Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty CP Kết Cấu Thép Thái Nguyên

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty CP Kết Cấu Thép Thái Nguyên

Ngọc Mai | 20:17 | 0 nhận xét
Lời mở đầu
1.Tính cấp thiết của đề tài
Thành quả của công cuộc đổi mới kinh tế đất nước ta được khởi đầu bằng nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI. Nền kinh tế của nước ta chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng XHCN. Công cuộc đổi mới đã tạo ra cơ hội mới, đồng thời cũng tạo ra những thách thức mới cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không nằm trong khuôn khổ của những kế hoạch cứng nhắc mà mọi hoạt động trong doanh nghiệp luôn luôn đổi mới để phù hợp với cơ chế phát triển chung của nền kinh tế thị trường. Trong sự đổi mới đó thì hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng trở nên cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.

Một tiềm năng rất quan trọng trong bất cứ doanh nghiệp nào là yếu tố con người bởi chính con người là chủ thể trực tiếp thực hiện những hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp, con người là động lực thúc đẩy chính của doanh nghiệp, là yếu tố cơ bản quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.
Với khả năng lao động và sáng tạo thì nhân tố con người được đánh giá là nhân tố nòng cốt cho sự phát triển, kết hợp với hệ thống tư liệu sản xuất con người đã hình thành nên quá trình sản xuất và xác lập hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp cần chú ý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Nguồn nhân lực của doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Một cơ cấu tổ chức hợp lý sẽ tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các bộ phận của doanh nghiệp. Mặt khác, luôn phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để thích ứng với các biến động của môi trường trong kinh doanh. Do vậy đào tạo nguồn nhân lực là yêu cầu thường xuyên và khách quan của sự phát triển.
Trong quá trình tìm hiểu về mặt lý luận cũng như thực tiễn tại Công ty CP Kết Cấu Thép Thái Nguyên, được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Công ty và sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Võ Thy Trang em đã đi sâu vào tìm hiểu lĩnh vực nhân sự của Công ty trong giới hạn: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty CP Kết Cấu Thép Thái Nguyên”

2. Mục đích nghiên cứu
Có thể củng cố lại những kiến thức đã học bằng việc vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.
Đánh giá công tác đào tạo nhân lực trong Công ty CP Kết Cấu Thép Thái Nguyên, từ đó góp phần đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện cồng tác đào tạo nhân lực tại Công ty.
3. Phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu của đề tài
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu trong Công ty CP Kết Cấu Thép Thái Nguyên.
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập chung nghiên cứu về thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty và đề ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện
công tác đào tạo nhân lực trong Công ty.

4. Kết cấu của đề tài
Khóa luận ngoài lời mở đầu và kết luận, gồm 3 chương sau:
Chương 1: Lý luận chung về quản trị nhân lực và đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nhân lực tại Công ty CP Kết Cấu Thép Thái Nguyên
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty CP Kết Cấu Thép Thái Nguyên
http://tailieunhansu.com/diendan/f400/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-cong-tac-dao-tao-nhan-luc-tai-cong-ty-cp-ket-cau-thep-thai-nguyen-46988/#post52005
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang