Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác định mức lao động tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Hoàn thiện công tác định mức lao động tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Ngọc Mai | 20:14 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
-Ngày nay, thị trường cạnh tranh ngày một khốc liệt, các doanh nghiệp sản xuất cần có những chính sách cụ thể đảm bảo năng lực cạnh tranh của mình thông qua chất lượng sản phẩm, giá thành và mẫu mã.
-Công ty cần phải tổ chức quản lý từ khâu sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm.

-Muốn vậy, công tác định mức lao động phải được xây dựng ngay từ khi Doanh nghiệp bắt đầu đi vào sản xuất hay khi có sự thay đổi lĩnh vực kinh doanh, thay đổi dây chuyền công nghệ và máy móc thiết bị. Xây dựng công tác định mức lao động khoa học thì mới có đủ điều kiện để tổ chức hoạt động sản xuất, để tính năng suất lao động và đó chính là cơ sở để biết được năng suất lao động của doanh nghiệp tăng hay giảm.
-Khi công tác định mức được thực hiện một cách đầy đủ và khoa học sẽ là nền tảng cho việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch và tăng năng suất lao động.

-Hơn nữa, việc xây dựng mức lao động khoa học, hợp lý sẽ làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động và là cơ sở trong việc xây dựng đơn giá tiền lương chi trả cho người lao động, đồng thời có thể loại trừ được những lãng phí về thời gian lao động. Với ý nghĩa đó nên công tác định mức lao động là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tuy nhiên nhiều năm nay công ty vẫn sử dụng một hệ thống định mức lao động được xây dựng năm 2004 và điều chỉnh theo từng năm.

-Xuất phát từ thực trạng của Công ty cùng với tầm quan trọng về công tác định mức lao động nên trong quá trình thực tập tại công ty em đã chọn đề tài nghiên cứu là: “ Hoàn thiện công tác định mức lao động tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu”

2.Mục đích nghiên cứu.
-Tìm hiểu cơ sở lý luận về định mức lao động trong Doanh nghiệp
- Phân tích thực trạng về công tác định mức lao động tại công ty nhằm rút ra giải pháp
-Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác định mức lao động tại Công ty.
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
-Đối tượng nghiên cứu là công tác định mức tại Công ty.
-Những số liệu và thông tin sử dụng để nghiên cứu đề tài từ năm 2008 đến năm 2010.
-Phạm vi nghiên cứu là Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu
4.Phương pháp nghiên cứu.
-Bằng các phương pháp thống kê, phân tích và tổng hợp.

5.Kết cấu chuyên đề
Chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương:
+ Chương 1: Cơ sở lý thuyết về định mức lao động trong Doanh nghiệp
+ Chương 2: Phân tích thực công tác định mức tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.
+ Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác định mức tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.
Trong quá trình hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô Vũ Thị Uyên cùng các cô chú, anh chị trong công ty. Do thời gian có hạn, những kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên chuyên đề tốt nghiệp của em sẽ không tránh được những thiếu sót. Em xin nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và bạn bè để đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 3
1.1. Vai trò của công tác định mức lao động. 3
1.1.1. Các khái niệm về mức và định mức lao động. 3
1.1.2. Các phương pháp định mức lao động. 3
1.1.3. Vai trò của công tác định mức lao động. 5
1.1.3.1. Định mức lao động là cơ sở để phân phối theo lao động. 6
1.1.3.2. Định mức lao động là cơ sở để tăng năng suất lao động. 7
1.1.3.3. Định mức lao động là cơ sở để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. 7
1.1.3.4. Định mức lao động đối với tổ chức lao động khoa học. 8
1.2. Quy trình định mức lao động. 9
1.3. Sự cần thiết hoàn thiện công tác định mức tại Công ty. 10

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU. 12
2.1 Một số đặc điểm của Công ty có ảnh hưởng đến công tác định mức lao động. 12
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 12
2.1.2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức. 14
2.1.3. Đặc điểm về lao động 17
2.1.4. Đặc điểm về sản xuất và quy trình công nghệ. 19
2.1.1.1. Đặc điểm về sản xuất. 19
2.1.4.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ. 21
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm qua 22
2.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác định mức 23
2.1.6.1. Nhân tố thuộc về tổ chức. 23
2.1.6.2. Nhân tố thuộc về máy móc thiết bị 25
2.1.6.3. Nhân tố thuộc về lao động. 26
2.1.6.4. Nhân tố thuộc về thị trường tiêu thụ 28
2.2. Thực trạng công tác định mức lao động tại Công ty. 29
2.2.1. Quan điểm của lãnh đạo Công ty về công tác định mức lao động 29
2.2.2. Năng lực của bộ máy đảm nhiệm công tác định mức lao động 29
2.2.3. Các phương pháp định mức lao động áp dụng tại Công ty 30
2.2.4. Quy trình định mức lao động tại Công ty 32
2.2.5. Các mức đang áp dụng 33
2.2.6. Tình hình thực hiện mức. 43
2.2.7. Nhận xét chung về công tác định mức lao động tại Công ty. 46
2.2.7.1. Về phương pháp định mức lao động. 47
2.2.7.2. Về cách thức tổ chức bộ máy làm công tác định mức lao động. 48
2.2.6.3. Nguyên nhân. 49

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 50
3.1. Phương hướng phát triển của Công ty. 50
3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác định mức tại Công ty. 50
3.2.1. Điều chỉnh phương pháp định mức 50
3.2.2. Hoàn thiện các điều kiện lao động nhằm khuyến khích người lao động hoàn thành mức. 53
3.2.2.1. Hoàn thiện phần công, hợp tác lao động. 53
3.2.2.2. Hoàn thiện tổ chức phục vụ nơi làm việc. 54
3.2.3. Hoàn thiện bộ máy làm công tác định mức. 54
3.3. Một số giải pháp khác 56
3.3.1. Cải tiến và thay đổi máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng suất lao động. 56
3.3.2. Cải thiện điều kiện lao động 56
3.3.3. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật cho người lao động. 57
3.3.4. Nâng cao hiệu quả trong quản lý lao động, quản lý kỹ thuật và quản lý vật tư. 58
KẾT LUẬN 59
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

http://tailieunhansu.com/diendan/f400/hoan-thien-cong-tac-dinh-muc-lao-dong-tai-cong-ty-co-phan-banh-keo-hai-chau-46987/#post52004
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang