Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh Agribank Tiên Lãng

Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh Agribank Tiên Lãng

Ngọc Mai | 23:38 | 0 nhận xét
Tiêu đề : Hoàn thiện công tác đào tạo NNL tại chi nhánh Agribank Tiên Lãng
Tóm tắt nội dung :

LỜI MỞ ĐẦU

Sự cần thiết của đề tài
Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã và đang sử dụng tối đa các nguồn lực vật chất nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất, tuy nhiên trong thực tế các nguồn lực vật chất chỉ có giới hạn, và chi phí sản xuất ngày càng cao. Chỉ có nguồn nhân lực ngày càng cho thấy tính ưu việt là một nguồn lực vô hạn và cần được đầu tư khai thác có hiệu quả. Để khai thác nguồn nhân lực của doanh nghiệp một cách có hiệu quả các doanh nghiệp phải đào tạo nguồn nhân lực của mình cho phù hợp với tình hình, định hướng của doanh nghiệp. Chi nhánh Agribank Tiên Lãng cũng ngày càng chú ý đến công tác đào tạo nguồn nhân lực của chi nhánh. Tuy nhiên công tác đào tạo NNL của chi nhánh còn nhiều hạn chế như, đào tạo còn không gắn với mục tiêu phát triển của đơn vị, công tác đánh giá sau đào tạo còn tồn tại nhiều yếu kém dẫn đến hiệu quả của các khóa đào tạo không cao như mong đợi và gây ra lãng phí các nguồn lực.
Từ những lý do đó mà người viết quyết định chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác đào tạo NNL tại chi nhánh Agribank Tiên Lãng”.

Mục đích nghiên cứu của đề tài.
Đề tài nhằm hệ thống hoá lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong một ngân hàng quốc doanh, nghiên cứu phân tích thực trạng ĐT NNL tại chi nhánh Agribank huyện Tiên Lãng để thấy được những điểm đạt được, điểm còn hạn chế, tìm ra nguyên nhân của nó. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác ĐT NNL tại chi nhánh Agribank huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng.
Phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu công tác ĐT NNL của chi nhánh Agribank Tiên Lãng trong giai đoạn 2006 – 2009 với trọng tâm là giai đoạn chuyển sang giao dịch một vào cuối năm 2008 đầu năm 2009.
Phương pháp nghiên cứu
Đề tài đã sử dụng phương pháp thu thập thông tin như nghiên cứu tài liệu, quan sát, phỏng vấn.Cùng với phương pháp xử lý thông tin: phân tích- tổng hợp, so sánh, dãy số thời gian.
Kết cấu đề tài:
Đề tài gồm ba phần:
Chương 1 Cơ sở lý luận về ĐTNNL trong một ngân hàng quốc doanh
Chương 2 Phân tích thực trạng ĐTNNL tại chi nhánh Agribank huyện Tiên Lãng.
Chương 3 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo tại chi nhánh Agribank huyện Tiên Lãng.

Và sau cùng người viết muốn gửi đến lời cảm ơn chân thành nhất đến Th.S Nguyễn Đức Kiên người đã tận tình chỉ bảo trong những tuần thực tập vừa qua, và gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ công nhân, viên chi nhánh Agribank huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng đã hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực tập.
Bài viết không tránh khỏi các thiếu sót mong nhận được những nhận xét quý báu để bài viết được hoàn thiện hơn.

Xin được chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÂN HÀNG QUỐC DOANH

1.1.Các khái niệm liên quan đến đào tạo.
1.2. Lý do cần phải đào tạo trong doanh nghiệp.
1.3.Quy trình đào tạo trong doanh nghiệp

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NNL TẠI CHI NHÁNH AGRIBANK TIÊN LÃNG

2.1. Vài nét khái quát về chi nhánh Agribank Tiên Lãng.
2.2. Những yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến công tác đào tạo của Agribank chi nhánh Tiên Lãng.
2.3. Phân tích thực trạng công tác đào tạo NNL tại ngân hàng Agribank chi nhánh Tiên Lãng
2.4. Nhận xét chung về công tác đào tạo của Agribank Tiên Lãng.

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN TIÊN LÃNG
3.1 Quan điểm, định hướng của chi nhánh Tiên Lãng đến năm 2012
3.2 Nhóm Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo tại chi nhánh Agribank Tiên Lãng.
3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo tại chi nhánh Agribank Tiên Lãng.
KẾT LUẬN
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/hoan-thien-cong-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-tai-chi-nhanh-agribank-tien-lang-37971/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang