Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú

Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú

Ngọc Mai | 13:31 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế các tổ chức cũng có những biến động lớn. Một số doanh nghiệp nhờ có sự thích ứng hợp với cơ chế để có thể cạnh tranh, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng như củng cố vị thế nâng cao thương hiệu của mình trong nền kinh tế có nhiều loại hình sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Nhưng bên cạnh đó cũng còn có những doanh nghiệp còn thụ động phản ứng chậm chạp với những biến động của nền kinh tế không phát huy được những thế mạnh khắc phục những điểm yếu của mình để đến tới những kết cục trong đào thải trong quy luật vốn có như nền kinh tế thị trường.
Công việc đầu tiên trước hết để có một đội ngũ lao động chất lượng là việc tuyển dụng. Công việc tuyển dụng có hiệu quả thì đó mới là cơ sở để có đội ngũ lao động giỏi.
Mỗi loại hình doanh nghiệp có nhữn quá trình tuyển dụng khác nhau miễn là phù hợp và mang lại hiệu quả. Trong công ty Nhà nước, công việc tuyển dụng có nhiều khác biệt so với công ty TNHH hay công ty liên doanh. Là một sinh viên sắp ra trường mong muốn có được một công việc đúng chuyên ngành, em đã chọn đề tài: "Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú". Để nghiên cứu công tác tuyển dụng của các công ty Nhà nước (lấy ví dụ từ công ty cơ điện Trần Phú). Việc nghiên cứu này vừa đánh giá thực tế quá trình tuyển dụng để đưa ra các biện pháp đóng góp cho công ty để cho công tác tuyển dụng của công ty liên doanh mà thực tế em đã trải qua. Nghiên cứu đề tài này cũng là để cơ hội cho chính mình khi xin việc trong thời gian tới, đồng thời phân tích đưa ra một số giải pháp để vấn đề tuyển dụng nhân lực trong công ty Nhà nước thực sự có hiệu quả.
Mục đích của đề tài trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản và thực trạng của công tác tuyển dụng nhân sự của công ty, phát hiện ra những ưu điểm và những mặt còn tồn tại để đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự, giúp cho doanh nghiệp có được đội ngũ lao động chất lượng cao.
Nội dung đề tài bao gồm ba chương:
Chương I: Giới thiệu chung về doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự ở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ điện Trần Phú
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự ở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ điện Trần Phú.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 3
I. Tổng quan về Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3
2. Cơ cấu tổ chức của công ty 8
* Cơ cấu bộ máy của công ty 9
3. Chức năng nhiệm vụ: 11
4.Năng lực thiết bị công nghệ của công ty 12
5. Kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm (2003-2005): 20
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 24
I. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng lao động tại Công ty cơ điện Trần Phú 24
1. Chức năng nhiệm vụ của Công ty cơ điện Trần Phú 24
2. Đặc điểm về sản phẩm của công ty 24
3. Đặc điểm về quy trình công nghệ và trang thiết bị 25
3.1. Đặc điểm và công nghệ 25
3.2. Đặc điểm về thiết bị công nghệ 27
4. Đặc điểm về nguyên vật liệu 28
5. Đặc điểm về tài chính 28
II. Tình hình quản lý và sử dụng lao động của công ty 29
1. Phân tích cơ cấu lao động 29
2. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong công ty 32
III. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự ở Công ty cơ điện Trần Phú 33
1. Công tác đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm ở Công ty cơ điện Trần Phú 33
2. Công tác tuyển dụng và hợp dồng lao động ở Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ điện Trần Phú 34
3. Thông báo tuyển dụng 35
4. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ 35
5. Phỏng vấn thi tuyển: 36
6. Đánh giá và quyết định tuyển dụng: 37
7. Hội nhập mới vào môi trường làm việc của công ty: 37
IV. Đánh giá công tác tuyển dụng của công ty trong thời gian qua 39
1. Kết quả tuyển dụng của công ty trong 3 năm gần đây: 39
2. Nhược điểm 40
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TYTNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 41
I. Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2006 41
II. Quan điểm về tuyển dụng nhân sự của công ty 44
III. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty. 45
1. Các biện pháp trong việc thực hiện các bước tuyển dụng nhân sự tại công ty 45
1.1. Nguồn tuyển dụng 45
1.2. Dự báo nhu cầu tuyển dụng thông qua tỉ lệ sàng lọc 49
1.3. Thông báo tuyển dụng 50
1.4. Phương pháp tuyển dụng 50
1.5. Nhìn nhận một cách tổng quát thì quá trình tuyển dụng của công ty là hợp lý song quá trình này cần phải có độ "co giãn" tuỳ vào từng vị trí tuyển dụng. 54
2. Các giải pháp khác 54
3. Kiến nghị với các cơ quan chức năng Nhà nước 58
4. Kiến nghị với công ty 59
KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
http://tailieunhansu.com/diendan/f583/cong-tac-tuyen-dung-lao-dong-tai-cong-ty-tnhh-nha-nuoc-mot-thanh-vien-co-dien-tran-phu-37882/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang