Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Phân tích lao động, tiền lương tại Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo An Bình

Phân tích lao động, tiền lương tại Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo An Bình

Ngọc Mai | 21:03 | 0 nhận xét
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO AN BèNH

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu tình hình và hiệu quả sử dụng lao động
* Góc độ lý thuyết
Để tồn tại và phát triển, con người cần phải tiến hành hoạt động sản xuất. Hoạt động sản xuất là hoạt động tự giác, có ý thức của con người nhằm biến những vật thể tự nhiên thành các sản phẩm có ích phục vụ cho xã hội. Con người khi tiến hành làm bất cứ việc gì cũng muốn đạt hiệu quả cao, nghĩa là chi phí bỏ ra tối thiểu phải đem lại lợi ích tối đa. Để đạt được điều đó QTSX phải được định hướng và tổ chức theo hướng đã định. Từ đó xuất hiện nhu cầu tất yếu phải thực hiện đó là phân tích từng công đoạn của mỗi QTSX để cung cấp thông tin đa chiều phục vụ kinh doanh.

Quá trình sản xuất bao gồm: Sức lao động – người lao động – Tư liệu lao động trong đó đối tượng lao động đóng vai trò quyết định, do có sự tỏc đụng nờn hai yếu tố còn lại.
Người sản xuất hàng hóa vói mục đích để trao đổi trên thị trường phải thường xuyên nghiên cứu phân tích những sản phẩm mà họ làm ra, so sánh sản phẩm của họ với những sản phẩm khác, tính toán các yếu tố sản xuất và chi phí bỏ ra để mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao
Lao động của con người trong phát triển kinh tế xã hội có tính chất hai mặt một là tiềm lực sản xuất, thứ hai là lợi ích ( thù lao), từ chính công sức bỏ ra để tạo nên của cải cho xã hội và đáp ứng nhu cầu thỏa mãn của con người.

Chi phí tiền lương là những khoản tiền chi bằng tiền mà Doanh nghiệp phải cho người lao động, đây là bộ phận chi phí cấu thành nên giá trị của các loại sản phẩm dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra, qua đó sẽ ảnh hưởng đến KQKD, lợi nhuận, đồng thời là công cụ sử dụng để khuyến khích tinh thần thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, tích cực hơn.
* Góc độ thực tế
Hòa vào xu hướng hội nhập của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sau khi Việt Nam trở thành thành viên của các tổ chức kinh tế trên thế giới và khu vực thỡ cỏc doanh nghiệp trong nước cần phải liên tục mở rộng sản xuất và đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh. Để làm được điều đó thì việc sử dụng lao động hợp lý đóng vai trò thiết yếu.
Trong giai đoạn hiện nay nền kinh tế thế giới và khu vực có sự biến động của các yếu tố thị trường có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất cà lưu thông hàng hóa ngày càng nhanh và phức tạp, mức độ canh tranh giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong nước và khu vực ngày càng gay gắt đòi hỏi các nhà kinh doanh và quản lý phải thường xuyên đề ra được nhũng quyết sách hợp lý, tối ưu nhất trong kinh doanh và quản lý.
Lao động ngày càng nhiều sụ dịch chuyển lao động giữa cỏc vựng miền, khu vực ngày càng phức tạp và khó khăn, càng làm cho công tác quản lý lao động, tiền lươnng đòi hỏi phải thật sự chớnh sỏc, chặt chẽ.

2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Để sản xuất kinh doanh cần có đầy đủ các yếu tố: Lao động, vốn, đất đai, trình độ khoa học kỹ thuật. Trong các yếu tố đó lao động đóng vai trò quan trọng nhất. Một doanh nghiệp dù có dây truyền công nghệ sản xuất hiện đại như thế nào đi nữa thì việc làm chủ được công nghệ đó đòi hỏi người lao động phải có trình độ tương ứng, nếu không sẽ không có được kết quả tốt, mà còn có thể làm tổn hại đến những dây truyền công nghệ đó. Như vậy, ta thấy rằng lao động có vai trò đảm bảo sự hình thành, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu phân tích tình hình sử dụng, hiệu quả lao động tiền lương thông qua những cuộc điều tra phỏng vấn trắc nghiệm từ thực tiễn tại Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo An Bình, tác giả xin chọn đề tài “ Phân tích lao động, tiền lương tại Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo An Bình” làm đề tài nghiên cứu.

3.Mục tiêu nghiên cứu
Như đã trình bày ở trên luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề của đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản, phương pháp nghiên cứu, phân tích để đánh giá tình hình hiệu quả sử dụng lao động, tiền lương tại Công ty thông qua các mục tiêu cụ thể:
Phân tích tình hình sử dụng lao động, tiền lương tại Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo An Bình.
Đánh giá hiệu quả tình hình sử dụng lao động, tiền lương tại Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo An Bình
Đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo An Bình

4. Phạm vi nghiên cứu
Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, đề tài sẽ được tiến hành thông qua:
Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề về tình hình hiệu quả sử dụng lao động, tiền lương tại Công ty
Không gian: Dựa trên số liệu thứ cấp và số liệu thu thập được từ phòng tổ chức nhân sự, phòng kế toán công ty.
Thời gian: Số liệu được thu thập trong 2 năm 2008 – 2009

5. Kết cấu
Ngoài phần lời cảm ơn, mục lục, danh mục, bảng biểu, sơ đồ hình vẽ, từ viết tắt, tài liệu tham khảo

Bố cục của luận văn bao gồm 4 chương
Chương I: Tổng quan những vấn đề nghiên cứu về phân tích lao động, tiền lương tại Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo An Bình
Chương II: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về phân tích lao động, tiền lương tại Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo An Bình
Chương III: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phõn tớch lao động, tiền lương tại Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo An Bình
Chương IV: Các kết luận, kết quả và những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, tiền lương tại Công ty cổ phần thương mại và quảng cáo An Bình.
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/phan-tich-lao-dong-tien-luong-tai-cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-quang-cao-binh-42574/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang