Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Các biện pháp nâng cao động lực cho cán bộ công nhân viên chức trong nhà xuất bản xây dựng

Các biện pháp nâng cao động lực cho cán bộ công nhân viên chức trong nhà xuất bản xây dựng

Ngọc Mai | 10:37 | 0 nhận xét
MỤC LỤC


TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
Chương 1. Cơ sở lý luận cho việc nâng cao động lực cho người lao động 4
1.1 Các quan niệm về người lao động 4
1.2 Tạo động lực cho người lao động 15
1.2.1 Khái niệm động lực lao động 15
1.2.2. Các học thuyết tạo động lực trong lao động 16
1.3. Các công cụ nâng cao động lực cho người lao động 23
1.3.1 Thù lao cơ bản 23
1.3.2 Khuyến khích tài chính 25
1.3.3 Các phúc lợi cho người lao động 26
Chương 2. Thực trạng việc sử dụng nguồn nhân lực trong nhà xuất bản xây dựng 26
2.1 Giới thiệu chung nhà xuất bản xây dựng 26
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển nhà xuất bản xây dựng 26
2.1.2 Cơ cấu tổ chức 28
2.1.3 Vai trò của hoạt động xuất bản 32
2.1.4 Kết quả công tác xuất bản năm 2007 33
2.1.5 Nhiệm vụ của nhà xuất bản trong những năm tới 36
2.1 Thực trạng chính sách nâng cao động lực cho người lao động của nhà xuất bản xây dựng 38
2.2.1 Quy chế tiền lương 38
2.2.2 Công tác thi đua khen thưởng và đời sống cán bộ công nhân viên 43
2.2.3 Công tác tổ chức cán bộ và quản lý hoạt động của đơn vị 43
Chương 3. Giải pháp nâng cao động lực cho người lao động cho nhà xuất bản xây dựng 44
3.1 Xây dựng một môi trường làm việc dễ chịu 44
3.2 Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên 45
3.3 Khuyến khích nhân viên bằng việc áp dụng một hệ thống trao thưởng và khiển trách 46
3.4 Phát triển làm việc nhóm trong nhà xuất bản xây dựng 48
3.5 Chương trình an toàn vệ sinh lao động 48
KẾT LUẬN 51

LỜI MỞ ĐẦU
Năm 2007 khi Việt Nam chính thức ra nhập WTO đã đánh dấu bước ngoặt to lớn cả về kinh tế, chính trị. Vươn ra biển lớn đòi hỏi các doanh nghiệp phải có năng lực cạnh tranh mạnh. Muốn vậy, họ phải không ngừng đổi mới kỹ thuật và quan trọng là phải tạo động lực cho người lao động làm việc với sự sáng tạo lớn.Vậy làm thế nào để phát huy năng lực của người lao động một cách tối đa. Đã có rất nhiều học thuyết về việc nâng cao động lực cho người lao động nhưng việc áp dụng vào mỗi doanh nghiệp là khác nhau.

Nhà xuất bản xây dựng trong tình hình chung đó cũng đang phải chịu sự cạnh tranh lớn từ các nhà xuất bản khác. Là doanh nghiệp nhà nước tự hoạch toán tài chính, không còn được sự bao cấp của nhà nước, hơn nữa việc thực hiện công ước Bern từ năm 2004 đã đạt ra rất nhiều thách thức. Do đó, cần phải có những chính sách khuyến khích người lao động có như vậy mới xây dựng được sự vững mạnh, tạo những bước tiến vững chắc cho nhà xuất bản xây dựng trong công cuộc đổi mới.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý nguồn nhân lực trong tình hình trong nước và thế giới, sau một thời gian thực tập trong nhà xuất bản xây dựng được tiếp xúc với thực tế và vận dụng những kiến thức đã học trong chuyên ngành quản lý công của mình tôi đã chọn đề tài: “ Các biện pháp nâng cao động lực cho cán bộ công nhân viên chức trong nhà xuất bản xây dựng ” để làm báo cáo chuyên đề thực tập. Tôi xin cảm ơn TS Bùi Đức Thọ đã hướng dẫn cũng như tận tình chỉ bảo để tôi có thể hoàn thành báo cáo một cách tốt nhất

* Mục đích và Nhiệm vụ nghiên cứu:
Trên cơ sở làm rõ lý luận của việc nâng cao động lực cho người lao động trong nhà xuất bản xây dựng và đánh giá đúng thực trạng hoạt động của nhà xuất bản để đề xuất một số giải pháp cơ bản về nâng cao động lực cho cán bộ công nhân viên trong nhà xuất bản

* Phương pháp nghiên cứu:
Báo cáo sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, đồng thời còn sử dụng các phương pháp như: so sánh, thống kê, logic lịch sử và sử dụng các tài liệu có liên quan.

* Kết cấu của báo cáo gồm:
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc nâng cao động lực cho người lao động
Chương 2: Thực trạng các chính sách của nhà xuất bản xây dựng làm tăng động lực cho cán bộ công nhân viên
Chương 3 : Các giải pháp cơ bản nâng cao động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên trong nhà xuất bản xây dựng
http://tailieunhansu.com/diendan/f585/cac-bien-phap-nang-cao-dong-luc-cho-can-bo-cong-nhan-vien-chuc-trong-nha-xuat-ban-xay-dung-43520/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang