Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số suy nghĩ nhằm nâng cao từng bước hình thức trả lương ở NHNN & PTNThôn Láng Hạ

Một số suy nghĩ nhằm nâng cao từng bước hình thức trả lương ở NHNN & PTNThôn Láng Hạ

Ngọc Mai | 21:02 | 0 nhận xét
Lời nói đầu

Tiền lương là một phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực quan hệ sản xuất luôn được quan tâm bởi ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn của nó.
Đối với người lao động, tiền lương là thu nhập từ quá trình lao động, phần thu nhập chủ yếu đối với hầu hết người lao động trong xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống của họ.
Đối với các chủ doanh nghiệp tiền lương là một phần chi phí cấu thành nên nó chí phí sản xuất kinh doanh trong quá trình hoạt động của doanh nghiêp. Vì vậy, tiền lương luôn được tính toán và quản lý một cách chặt chẽ. Ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền lương là sự cụ thể hoá của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động trong xã hội làm ra. Vì vậy, việc xây dựng thang lương, bảng lương và các hình thức trả lương hợp lý là hết sức cần thiết.

Có thể nói tiền lương không còn là vấn đề mới mẻ nhưng lại đang là một trong những vấn đề bức xúc hiện nay. Việc trả lương cho người lao động một cách công bằng, trả đúng, trả đủ đảm bảo cho họ có thể bù đắp hao phí sức lao động bỏ ra đồng thời có thể tái sản xuất sức lao động mở rộng không chỉ quân tâm của toàn xã hội.
Cùng với hiểu biết và nhận thức, kết hợp với quá trình đi thực tập thực tế tại NH Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ tôi đã chọn đề tài :" Một sè suy nghĩ nhằm nâng cao từng bước hình thức trả lương ở NHNN & PTNThôn Láng Hạ".

Nội dung đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Những lý luận chung về tiền lương.
Chương II: Phân tích thực trạng từng bước hình thức trả lương ở NHNN & PTNT Láng Hạ.
Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao từng bước hình thức trả lương ở NHNN & PTNT Láng Hạ.
Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót. Với ý thức cầu tiến, học hỏi tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cô giáo :TS Nguyễn Thị Thiềng và sự giúp đỡ quý báu của lãnh đạo cùng với cô, chú, anh chị, phòng tổ chức hành chính của NHNN & PTNT Láng Hạ.Tôi xin chân thành cảm ơn.


Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I:NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG . 3
I. Tiền lương và các nguyên tắc trong tổ chức tiền lương 3
1. Khái niệm về tiền lương. 3
2.Vai trò của tiền lương 5
3.Khái niệm về quỹ tiền lương 6
II.Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 7
1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương 7
2. Các nguyên tắc của tổ chức tiền lương . 8
II.Các chế độ tiền lương 9
1. Chế độ tiền lương cấp bậc 9
2. Chế độ trả lương chức vụ 10
IV. Các hình thức trả lương 11
1. Hình thức trả lương theo thời gian 11
2.Chế độ trả lương theo sản phẩm 13
V. Các phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương 18
1. Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương 18
2. Các phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương 20
VI. ý nghĩa của việc hoàn thiện công tác quản lý tiền lương ở các doanh nghiệp 22

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỪNG BƯỚC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG HẠ 24
I. Vài nét về chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn Láng Hạ 24
1. Sơ lược về lịch sử hoàn thành 24
2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNN& PTNT Láng Hạ 26
4. Những thuận lợi và khó của Ngân hàng NN& PTNT Láng Hạ . 30
5.Quá trình hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng NN&PTNT Láng Hạ . 32
II. Những đặc điểm của Ngân Hàng có ảnh hưởng đến hình thức trả lương . 37
5. Đặc điểm về công tác xây dựng đơn giá tiền lương 40
III. Phân tích tình hình quản lý tiền lương ở Ngân Hàng 40
1. Công tác tổ chức tiền lương 40
2.Các hình thức và chế độ trả lương ở chi nhánh 41

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TỪNG BƯỚC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG HẠ 50
I. Mục tiêu quan điểm của Nhà nước 50
1.Mục tiêu Môc tiªu 50
2. Quan điểm. 50
II. Phương hướng phát triển các hoạt động của Ngân hàng trong thời gian tới 51
III. Một số kiến nghị nhằm nâng cao từng bước hình thức trả lương ở NHNN & PTNT Láng Hạ 53
1. Công tác xây dựng đơn giá tiền lương 53
3. Hoàn thiện hình thức trả lương theo chức vụ cho toàn bộ công nhân viên trong Ngân hàng 54
4. Đối với NHNN& PTNT Việt Nam 57
KẾT LUẬN 59
Tài liệu tham khảo 60
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/mot-se-suy-nghi-nham-nang-cao-tung-buoc-hinh-thuc-tra-luong-o-nhnn-ptnthon-lang-ha-42579/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang