Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Ngọc Mai | 10:29 | 0 nhận xét
LỜI NÓI ĐẦU

Thực tập tốt nghiệp là khoảng thời gian không thể thiếu đối với mỗi sinh viên, vì vậy mà ngoài việc học các kiến thức, các cơ sở lý luận trong trường lớp, thì việc thực tập trước khi ra trường với mỗi sinh viên là cần thiết và rất quan trọng. Thực tập tốt nghiệp được diễn ra trong thời gian 3 tháng với mục đích giúp sinh viên tìm hiểu quá trình sản xuất thực tế và các lĩnh vực quản lý hoạt động sản suất kinh doanh cơ bản của công ty. Giúp sinh viên gắn những kiến thức đã học với thực tiễn hoạt động sản suất kinh doanh tại các công ty.
Trong thời gian thực tập tại công ty, được sự giúp đỡ và chỉ bảo của các cô, chú, anh chị ở các phòng ban nên em đã phần nào thoát khỏi những bỡ ngỡ ban đầu về một đơn vị sản xuất. Đặc biệt là sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy giáo ThS. Nguyễn Ngọc Tuân đã giúp em hoàn thành báo cáo thực tập này.
Sau ba tháng thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG chi nhánh 1, em đã có dịp tìm hiểu đ¬ược thực tế quản lý công ty đang diễn ra và các công việc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG 1. Sau 12 tuần thực tập tại công ty, từ những kiến thức thực tế thu nhận được, em xin trình bày trong báo cáo thực tập gồm ba phần cơ bản:
Phần I:Gới thiệu chung về công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG1
Phần II: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Phần III: Đánh giá chung và lựa chọn hướng đề tài tốt nghiệp
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do hiểu biết còn hạn chế nên báo cáo của em không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, quý cơ quan để em có thể hoàn thành tốt yêu cầu và mục đích đề ra của đợt thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 0
Phần 1: Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG 1
1.1 Giới thiệu chung về qúa trình hình thành và phát triển của TNG 1
1.1.1.Tên và địa chỉ của doanh nghiệp 1
1.1.2. Các mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển 1
1.1.3. Quy mô hiện tại của công ty 4
1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 5
1.3 Công nghệ sản xuất một số loại hàng hóa 6
1.4 Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu của công ty 8
1.4.1. Hình thức tổ chức sản xuất của công ty 8
1.4.2.Kết cấu sản xuất của công ty . 9
1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 11
1.5.1. Số cấp quản lý của chi nhánh TNG1 11
1.5.2. Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý 12
1.5.3. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận quản lý của công ty 13
Phần 2: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.1. Phân tích hoạt động marketing 16
2.1.1. Các sản phẩm chính của công ty. 16
2.1.2. Số liệu về kết quả tiêu thụ các hàng hóa và dịch vụ chủ yếu . 18
2.1.3. Thị trường tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ của công ty. 21
2.1.4. Phương pháp định giá và mức giá hiện tại của một số mặt hàng chủ yếu. 23
2.1.5. Hệ thống phân phối sản phẩm của công ty. 24
2.1.6.Các hình thức xúc tiến bán hàng mà công ty đã áp dụng. 26
2.1.7. Một số đối thủ cạnh tranh chính của Công ty 26
2.2. Phân tích tình hình lao động , tiền lương. 26
2.2.1. Cơ cấu lao động của công ty. 27
2.2.2. Tình hình sử dụng lao động. 28
2.2.2.1. Tình hình sử dụng thời gian lao động........................................... 28
2.2.2.2. Về phân công lao động........................................... ......................29
2.2.3. Năng suất lao động. 30
2.2.4. Tuyển dụng và đào tạo lao động. 30
2.2.5: Xây dựng đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương của công ty. 33
2.2.5.1. Tổng quỹ lương........................................... ................................33
2.2.5.2. Xây dựng đơn giá tiền lương........................................... .............34
2.3. Phân tích tình hình vật tư và tài sản cố định. 38
2.3.1. Các loại nguyên vật liệu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.38
2.3.2. Cách xây dựng định mức nguyên vật liệu 38
2.3.3. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu. 40
2.3.4: Tình hình dự trữ, bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu. 40
2.3.5: Tình hình tài sản cố định. 42
2.2.5.1. Tình hình sử dụng tài sản cố định........................................... ....43
2.3.5.2. Phân tích và nhận xét tình hình sử dụng vật tư và tài sản cố định........................................... .................................................. .....................44
2.4. Phân tích chi phí và giá thành 45
2.4.1. Phân loại chi phí của công ty 45
2.4.2. Giá thành kế hoạch 47
2.4.3. Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế của Công ty 49
2.5 phân tích tình hình tài chính của công ty 52
2.5.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 52
2.5.2 : Bảng cân đối kế toán tại công ty 53
2.5.3. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty 56
2.5.4. Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn của tại công ty 56
2.5.4.1. Cơ cấu nguồn vốn............................................. .........................57
2.5.4.2. Cơ cấu tài sản............................................. ................................58
2.5.4.3. Tỷ suất tự tài trợ............................................. ............................60
2.5.5 :Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 60
2.5.5.1. Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh............................................. .61
2.5.5.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu............................................... 61
2.5.6:Nhận xét về tình hình tài chính tại Công ty qua 2 năm 62
Phần 3: Đánh giá chung và đề xuất các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty
3.1: Đánh giá, nhận xét chung tình hình của công ty. 63
3.1.1. Về công tác Marketing 63
3.1.2. Về tình hình lao động và tiền lương 63
3.1.3. Về công tác quản lý vật tư, tài sản cố định. 63
3.1.4. Về chi phí giá thành. 64
3.1.5. Về tình hình tài chính. 64
3.2 Phương hướng và giải pháp giải quyết hạn chế sự phát triển. 65
3.3. Lựa chọn hướng đề tài tốt nghiệp. 67

http://tailieunhansu.com/diendan/f400/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-chat-luong-cong-tac-tuyen-dung-nhan-su-tai-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-thuong-mai-tng-46961/#post51970
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang