Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của Công ty CP Xây Dựng và Tư Vấn Phát Triển Công Nghệ Đông Dương

Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của Công ty CP Xây Dựng và Tư Vấn Phát Triển Công Nghệ Đông Dương

Ngọc Mai | 21:21 | 0 nhận xét
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
“ Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính phong phú, nguồn tài nguyên (vật tư) dồi dào với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, kèm theo các công thức khoa học kỹ thuật thần kỳ đi chăng nữa, cũng sẽ trở nên vô ích nếu không biết quản trị nguồn nhân lực” Nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực giúp cho các nhà quản trị đưa ra những giải pháp mang tính tích cực để nuơi dưỡng và phát triển tài nguyên con người về mọi mặt. Những hoạt động này có ý nghĩa quan trọng quyết định một cách trực tiếp kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thông qua việc điều hành quản trị nguồn nhân lực đúng hướng, hợp lý và thoả đáng .

Xuất phát từ những lý do trên, chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp, em xin được trình bày những nghiên cứu của mình về vấn đề quản trị nguồn nhân lực, nhằm đưa ra những giải pháp tích cực nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Xây Dựng và Tư Vấn Phát Triển Công Nghệ Đông Dương

Chính vì tính chất quan trọng của vấn đề này mà em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của Công ty CP Xây Dựng và Tư Vấn Phát Triển Công Nghệ Đông Dương ”, làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình

2. Mục tiêu nghiên cứu
Dựa trên lý thuyết đã được học ở trường làm nền tảng, thông qua việc thu thập số liệu, tình hình thực tế tại công ty, sẽ tiến hành phân tích thực trạng QTNNL tại công ty nhằm tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu với những nguyên nhân cụ thể, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp nhằm ngày càng hoàn thiện công tác QTNNL tại công ty

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Quản trị nguồn nhân lực là một chuyên đề rộng, trong thời gian ngắn nội dung nghiên cứu đề tài không thể đi sâu vào từng khía cạnh mà chỉ có thể đi sâu, phân tích một số vấn đề cốt lõi trong quản trị nguồn nhân lực. Nội dung bài báo cáo sẽ trình bày một số nội dung nghiên cứu chi tiết như sau : Thực trạng về nguồn nhân lực tại công ty, nhân tố con người đã được công ty quan tâm và chú trọng như thế nào, quy trình QTNNL được thực hiện như thế nào? Thực trạng trên được nghiên cứu chủ yếu ở 2 năm 2009, 2010 tại công ty

4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứuthực tập tốt nghiệp dựa vào kết quả của quá trình thực tập với những phương pháp nghiên cứu sau :
• Phương pháp phân tích, tổng hợp
• Phương pháp diễn giải và quy nạp
• Phương pháp kết hợp lý thuyết và thực tiễn
• Phương pháp sử dụng những thông tin thứ cấp kết hợp với quan sát và thu thập ý kiến.

5. Cơ cấu đề tài
Chuyn đề gồm có 4 phần:
• Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị nguồn nhân lực
• Chương 2: Giới thiệu khái quát về Công ty CP Xây Dựng và Tư Vấn Phát Triển Công Nghệ Đông Dương
• Chương 3: Thực trạng cơng tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Xây Dựng và Tư Vấn Phát Triển Công Nghệ Đông Dương
• Chương 4: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP Xây Dựng và Tư Vấn Phát Triển Công Nghệ Đông Dương
http://tailieunhansu.com/diendan/f588/nang-cao-hie%CC%A3u-qua%CC%89-quan-tri-nguon-nhan-luc-cua-cong-ty-cp-xay-dung-va-tu-van-phat-trien-cong-nghe-dong-duong-41734/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang