Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Quản lý lương cán bộ công nhân viên tại Công ty Cổ Phần Hà Bắc

Quản lý lương cán bộ công nhân viên tại Công ty Cổ Phần Hà Bắc

Ngọc Mai | 13:02 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Những năm đầu sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nền kinh tế nước ta còn nghèo nàn, lạc hậu,quản lý theo cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Tình trạng này kéo dài hơn chục năm, tới Đại hội toàn quốc năm 1986, Đảng và nhà nước đã đề ra đường lối đổi mới nền kinh tế, đó là chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thông qua hệ thống pháp luật. Từ đây các doanh nghiệp sẽ không còn được bao cung, bao tiêu như trước nữa mà họ phải chủ động trong mọi hoạt đông của mình, Nhà nước chỉ đóng vai trò trong việc định hướng. Tức là các doanh nghiệp phải tự mình tìm kiếm các nguồn lực, các yếu tố đầu vào, đầu ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Với sự phát triển chóng mặt của kinh tế thị trường, công nghệ thông tin đang trở thành một thế mạnh thu hút được hầu hết sự đầu tư, nghiên cứu của các nước trên thế giới. Tin học hóa dần đi vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào, song trên thực tế vẫn còn nhiều vấn đề cấp thiết đặt ra trong công tác quản lý, đặc biệt là vấn đề quản lý nhân sự, nguồn nhân lực trong các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh. Tuy công nghệ thông tin được phát triển trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng với công tác quản lý nhân sự nói chung và quản lý lương cho cán bộ công nhân viên nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhiều đơn vị vẫn thục hiện tính lương bằng hình thức sổ sách, chứng từ khiến cho việc cập nhật, tính toán gặp khó khăn, mất thời gian trong hạch toán…

Từ bài toán nêu trên, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhân sự là một giải pháp hữu ích cho người sử dụng thông qua phần mềm “Quản lý lương cán bộ công nhân viên”.Phần mềm này hỗ trợ đắc lực bằng hình thức quản lý khoa học, chính xác, thông tin được cập nhập nhanh chóng, chính xác…

Nhằm giúp sinh viên gắn liền giữa lý thuyết và thực tế, nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em được thực tập tại các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp nhằm giúp cho sinh viên ra trường có kiến thức, dễ dàng khi bước vào thực tế. Sau 12 tuần thực tập tại Công ty Cổ Phần Hà Bắc, với sự chỉ đạo, hướng dẫn tận tình của giảng viên Lê Thanh Hải cùng các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin, và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị trong công ty, em đã hoàn thành xong chuyên đề “ Quản lý lương cán bộ công nhân viên tại Công ty Cổ Phần Hà Bắc”

Nội dung chuyên đề gồm:
Phần 1: Lời mở đầu.
Phần 2: Nội dung chính:
 Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần Hà Bắc
 Chương 2: Tin học hóa chương trình quản lý lương
 Chương 3: Thiết kế thông tin quản lý lương
Phần 3: Đánh giá và Kết luận

Do điều kiện thời gian thực tập và kiến thức nắm bắt còn hạn chế, nên chuyên đề thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô, và các cô chú, anh chị trong công ty để chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC 4
1.1. Đặc điểm tình hình chung tại công ty cổ phần Hà Bắc 4
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 4
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Hà Bắc 5
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Hà Bắc 6
1.3. Tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị, hình thức kế toán mà Công ty Hà Bắc đang áp dụng. 8
1.4. Tình hình ứng dụng CNTT của Công ty Cổ Phần Hà Bắc 9
1.5. Thực trạng quản lý lương tại công ty cổ phần Hà bắc 11
1.5.1.Hình thức tính lương của công ty 11
1.5.2. Thuận lợi, khó khăn trong công ty 13
CHƯƠNG 2: TIN HỌC HÓA NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ LƯƠNG 14
2.1. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện 14
2.2. Phân tích thông tin hệ thống quản lý lương 16
2.2.1. Sơ đồ phân cấp chức năng 16
2.2.2. Sơ đồ ngữ cảnh 18
2.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu ( DFD) 19
2.2.3.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 19
2.2.3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh cho các chức năng 21
2.3. Các bảng dữ liệu 25
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ LƯƠNG 31
3.1. Thiết kế giao diện 31
3.2. Giao diện trên màn hình. 32
3.2.1. Danh sách các bảng lương 33
3.2.2. Danh sách cán bộ. 34
3.2.2.1. Màn hình danh mục nhân viên: 34
3.2.2.2. Modules trong Form: DanhmucNV 35
3.2.3. Danh sách phòng ban. 43
3.2.4. Tính lương làm thêm. 44
3.2.5. Danh mục phụ cấp 45
3.2.6. Chi tiết lương cơ bản của nhân sự 46
3.2.7. Tổng hợp tiền thưởng 47
3.2.8. Chi tiết lương thực lĩnh của nhân viên 49
3.2.9. Form tra cứu tìm kiếm nhân viên theo hồ sơ, lý lịch. 50
3.2.9.1. Màn hình Form 50
3.2.9.2. Modules trong Form TracuutheoLL 51
3.2.10. Tra cứu tìm kiếm theo số liệu tổng hợp. 53
3.2.10.1. Màn hình Form tìm kiếm theo số liệu tổng hợp. 53
3.2.10.2. Modules trong Form: TracuuTH 54
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 56
KẾT LUẬN 57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/quan-ly-luong-can-bo-cong-nhan-vien-tai-cong-ty-co-phan-ha-bac-41750/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang