Lời nói đầu

Theo quan niệm mới về công nghệ thì con người là một trong 4 yếu tố cấu thành Công nghệ và được coi là bộ não. Điều này cho thấy con người là yếu tố vô cùng quan trọng trong mỗi tổ chức. Không có con người thì không có tổ chức và cũng không có bất kỳ một hoạt động nào.

Tuy ai cũng biết được tầm quan trọng của con người, nhưng không phải cán bộ quản lý trong tổ chức nào cũng sử dụng nguồn lực con người trong Công ty mình một cách có hiệu quả và phát huy hết tiềm lực của họ.
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 tiền thân là một Công ty Nhà nước và mới chuyển sang Cổ phần đầu năm 2005 nên vấn đề bố trí lại lao động nhằm sử dụng có hiệu quả hơn nguồn nhân lực hiện có đang gặp rất nhiều khó khăn.

Là sinh viên Khoa quản trị kinh doanh với sự tâm huyết trong lĩnh vực nhân sự và may mắn được thực tập trong Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 đúng giai đoạn này, em xin góp một phần sự hiểu biết của mình để việc sử dụng lao động trong Công ty có hiệu quả hơn. Vì vậy, đề tài em chọn trong chuyên đề thực tập là:
" Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7"

Nội dung chuyên đề chia làm ba phần chính:
CHƯƠNG I: Thông tin chung về Công ty
CHƯƠNG II: Công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần và xây lắp số 7
CHƯƠNGIII: Một số giải pháp nâng cao hiệu qủa công tác quản lý lao động trong Công ty cổ phần cơ khí xây lắp số 7
Do sự hạn chế về thời gian cũng như kinh nghiệm nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý để bài viết được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn, TS. Nguyễn Mạnh Cường và các cô chú trong Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

Kết luận

Đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá. Mỗi doanh nghiệp đều có vai trò quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển. Hiện nay khoa học công nghệ ngày càng phát triển do đó nhân tố con người có vai trò vô cùng quan trọng, nó quyết định đến sự sống còn của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt công tác quản lý lao động trong mỗi doanh nghiệp nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển của mỗi Doanh nghiệp. Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 em thấy công tác quản lý lao động là một trong những vấn đề mà Công ty rất quan tâm, nó là vấn đề bức xúc đối với riêng Công ty mà còn là vấn đề chung của tất cả các Doanh nghiệp nước ta. Chính bởi lẽ đó em đã lựa chọn chuyên đề "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7". Với sự giúp đỡ của GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn, TS. Nguyễn Mạnh Cường và các cô chú trong Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 đã giúp đỡ em trong công tác nghiên cứu tìm hiểu vấn đề trên phương diện và thực tiễn. Giúp em nắm bắt tìm hiều vấn đề có tính logíc khoa học.

Do thời gian thực tập tại Công ty còn hạn chế, và do hạn chế về trình độ nên bài viết còn nhiều thiếu sót, sơ sài em rất mong được sự thông cảm, hướng dẫn giúp đỡ của các thầy để bài viết của em được hoàn thành hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!