LỜI MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài
Tiền lương, tiền thưởng luôn là mối quan tầm hàng đầu của người lao động bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như ngành nghề, môi trường làm viêc, cơ hội thăng tiến,… Bởi nó là phần thu nhập chủ yếu của người lao động giúp người lao động đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của bản thân họ và gia đình. Vì vậy tiền lương, tiền thưởng chính là một chiến lược kích thích, động viên người lao động làm việc hiệu quả nhằm duy trì, củng cố và phát triển lực lượng lao động gắn bó với doanh nghiệp.
Do đó chính sách tiền lương, tiền thưởng là một trong những chính sách quan trọng của doanh nghiệp. Nếu thực hiện tốt công tác trả lương, trả thưởng thì sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất đồng thời góp phần nâng cao đời sống của người lao động, khuyến khích họ làm việc có năng suất và hiệu quả hơn. Ngược lại sẽ dẫn tới sự chán nản ở người lao động, không khai thác hết mọi khả năng của người lao động. Để tiền lương, tiền thưởng phát huy vai trò của nó, tiền lương, tiền thưởng phải linh động phù hợp hoàn cảnh của xã hội, điều kiện của doanh nghiệp.Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH May Phù Đổng, em đã tìm hiểu các vấn đề quản trị nhân lực và nhận thấy tiền lương, tiền thưởng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới các mối quan hệ trong công ty, hiệu suất làm việc, thái độ và tinh thần làm việc của người lao động. Mặc dù công ty đã quan tâm và hoàn thiện chính sách lương, thưởng sao cho phù hợp với thị trường nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Nhận thấy tầm quan trọng của tiền lương, tiền thưởng, em đã quyết định chọn đề tài :
“ Phân tích công tác tiền lương, tiền thưởng tại công ty TNHH May Phù Đổng”

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: công tác tiền lương, tiền thưởng tại công ty TNHH May Phù Đổng
Phạm vi nghiên cứu: Toàn bộ lao động trong công ty bao gồm cả lao động quản lý và lao động trực tiếp sản xuất.

3. Mục đích nghiên cứu
 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp.
 Phân tích chính sách lương thưởng mà công ty đang áp dụng từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế.
 Đưa ra phương hướng và giải pháp để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong chính sách.

4. Phương pháp nghiên cứu
Thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau như báo cáo, văn bản , sách báo… phỏng vấn nhân viên lao động – tiền lương sau đó sắp xếp thông tin, phân tích và sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích, đánh giá, tổng hợp để nghiên cứu số liệu.

5. Kết cấu đề tài
Nội dung của khóa luận được chia làm 3 chương:
Chương I : Cơ sở lý luận về tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp
Chương II: Phân tích thực trạng công tác tiền lương, tiền thưởng tại công ty TNHH May Phù Đổng
Chương III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng tại công ty TNHH May Phù Đổng.
Cuối cùng, xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn T.S Phạm Thúy Hương, các cán bộ thuộc khối quản lý và đặc biệt là bộ phận Lao động – tiền lương đã tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành chuyên đề này.
Vì khoảng thời gian thực tập công ty TNHH May Phù Đổng chỉ kéo dài 15 tuần, nên những nhận định về công tác này có thể còn nhiều thiếu sót. Do vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cô để đề tài được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn !