Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả cho công tác trả lương, trả công lao động tại Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả cho công tác trả lương, trả công lao động tại Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Ngọc Mai | 21:07 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới gắn liền với nó là quá trình hội nhập và phát triển. Sự tồn vong của mỗi cơ sở sản xuất mỗi xí nghiệp ngày càng có nhiều thách thức đặc biệt là trong quá trình nước ta đang tham gia vào tổ chức thương mại thế giới ( WTO ). Vì vậy mà công tác quản lý vừa là nền tảng và là cơ sở để mỗi doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Trong công tác quản lý tiền lương, tiền công là một phạm trù kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội. Nó tác động lớn đến việc phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống xã hội. Vì vậy dưới mọi hình thái kinh tế, tiền lương và việc áp dụng các hình thức trả lương là nhân tố quyết định hiệu quả các hoạt động của cơ quan doanh nghiệp. Nếu hình thức trả lương hợp lý sẽ tạo động lực cho người lao động, tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí. Ngược lại hình thức trả lương không hợp lý sẽ khiến người lao động ức chế. Do đó họ sẽ không nhiệt huyết để tăng năng suất, không tiết kiệm vật tư, làm tổn thất chi phí, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh.

Ở nước ta hình thức trả lương, trả công theo sản phẩm và hình thức trả lương, trả công theo thời gian đang được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Do đó vấn đề ở đây là doanh nghiệp cần lựa chọn một hình thức trả lương lao động vừa hợp lý, vừa đúng công sức người lao động bỏ ra, lại vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Xuất phát từ vai trò to lớn đó thì sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.S Lương Văn Úc và các Cán bộ công nhân viên làm việc tại Công ty,em đã nghiên cứu đề tài: “”. nhằm đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả cho công tác trả lương, trả công lao động.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG. 2
1. Các khái niệm về tiền lương, tiền công. 2
2. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương, tiền công. 3
2.1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương, tiền công. 3
2.2. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương. 4
3. Vai trò của tiền lương, tiền công đối với các doanh nghiệp. 5
4. Các phương pháp xác định quỹ lương trong doanh nghiệp. 5
5. Các hình thức trả lương lao động. 8
5.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm. 8
5.2. Hình thức trả lương, trả công theo sản phẩm gián tiếp. 12
5.3. Hình thức trả lương, trả công theo sản phẩm khoán. 13
5.4. Hình thức trả lương, trả công theo thời gian. 13

PHẦN 2: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM THỰC TẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG. 14
1. Tổng quan về công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. 14
1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 14
1.2. Công tác tổ chức của công ty. 16
1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý. 16
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất. 20
1.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 20
1.2.4. Đặc điểm trang thiết bị và công nghệ chế tạo sản phẩm. 24
2. Thực trạng nhân lực và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. 24
2.1. Thực trạng nhân lực. 24
2.1.1. Cơ cấu trình độ. 24
2.1.2. Cơ cấu độ tuổi. 27
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua. 29
2.2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu. 29
2.2.2. Công tác tổ chức lao động tiền lương. 31
3. Phương hướng hoạt động của công ty năm 2010. 32

PHẦN 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SAI GÒN – ĐỒNG XUÂN. 33
1. Các căn cứ được công ty áp dụng để trả lương, trả công lao động. 33
2. Phân tích công tác tiền lương, tiền công tại công ty. 37
2.1. Cách xác định đơn giá tiền lương, tiền công của công ty. 37
2.2. Đơn giá tiền lương của một số sản phẩm tại công ty. 39
2.3.1. Quỹ tiền lương bổ sung ngoài đơn giá theo chế độ nhà nước. 41
2.3.2. Quỹ tiền lương theo đơn giá. 42
3. Các hình thức tiền lương, tiền công của công ty. 43
3.1. Hình thức trả lương, trả công theo thời gian. 43
3.2. Hình thức trả lương khoán theo doanh thu bán hàng. 45
3.3. Trả lương cho cán bộ quản lý. 48
3.4. Hình thức trả lương, trả công theo sản phẩm. 50
4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác tiền lương, tiền công tại công ty. 54
4.1. Đánh giá thông qua tiền lương bình quân các loại lao động và tiêu dùng bình quân của lao động. 54
4.2. Tiền lương so với tâm tư nguyện vọng của lao động. 56

PHẦN 4: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN CÔNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN. 59
1. Hoàn thiện công tác tiền lương thời gian cho nhân viên khối văn phòng. 59
2. Hoàn thiện công tác trả công sản phẩm tập thể cho lao động ở các phân xưởng. 61
3. Hoàn thiện công tác trả lương, trả công cho công ty. 62
KẾT LUẬN 63
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/mot-so-giai-phap-de-nang-cao-hieu-qua-cho-cong-tac-tra-luong-tra-cong-lao-dong-tai-cong-ty-co-phan-bia-ruou-sai-gon-dong-xuan-41987/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang