Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Tạo việc làm cho lao động nữ ở Việt Nam giai đoạn 2005 – 2007

Tạo việc làm cho lao động nữ ở Việt Nam giai đoạn 2005 – 2007

Ngọc Mai | 21:59 | 0 nhận xét
Tiêu đề : Tạo việc làm cho lao động nữ ở Việt Nam giai đoạn 2005 – 2007
Tóm tắt nội dung :

LỜI MỞ ĐẦU
Tạo việc làm nói chung và tạo việc làm cho lao động nữ nói riêng là một trong những chính sách quan trọng đối với mỗi quốc gia, đặc biệt là với các nước đang phát triển như Việt Nam hiện nay. Lao động nữ chiếm khoảng 49% lực lượng lao động của cả nước, là một bộ phận lớn của nguồn nhân lực và có vai trò hết sức to lớn trong quá trình hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình hội nhập quốc tế, sức ép về cạnh tranh, chất lượng lao động thấp là trở ngại đối với người lao động Việt Nam, đặc biệt là lao động nữ. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu dẫn đến tình trạng thất nghiệp tăng cao, các vấn đề về tệ nạn xã hội từ đó nảy sinh, như: trộm cắp, buôn bán hêrôin, mại dâm,… Chuyên đề “Tạo việc làm cho lao động nữ ở Việt Nam giai đoạn 2005 – 2007” nhằm tìm hiểu và đánh giá về thực trạng tạo việc làm cho lao động nữ ở nước ta hiện nay, từ đó đưa ra những tồn tại, nguyên nhân trong vấn đề tạo việc làm và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc tạo việc làm cho lao động nữ, nâng cao vị thế kinh tế - xã hội của người phụ nữ. Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu như tra cứu tài liệu, phân tích – tổng hợp.
Nội dung chuyên đề gồm có 3 phần chính:
Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về tạo việc làm cho lao động nữ ở Việt Nam giai đoạn 2005 – 2007.
Chương 2: Thực trạng tạo việc làm cho lao động nữ ở Việt Nam giai đoạn 2005 – 2007.
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị về tạo việc làm cho lao động nữ trong thời gian tới.

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2007 2
1.1. Khái niệm cơ bản và sự cần thiết tạo việc làm cho lao động nữ 2
1.1.1. Khái niệm cơ bản 2
1.1.1.1. Việc làm, thiếu việc làm và thất nghiệp: 2
1.1.1.2. Tạo việc làm: 5
1.1.1.3. Giới, giới tính: 6
1.1.2. Sự cần thiết tạo việc làm cho lao động nữ: 6
1.2. Nhân tố ảnh hướng đến tạo việc làm cho lao động nữ 9
1.2.1. Nhân tố về điều kiện tự nhiên, vốn, công nghệ 9
1.2.2. Nhân tố thuộc về sức lao động nữ ảnh hưởng đến tạo việc làm 9
1.2.3. Cơ chế chính sách kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến tạo việc làm cho lao động nữ 12
1.3. Một số mô hình tạo việc làm cho lao động 12
1.3.1. Mô hình cổ điển tạo việc làm 12
1.3.2. Mô hình tạo việc làm, giảm thất nghiệp của Keynes 14
1.3.3. Mô hình tập trung vào mối quan hệ giữa tích luỹ vốn, phát triển công nghiệp và tạo công ăn việc làm 15
1.3.4. Mô hình lựa chọn công nghệ phù hợp, khuyến khích giá, tạo việc làm 16
1.3.5. Mô hình chuyển giao lao động giữa hai khu vực 16
1.4. Kinh nghiệm thu hút, sử dụng lao động và tạo việc làm cho lao động nữ ở một số nước trong khu vực 18
1.4.1. Kinh nghiệm của Thái Lan 18
1.4.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 19
1.4.3. Kinh nghiệm của Philippin 20
1.4.4. Kinh nghiệm của Bangladesh 21
1.4.5. Kinh nghiệm của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 23
1.4.6. Bài học rút ra từ kinh nghiệm tạo việc làm của các nước trong khu vực vào tạo việc làm cho lao động nữ ở Việt Nam 25
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2005 - 2007 29
2.1. Khái quát chung về lao động nữ ở Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2007 29
2.1.1. Về số lượng 29
2.1.2. Về chất lượng: 31
2.1.3. Phân bố lực lượng lao động nữ theo khu vực thành thị - nông thôn: 34
2.1.4. Tỷ lệ LĐ nữ tham gia LLLĐ 35
2.2. Thực trạng việc làm, thiếu việc làm và thất nghiệp của lao động nữ ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2007 36
2.2.1. Lao động có việc làm 36
2.2.1.1. Lực lượng lao động có việc làm chia theo thành thị - nông thôn: 36
2.2.1.2. Lao động có việc làm chia theo giới tính: 38
2.2.1.3. Lực lượng lao động có việc làm chia theo nhóm ngành kinh tế quốc dân: 39
2.2.2. Lao động thiếu việc làm 41
2.2.3. Lao động thất nghiệp: 42
2.3. Thực trạng tạo việc làm cho lao động nữ ở Việt Nam giai đoạn 2005 – 2007 44
2.3.1. Thực trạng về tạo việc làm ở Việt Nam 44
2.3.2. Kết quả thực hiện các dự án, hoạt động trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm 46
2.3.2.1. Về dự án vay vốn giải quyết việc làm: 46
2.3.2.2. Về dự án hỗ trợ đưa lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài 48
2.3.2.3. Về dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động: 48
2.4. Đánh giá chung về thực trạng tạo việc làm cho lao động nữ ở Việt Nam giai đoạn 2005 – 2007 50
2.4.1. Ưu điểm 50
2.4.2. Tồn tại và nguyên nhân 51
2.4.2.1. Hạn chế: 51
2.4.2.2. Nguyên nhân: 52
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 54
3.1. Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ ở Việt Nam trong thời gian tới 54
3.1.1. Phát triển các ngành nghề phù hợp trong thời gian tới, phát huy ưu thế của lao động nữ 54
3.2.2. Đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nữ 55
3.2.3. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động nữ 56
3.2.4. Tăng cường hoạt động của hệ thống thông tin thị trường lao động 59
3.2.5. Tạo điều kiện cho lao động nữ tự tạo việc làm trong các ngành nghề thuộc khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, đặc biệt khu vực phi chính thức 61
3.2. Một số kiến nghị 64
KẾT LUẬN 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
http://tailieunhansu.com/diendan/f588/tao-viec-lam-cho-lao-dong-nu-o-viet-nam-giai-doan-2005-%E2%80%93-2007-a-37979/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang