Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty tnhh phát triển thương mại kỹ nghệ và dịch vụ (tts)

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty tnhh phát triển thương mại kỹ nghệ và dịch vụ (tts)

Ngọc Mai | 14:09 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: Cơ sở lý luận về Quản trị nhân lực 2
1.1- Khái niệm về Quản trị nhân lực. 2
1.2. Các chức năng của Quản trị nhân lực 2
1.3- Nội dung của Quản trị nhân lực. 3
1.3.1- Phân tích công việc. 3
1.3.2- Kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 3
1.3.3- Tuyển dụng lao động. 3
1.3.3.1- Các nguồn tuyển dụng: 4
1.3.3.2- Các bước tuyển dụng. 5
1.3.3.3- Một số yêu cầu trong tuyển dụng: 5
1.3.4- Đánh giá thực hiện công việc. 5
1.3.5- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
1.3.5.1- Khái niệm đào tạo và phát triển. 5
1.3.5.2-Nội dung của Đào tạo và phát triển 6
1.3.5.3- Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 6
1.3.5.4- Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 7
1.3.6- Tổ chức, quản lý và sử dụng lao động. 8
1.3.6.1- Hệ thống tiền lương. 8
1.3.6.2- Tiền thưởng. 9
1.3.6.3- Kích thích tinh thần. 9

Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH Phát triển Thương mại Kĩ nghệ và Dịch vụ 11
2.1- Một số khái quát về công ty 11
2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển. 11
2.1.2. Nhiệm vụ của công ty. 12
2.1.3-Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty . 13
2.1.4- Đặc điểm về nguồn hàng và mặt hàng của công ty. 15
2.1.5- Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2006 đến năm 2008 16
2.1.6- Một số hợp đồng đã thực hiện trong 3 năm gần đây. 19
2.2- Thực trạng tình hình quản trị nhân lực tại công ty 22
2.2.1- Số lượng và trình độ nhân viên 22
2.2.2- Độ tuổi và giới tính, thâm niên công tác của nhân viên 24
2.2.3- Tuyển dụng lao động trong công ty TTS. 25
2.2.3.1- Nhu cầu tuyển dụng của công ty. 25
2.2.3.2- phương pháp tuyển dụng: 26
2.2.4- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhân viên công ty TTS. 27
2.2.4.1- Các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty. 27
2.2.5- Tiền lương của công ty TTS 29
2.2.5.1- hình thức trả lương theo công việc. 29
2.2.5.2- Hình thức trả lương theo thời gian 30
2.2.5.3- Việc trích các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 32
2.2.5.4- Tình hình thu nhập của CBCNV trong công ty qua 1 số năm 32
2.2.6- Vấn đề tiền thưởng tại công ty TTS. 34
2.26.1-Đối tượng xét thưởng: 34
2.2.6.2- Điều kiện xét thưởng: 34
2.2.6.3- Cách phân phối tiền thưởng ở công ty hiện nay: 34
2.2.6.4- Nhận xét về vấn đề tiền thưởng của công ty. 35
2.2.7- Vấn đề kỷ luật lao động trong công ty: 35
2.2.8- Vấn đề đánh giá thực hiện công việc của công ty TTS. 36
2.2.9- Kích thích tinh thần cho người lao động. 39
2.3- Đánh giá chung về công tác quản trị nhân lực của công ty TTS. 39
2.3.1- Những kết quả đạt được. 39
2.3.2. Một số hạn chế: 40

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản trị nhân lực tại công ty TNHH Phát triển Thương mại Kỹ nghệ và Dịch vụ 42
3.1- Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Phân tích công việc. 42
3.2- Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 45
3.3- Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực. 46
3.3.1- Công tác tuyển mộ lao động. 46
3.3.2- Công tác tuyển chọn lao động. 46
3.4- Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 47
3.5- Giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ tiền lương. 47
3.6- Giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ trả thưởng. 48
3.7- Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kỷ luật lao động của công ty. 49
3.8- Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc. 49
3.9- Giải pháp nhằm hoàn thiện việc kích thích tinh thần trong công ty 50
Kết luận 52
Danh mục tài liệu tham khảo 53

LỜI MỞ ĐẦU

Trong xu thế phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế nư¬ớc ta hiện nay, các doanh nghiệp đang ngày càng trở nên thích nghi hơn với guồng quay sôi động của nền kinh tế thị tr¬ường.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp gặp phải không ít khó khăn thử thách khi tiến hành hoạt động kinh doanh trong một nền kinh tế mà quy luật canh tranh và đào thải khắc nghiệt đang chi phối rất lớn đến hoạt động kinh doanh. Trong giai đoạn hiện nay cũng nh¬ư sau này vấn đề quản trị nhân lực luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Đối các doanh nghiệp thư¬ơng mại thì hiệu quả kinh tế được thể hiện qua việc quản trị nhân lực một cách khoa học, hợp lí.

Công ty TNHH Phát triển Thương mại Kĩ nghệ và Dịch vụ (viết tắt là TTS) không phải là một trư¬ờng hợp ngoại lệ. Vấn đề quản trị nhân lực như¬ thế nào để đạt hiệu quả kinh tế cao trong một thị trư¬ờng cạnh tranh khốc liệt để giành khách hàng nh¬ư hiện nay đang là câu hỏi luôn luôn túc trực trong đầu các nhà quản trị Công ty nói riêng và toàn thể công nhân viên nói chung.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp này được thực hiện nhằm mục đích phân tích thực trạng công tác Quản trị nhân lực và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của công ty.

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận Chuyên đề này chia làm 3 chương:
Chương 1: Cơ cở lý luận về quản trị nhân lực.
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH Phát triển Thương mại Kĩ nghệ và Dịch vụ.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm` hoàn thiện công tác Quản trị nhân lực tại công ty TNHH Phát triển Thương mại Kĩ nghệ và Dịch vụ.
Với mục đích phân tích thực trạng nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của công ty. Tôi hy vọng sẽ giúp ích cho công ty trong việc hoàn thiện công tác Quản trị nhân lực của mình hơn.

http://tailieunhansu.com/diendan/f400/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-cong-tac-quan-tri-nhan-luc-tai-cong-ty-tnhh-phat-trien-thuong-mai-ky-nghe-va-dich-vu-tts-46924/#post51905
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang