LỜI NÓI ĐẦU
Sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường và sự vươn tới hội nhập với các nước trong khu vực trên thế giới khiến cho các nhà doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải biết phát huy các nguồn lực của mình.
Trong số những nguồn lực vốn có của doanh nghiệp, nguồn lực nhân sự được coi là quan trọng và là yếu tố quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Và để khai thác, phát huy tối đa nguồn nhân sự đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải làm tốt công tác quản trị nhân sự, đặc biệt là công tác "đào tạo và phát triển nhân sự", phải biết động viên, kích thích khả năng tiềm ẩn của con người nhằm phát huy tối đa năng lực, khả năng với óc sáng tạo của mỗi con người, qua đó tạo nên tính hiệu quả trong công việc.
Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp phải chú trọng tới công tác quản trị nhân lực nói chung và công tác đào tạo và phát triển nhân sự nói riêng, phải biết động viên, kích thích con người với lòng say mê, nhiệt tình và trách nhiệm.
Là sinh viên Khoa Quản trị doanh nghiệp, đứng trước thực trạng về vấn đề đào tạo và phát triển nhân sự hiện nay, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài:
" Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đào tạo và phát triển nhân sự tại chi nhánh Miền Bắc - Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình tiên"
Mục đích của đề tài là nghiên cứu những lý luận cơ bản về công tác đào tạo và phát triển nhân sự, đi sâu tìm hiểu tình hình kinh doanh và hình thức quản lý, sử dụng lao động tại chi nhánh Miền Bắc công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình tiên. Trên cơ sở đó so sánh với những lý thuyết về công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại chi nhánh để nhận ra những điểm còn tồn tại và đưa ra một số ý kiến, đề xuất nhằm giúp chi nhánh mở ra hướng phát triển mới phù hợp, mang lại hiệu quả cao hơn.
Đề tài bao gồm 3 phần:
PHẦN I: Những vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp thương mại.
PHẦN II: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại chi nhánh Miền Bắc - công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên.
PHẦN III: Định hướng phát triển và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân sự tại chi nhánh Miền Bắc- công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên.
Do thời gian cũng như năng lực có hạn, trong quá trình nghiên cứu, đề tài vẫn còn có những hạn chế, khiếm khuyết rất mong có được những ý kiến đóng góp của thầy cô giáo và bạn bè.
Em xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo, Ban giám đốc chi nhánh Biti's Miền Bắc. Cùng các anh chị nhân viên chi nhánh và đặc biệt là thầy Nguyễn Quang Trung đã nhiệt tình chỉ bảo, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.