Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Vấn đề sử dụng lao động tại NHNo&PTNT Nam Hà Nội

Vấn đề sử dụng lao động tại NHNo&PTNT Nam Hà Nội

Ngọc Mai | 20:55 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .................................................. ..............................................3
CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI .................................................. ......................................5
1. Quá trình hình thành&phát triển của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nam hà nội............................................. .........................................6
2 . Cơ cấu tổ chức & nguồn nhân lực trong ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. ..............................6
2.1: Cơ cấu tổ chức trong ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. .................................................. ......6
2.2: Cơ cấu nguồn nhân lực trong Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội năm 2008- 1/2009.............................................. ................8
3. Đặc điểm của đội ngũ lao động của NHNo & PTNT Nam Hà Nội.............9
CHƯƠNG II : VẤN ĐỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Nam HÀ NỘI............................................. ..............................10
1. Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. ................11
1.1: Tình hình biến động số lượng lao động trong những năm qua...............11
1.2: Phân tích cơ cấu lao động của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. ....................................12
1.3: Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động của NHNo&PTNT Nam Hà Nội trong thời gian qua............................................... .............................15
2: Phân tích tình hình sử dụng chất lương lao động của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. ....16
2.1: Trình độ học vấn và sự bố trí sử dụng lao động trong Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. ....16
2.2: Phân tích tình hình kỷ luật lao động trong Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. ....................18

3: Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. ....21
3.1:Thời gian lao động và nghỉ ngơi của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. ............................21
3.2: Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội trong thời gian qua..................23
4. Tình hình sử dụng cường độ lao động của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. ............................24
5. Kết qủa đạt được trong việc sử dụng lao động của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. ................25
5.1: Chế độ tiền lương của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. .................................................. ....27
5.2: Chế độ thưởng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. .................................................. ............38
5.3 : Chính sách đãi ngộ của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nôi.............................................. .................................................. ...39
5.4: Quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nôi........................................40
5.5: Phân công và bố trí công việc tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. ....................................42
6: Một số mặt còn tồn tại về sử dụng lao động tron Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội............................................. ................42
7: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội...............................43
KẾT LUẬN............................................ .................................................. ....44


LỜI MỞ ĐẦU

Trong phạm vi mét doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu vì lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Nhưng sử dụng lao động sao cho có hiệu quả cao nhất lại là một vấn đề riêng biệt đặt ra trong ra trong từng doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp sử dụng những biện pháp gì, những hình thức nào để phát huy khả năng của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là một điều hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó. Mặt khác biết được đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức vì vậy mà việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp dễ dàng hơn.

Thông điệp của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong 2 năm 2006 và 2007 trong Báo cáo thường niên đã nói:

Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức đáp ứng yêu cầu công việc và công tác trên mọi vị trí, cương vị công tác. Bộ máy lãnh đạo từ trung ương đến các chi nhánh được kiện toàn, mô hình tổ chức từ Trụ sở chính đến các chi nhánh được củng cố hoàn thiện, quyền tự chủ trong kinh doanh được mở rộng hơn....

Mét trong 10 yếu tố định hướng phát triển đến năm 2010 đó là: Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo tại chỗ, khuyến khích tự học để nâng cao các nghiệp vụ nhân viên, tích cực áp dụng công nghệp thông tin, đào tạo từ xa.
Nhận thức được vai trò quan trọng và ảnh hưởng của nguồn nhân lực trong các tổ chức, vì vậy em đã chon đề tài: “Vấn đề sử dụng lao động tại NHNo&PTNT Nam Hà Nội’’ làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Bố cục của luận văn ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 2 chương:
Chương I: Giới thiệu chung về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nam hà nội.
Chương II: Vấn đề sử dụng lao động tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội.

Thời gian thực tập là giai đoạn quan trọng đối với mỗi sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường. Thông qua quá trình đó sinh viên được tiếp xúc với kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đó một cách linh hoạt, sáng tạo vào thực tế. Mặt khác, qua thời gian thực tập sinh viên có điều kiện rèn luyện tác phong làm việc sau này.

Qua thời gian thực tập, em đã có được một thời gian thực tế quý báu, được tiếp xúc với một môi trường làm việc năng động. Em xin trân thành cảm ơn các cô, chú, anh chị trong NHNo&PTNT Nam Hà Nội đã giúp đỡ em rất nhiệt tình trong quá trình em thực tập tại quý Cơ quan.

Em xin trân thành cảm cô giáo Phạm Thị Tuyết, người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này.

Với nhận thức và khả năng còn hạn chế, chuyên đề của em không tránh khỏi có những thiếu sót. Kính mong các thầy cô giáo giúp em sửa chữa, bổ sung những thiếu sót đó để nội dung chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
http://tailieunhansu.com/diendan/f588/van-de-su-dung-lao-dong-tai-nhno-ptnt-nam-ha-noi-41587/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang