Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện quy chế trả lương ở công ty cổ phần VINACONEX 12

Hoàn thiện quy chế trả lương ở công ty cổ phần VINACONEX 12

ngocmai209 | 13:01 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU
Có một câu hỏi mà bất cứ người lao động nào cũng đặt ra đầu tiên khi bán sức lao động của mình đó là Tiền lương anh ta sẽ kiếm được là bao nhiêu? Cũng là câu hỏi đầu tiên của những ông chủ - những người mua sức lao động, đó là: Trả công cho người lao động bao nhiêu để mà vừa đáp ứng nhu cầu của họ, vừa làm ăn có lãi? Rõ ràng trên cả khía cạnh Mua và Bán sức lao động thì yếu tố tiền lương luôn được đặt lên hàng đầu.

Tiền lương chỉ thực sự có ý nghĩa và tác dụng khi nó thực hiện đúng chức năng là phân phối theo sức lao động, qua đó giúp cho người lao động nhận được đúng giá trị mà mình đã bỏ ra. Chỉ có như vậy người lao động mới chuyên tâm vào công việc của mình vì họ tin rằng mình được bù đắp xứng đáng. Một chính sách tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động hăng hái làm việc, nâng cao năng suất lao động cũng như hiệu quả công việc, góp phần làm giảm chi phí tiền lương cho một đơn vị sản phẩm, gia tăng lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp.
Vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện quy chế trả lương của mình sao cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung.

Với mong muốn hoàn thiện hiểu biết của mình về tiền lương nên trong thời gian thực tập. em đã chon đề tài “Hoàn thiện quy chế trả lương ở công ty cổ phần VINACONEX 12”.

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng quy chế trả lương tại Công ty, Qua đó thấy được ưu điểm và hạn chế trong Quy chế trả lương của công ty. Qua đó phát huy những mặt mạnh và đưa ra giải pháp hạn chế mặt yếu còn tồn tại trong Quy chế trả lương của Công ty.

Đối tượng nghiên cứu: Quy chế trả lương tại Công ty.
Phạm vi nghiên cứu: Các phòng ban, các công trường trực thuộc công ty.
Phương pháp nghiên cứu: Thống kê, tổng hợp, phân tích.

Chuyên đề gồm 3 phần:
Phần 1 : Lý luận chung về quy chế trả lương
Phần 2 : Phân tích thực trạng thực quy chế trả lương tại công ty cổ phần vinaconex 12.
Phần 3 : Giải pháp nhằm hoàn thiện quy chế trả lương tại công ty cổ phần vinaconex 12

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG. 3
I. VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG. 3
1. Khái niệm và bản chất của tiền lương. 3
2.Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương. 3
2.1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương 3
2.2. Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương. 3
3.Ý nghĩa của tiền lương. 3
3.1. Đối với người lao động. 3
3.2Đối với tổ chức. 3
3.3.Đối với xã hội. 4
II.QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG 4
1.Khái niệm quy chế trả lương. 4
2.Cấu trúc và nội dung của quy chế tiền lương. 4
2.1. Những nguyên tắc chung. 4
2.2. Quỹ tiền lương. 5
2.3. Các chế độ tiền lương và các hình thức trả lương. 5
3. Nguồn hình thành quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương. 8
3.1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương. 8
3.2. Sử dụng tổng quỹ tiền lương. 8
4. Quy định trả lương gắn với kết quả lao động 8
4.1. Đối với người lao động trả lương theo thời gian 8
4.2. Đối với lao động trả lương theo sản phẩm hoặc lương khoán. 9
5. Tổ chức xây dựng quy chế trả lương. 10
6.Vai trò của quy chế trả lương. 10
6.1 Đối với nhà nước 10
6.2. Đối với doanh nghiệp. 11
6.3. Quá trình hình thành và xây dựng quy chế trả lương. 11
III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY NHÀ NƯỚC. 11
PHẦN 2:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 12. 12
I.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 12
1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 12
2.Các đặc điểm của công ty. 12
II.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG 14
1.Đánh giá thực trạng xây dựng quy chế trả lương. 14
1.1.Căn cứ xây dựng phương án trả lương. 14
1.2. Quy chế trả lương hiện hành của Công ty VINACONEX 12 14
* Quy chế trả lương tạm thời của công ty 15
1. Lương trả cho bộ phận gián tiếp làm việc tại văn phòng công ty 15
2. Lương của ban quản lý điều hành tại công trường trực 17
3. Mức lương lao động hợp đồng thử việc. 18
4. Lương trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 18
5. Tổ chức thực hiện 19
PHẦN 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 12. 24
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CẢU CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 24
II. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY 25

http://tailieunhansu.com/diendan/f584/hoan-thien-quy-che-tra-luong-o-cong-ty-co-phan-vinaconex-12-a-41751/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang