Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Hải Hà

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Hải Hà

Ngọc Mai | 19:55 | 0 nhận xét
Mục lục
Lời mở đầu 1
Phần I: Tổng quan về Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 3
I. Khái quát về Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 3
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 6
1.2.1. Chức năng 6
1.2.2. Nhiệm vụ 6
II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 7
2.1. Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 7
2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 9
III. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 12
Phần II: Phân tích và đánh giá hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 13
I. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà có ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 13
1.1. Mặt bằng, cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty 13
1.2. Sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm 13
1.3. Quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm 17
1.4. Đặc điểm về lao động 22
1.5. Đặc điểm về tổ chức quản lý của Công ty 25
II. Phân tích và đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển nhân lực ở Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 26
2.1. Chương trình đào tạo nhân lực của Công ty 26
2.2. Số lượng lao động, các loại lao động được đào tạo 28
2.3. Nhu cầu đào tạo 31
2.4. Phương pháp đào tạo của doanh nghiệp đang tiến hành 32
2.5. Kinh phí đào tạo 34
2.6. Công tác đánh giá chương trình và kết quả đào tạo nhân lực của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 36
2.7. Sử dụng nhân lực sau đào tạo 37
Phần III: Đề xuất chiến lược xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân lực cho Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 38
I. Hoàn thiện chiến lược xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân lực cho Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 38
1.1. Công tác lập kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 38
1.2. Hoàn thiện chương trình đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà trong tương lai 39
1.2.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 39
1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 44
1.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 45
1.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 45
1.2.5. Tăng thêm kinh phí cho hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 49
1.2.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 50
1.2.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 51
1.2.8. Sử dụng nhân lực sau đào tạo 52
II. Nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 52
2.1. Có sự quan tâm thích đáng của cán bộ lãnh đạo 53
2.2. Hoàn thiện đội ngũ làm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 53
2.3. Sử dụng các biện pháp hữu hiệu trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 53
III. Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà trong giai đoạn 2007 - 2010 55
Kết luận 57
Tài liệu tham khảo 58


Lời mở đầu
Sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới 1976 – 2006, có nhà nghiên cứu đã cho rằng thành tựu lớn nhất mà chúng ta đã đạt được đó chính là “ Giải phóng con người”. Bước sang cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý và điều tiết của Nhà nước và trong điều kiện hội nhập mở cửa, có thể nói sức sản xuất, sáng tạo, tinh thần hăng say lao động, thi đua đã bung ra ở tất cả các lĩnh vực từ văn hoá, giáo dục, y tế đến kinh tế, kỹ thuật, thương mại… Để giờ đây Việt Nam đang trở thành “ ngôi sao” trong khu vực và thực sự đã được biết đến nhiều hơn trên trường quốc tế với vị thế là một nước có nền kinh tế phát triển nhanh, đạt được nhiều thành tựu được quốc tế đánh giá và ghi nhận. Là thành viên chính thức của ASEAN, APEC và gần đây nhất là Tổ chức thương mại Thế giới lớn nhất hành tinh( WTO).
Thời gian và cùng với sự phát triển đã minh chứng một điều rằng nguồn nhân lực chính là nhân tố quan trọng nhất, quyết định đến thắng lợi mà chúng ta đã đạt được đó. Đối với các doanh nghiệp sản xuất nói chung và đối với Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà nói riêng, nguồn nhân lực chính là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển cũng như là một yếu tố cạnh tranh chiến lược của Công ty đối với các Công ty khác cùng ngành trên thương trường. Do đó có được nguồn nhân lực chất lượng cao và hiệu quả trở thành mục tiêu hàng đầu của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà hiện nay. Để đạt được mục tiêu đó thì không thể không kể đến vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực trong Công ty. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cung cấp cho Công ty các giải pháp nhằm tích hợp các yêu cầu của thị trường về nhân lực, với nguồn lực về nhân lực của mình sao cho đạt được mục tiêu của Công ty. Đó chính là lý do em nghiên cứu chuyên đề: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Hải Hà”

Chuyên đề được chia làm 3 phần:
Phần I: Tổng quan về Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Phần II: Phân tích và đánh giá hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Phần III: Đề xuất chiến lược xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân lực cho Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
Em xin chân thành cảm ơn: Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, cô chú, anh chị phòng Kế hoạch – Thị trường, phòng Tổ chức – Hành chính, cùng PGS.TS Mai Quốc Chánh, đã tận tình giúp đỡ em trong việc hoàn thành chuyên đề này.
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-o-cong-ty-co-phan-banh-keo-hai-ha-41505/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang