sự phát triển chung của toàn xã hội. Vì vậy, vấn đề nhận thức đúng đắn bản chất và vai trò của tiền lương và chính sách tiền lương ngày càng trở nên cấp thiêt.

2. Mục đích nghiên cứu
Với mục tiêu tỡm hiểu làm rừ khái niệm, bản chất của tiền lương và chính sách tiền lương cũng như vai trò của nó đối với sự phát triển của một tổ chức nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung, qua quá trình học tập tại Khoa Kinh tế và Quản lí nguồn nhõn lực - Trường Đại học Kinh tế Quốc dõn và qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Xõy dựng số 1 Hà Nội, em mạnh dạn nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện chính sách tiền lương tại cơ quan Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội”.

3. Nội dung của chuyên đề
Nội dung của chuyên đề gồm có ba chương:
Chương 1: Cơ sở lí luận về tiền lương và chính sách tiền lương trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng chính sách tiền lương tại cơ quan Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tiền lương tại cơ quan Công ty Cổ phần Xây dựng sô 1 Hà Nội
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang