LỜI NÓI ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài
Tiền lương là một vấn đề quan trọng và hay được đề cập nhất trong các công ty , doanh nghiệp vì nó liên quan đến lợi Ých của cả người lao động và người sử dụng lao động. Đối với người lao động, tiền lương là khoản thu nhập chủ yếu giúp tái sản xuất sức lao động,duy trì cuộc sống của họ và gia đình họ , có tác động tạo động lực cho người lao động. Còn đối với Doanh nghiệp, là người sử dụng lao động, tiền lương là một khoản chi phí khá lớn và mục tiêu là tối thiểu hoá chi phí, gia tăng lợi nhuận. Như vậy tiền lương ảnh hưởng đến lợi Ých của cả hai bên. Vậy làm thế nào để sử dụng tiền lương có tác động tốt cho cả hai bên là một vấn đề khá khó khăn. Phải sử dụng sao cho hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tăng mặt khác cũng đảm bảo cho đời sống của người lao động ngày càng nâng lên, tạo động lực cho người lao động. Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp số 7 em đã học hỏi và biết được nhiều điều về vấn đề tiền lương . Đó là lý do để em lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hình thức tiền lương theo thời gian tại công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp số 7”

2.Phương pháp nghiên cứu
Dựa trên cơ sở lí luận đã học tại trường, kết hợp với việc thực tập nghiên cứu thực trạng tại công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp số 7 thu thập số liệu và xử lý, chắt lọc em đã phân tích, so sánh để đưa ra vấn đề cần quan tâm và một số phương pháp giải quyết cơ bản. Nên phương pháp sử dụng chủ yếu là thống kê, so sánh, phân tích,…

3.Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu các hình thức trả lương thời gian tại công ty bánh kẹo Hải Châu, kèm theo các vấn đề liên quan.
4.Kết cấu bài viết
CHƯƠNG 1: NHỮNG HIỂU BIẾT ( NHẬN THỨC ) CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG THỜI GIAN TRONG CÔNG TY
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG THỜI GIAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SỐ 7

KẾT LUẬN

Công tác tiền lương là một công tác quan trọng và luôn được các doanh nghiệp và công ty quan tâm . Việc trả lương theo hình thức nào là do quan điểm của người đứng đầu công ty , họ cũng phải xác định cách trả lương cho công ty họ dựa trên đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty và loại hình sản phẩm . Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp số 7 cũng đã tìm ra được lối đi cho mình dựa trên những căn cứ đó . Công ty đã xựng được một hệ thống tiền lương khá hoàn chỉnh cho nhân viên của mình . Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhưng với hình thức trả lương đó công ty đã thực hiện được một số mục tiêu đề ra đó là : đảm bảo được đời sống cho công nhân viên , đảm bảo được quỹ lương , thúc đẩy động lực cho người lao động …. Xây dựng được hệ thống trả lương hiệu quả sẽ giúp cho công ty sử dụng tốt thời gian làm việc tránh lãnh phí lao động , nâng cao ý thức trách nhiệm … Để có được điều đó phải kể đến nỗ lực của ban giám đốc công ty , các phòng ban có liên quan , đặc biệt là phòng Tổ chức lao động – tiền lương của công ty
Qua thời gian thực tập của công ty em đã tìm hiểu được một số vấn đề về các hình thức trả lương của công ty , đặc biệt là hình thức tiền lương theo thời gian . Có thể việc nghiên cứu chưa thật kỹ lưỡng , hoàn chỉnh nhưng em hy vọng những giải pháp mà em đưa ra có thể phần nào gợi mở những hướng giải quyết mới cho vấn đề này của công ty

Cuối cùng em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Đỗ Văn Lư – Giảng viên chính Bộ môn quản tri doanh nghiệp
Cảm ơn sự giúp đỡ của chú : Trần Như Hưng – Trưởng phòng TCLĐ-TL
Anh : Nguyễn Tiến Đạt
Chị : Nguyễn Thị Huế
đã giúp đỡ em rất nhiều để em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này
Vì thời gian nghiên cứu có hạn cùng với sự hạn chế về kiến thức lý luận cũng như thực tế nên em không thể tránh được những thiếu sót , em rất mong được các thầy cô giáo cùng các cô chú anh chị trong công ty hướng dẫn chỉ bảo thêm
Một lần nữa em xin chân thành cám ơn!