Lời mở đầu

Đất nước ta đang từng bước chuyển mình trên con đường phát triển công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với nhịp điệu đó thì các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng đang tiến hành đổi mới nâng cao về mọi mặt nhằm đáp ứng những yêu cầu của công việc đặt ra hiện nay. Đây là một việc làm cấp thiết đòi hỏi sự quan tâm của các ngành các cấp bởi sự liên quan rộng và tầm quan trọng của vấn đề này.

Là một sinh viên Khoa Kinh Tế Lao Động và Dân Số trường Đại học KTQD Hà Nội, trải qua quá trình học tập và rèn luyện dưới ngôi trường này em đã tiếp thu và tích luỹ được khối kiến thức cho mình. Do yêu cầu của quá trình đào tạo, trong đợt thực tập cuối khoá này em đã được giới thiệu và tiếp nhận thực tập tại công ty TNHH 1 thành viên VLNCN. Với mục đích tìm hiểu về tổ chức hoạt động của công ty, tìm ra mối gắn kết giữa lý thuyết và môi trường làm việc thực tế.

Tuy chưa thực sự có hiểu biết sâu sắc về chuyên môn song qua thời gian thực tế tại công ty VLNCN đã giúp em tiếp cận với công việc và thích ứng với môi trường, rèn luyện tác phong làm việc công nghiệp để bắt nhịp với sự phát triển của thời cuộc.
Báo cáo tổng hợp của em gồm 2 phần:

Phần I: Khái quát về công ty TNHH 1 thành viên vật liệu nổ công nghiệp
Phần II: Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực của công ty VLNCN

Do thời gian hạn chế cộng với vốn kinh nghiệm thực tế còn non trẻ nên trong bài viết của em không tránh khỏi lỗi sai sót. Em mong nhận được sự cảm thông từ các thầy cô giáo. Nhân đây, em xin bày tỏ lòng biết ơn bởi sự quan tâm sâu sắc và chỉ dẫn tận tình của cô giáo Vũ Thị Mai và các cô chú anh chị, cán bộ trong công ty VLNCN đã giúp em hoàn thiện báo cáo này.

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I: Khái quát về công ty TNHH 1 thành viên vật liệu nổ công nghiệp( VLNCN) 2
I.Quá trình hình thành và phát triển công ty VLNCN 2
1.Giới thiệu chung về công ty VLNCN 2
2.Qúa trình hình thành và phát triển 2
a. Quá trình hình thành 2
b. Quá trình phát triển 4
c. Thành tựu đạt được của Công ty VLNCN 5
II.Đánh giá sơ bộ về quá trình hoạt động của công ty VLNCN 5
1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 5
2.Chiến lược sản xuất kinh doanh trong dài hạn 8
III.Đặc điểm về lực lượng lao động của công ty VLNCN 9
Phần II: Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực của công ty VLNCN 11
I.Cơ cấu tổ chức của công ty VLNCN và sự phân chia trách nhiệm của phòng lao động tiền lương 11
a.Cơ cấu tổ chức của công ty 11
b.Sự phân chia trách nhiệm của phòng lao động tiền lương 11
II Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy quản lý công ty 13
III. Các hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại công ty 18
Kết luận 21