Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số giải pháp nhằm hoàn thiện một số hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà 9

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện một số hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà 9

ngocmai209 | 23:06 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Kể từ khi hình thành xã hội loài nguời, con người biết hợp thành tổ chức thì vấn đề quản trị bắt đầu xuất hiện. Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều gắn liền với một phương thức sản xuất nhất định. Trên thị trường ngày nay, các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức phải tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình. Điều này đòi hỏi phải có sự quan tâm tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tới các phương thức Marketing cũng như quy trình nội bộ hiệu quả. Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo sự cân bằng giữa tính nhất quán và tính sáng tạo. Để đạt được mục tiêu này, họ phải dựa vào một tài sản lớn nhất của mình đó là “Nguồn nhân lực”. Công tác quản trị nhân lực giúp tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên và quản lý có chất lượng - những người tham gia tích cực vào sự thành công của công ty. Các tổ chức trông mong vào các nhà quản trị giúp họ đạt được hiệu quả và năng suất cao hơn với hạn chế về lực lượng lao động

Nhận thấy đây là vấn đề quan trọng, gắn liền với thực tiễn hiện nay nên trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần Sông Đà 9, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo T.S Nguyễn Vĩnh Giang và các cán bộ công nhân viên trong công ty, em thực hiện đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện một số hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà 9” cho chuyên đề thực tập của mình.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: Những vấn đề cơ bản về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 2
I – Khái niệm, vai trò, chức năng và tầm quan trọng của quản trị nhân lực 2
1. Khái niệm quản trị nhân lực 2
2. Vai trò của quản trị nhân lực 2
3. Chức năng của quản trị nhân lực 3
4. Tầm quan trọng (sự cần thiết) của quản trị nhân lực. 3
II – Các môi trường ảnh hưởng đến quản trị nhân lực 4
1. Môi trường vật chất và môi trường kinh tế 4
2. Môi trường công nghệ - kỷ thuật, thông tin 4
3. Môi trường chính trị 4
4. Môi trường văn hoá – xã hội 4
III - Một số nội dung chính của công tác quản trị nhân lực 4
1. Kế hoạch hoá (hoạch định ) nguồn nhân lực 4
Khái niệm và vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 4
Quan hệ giữa kế hoạch hoá nguồn nhân lực và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5
Các nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch hoá nguồn nhân lực 5
Qúa trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực 5
2. Thiết kế và phân tích công việc 6
Khái niệm và nội dung của thiết kế công việc 6
Khái niệm và nội dung phân tích công việc 7
Các phương pháp thu thập thông tin trong phân tích công việc
3. Tuyển dụng 10
Tuyển mộ 10
Tuyển chọn 13
4. Đào tạo và phát triển 16
Khái niệm và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 16
Các phương pháp đào tạo và phát triển 17
Tổ chức thực hiện các hoat động đào tạo và phát triển 19
CHƯƠNG II: Đánh giá thực trạng một số hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần sông đà 9 23
I – Giới thiệu chung về công ty cổ phần Sông Đà 9 23
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Sông Đà 9. 23
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 26
2.1 Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận của công ty. 27
2.2 Các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty 30
3. Một số kết quả sản suất kinh doanh. 31
3.1 Cơ cấu tài sản - vốn. 31
3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh 32
II – Đánh giá thực trạng một số hoạt động quản trị nhân lực của công ty cổ phần Sông Đà 9 33
1. Cơ cấu nhân sự của công ty. 33
2. Thực trạng quản trị nhân lực tại công ty 34
Kế hoạch hoá (hoạch định) nguồn nhân lực 34
Thiết kế và phân tích công việc. 36
Tuyển dụng. 37
Đào tạo và phát triển. 39
III – Đánh giá chung về công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà 9 40
1. Ưu Điểm. 40
2. Những nhược điểm còn tồn tại. 40
CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện một số hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần sông đà 9 42
I - Mục tiêu và phương hướng của công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà 9 trong thời gian tới 42
1. Mục tiêu chiến lược của công ty. 42
2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty. 42
II - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện một số hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà 9. 43
1. Kế hoạch hoá (hoạch định) nguồn nhân lực. 43
2. Phân tích và thiết kế công việc. 44
3. Tuyển dụng. 44
4. Đào tạo và phát triển. 46
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
http://tailieunhansu.com/diendan/f588/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-mot-so-hoat-dong-quan-tri-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-song-da-9-a-37961/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang