Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở cảng Khuyến Lương

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở cảng Khuyến Lương

Ngọc Mai | 23:13 | 0 nhận xét
LỜI NÓI ĐẦU.

Trong nền kinh tế thị trường tất cả các doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh đều có một mục tiêu chung là lợi nhuận và chính lơin nhuận là thước đao đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp, để có lợi nhuận cao đòi hỏi các doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả nhất trong đo nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng quyết định. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, của công nghệ thông tin thì yếu tố con người cũng luôn phải được nâng cao, luôn phải được phát triển về mặt trí tuệ.

Hiện nay có quá nhiều doanh nghiệp Marketingi mê với đổi mới kỹ thuật công nghệ mà quên đi một nhiệm vụ rất quan trọng là cần phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý của mình. Đó chính là một trong nhưnghx lý do chủ yếu dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thấp. Vì lý do đó em chọn đề tài: ''Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở cảng Khuyến Lương'' nhằm đánh giá hiệu quả của công tác này ở Cảng và thông qua đó đề xuất những định hướng, giải pháp giúp Cảng Khuyến lương thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao.

Kết cấu của chuyên đề này gồm 3 phần:
Phần I: Lý luận chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.
Phần II: Thực trạng của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở cảng Khuyến Lương.
Phần III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương.

Em xin chân thành cảm ơn Thạc Sỹ Nguyễn Thu Thuỷ - người đã tận tình hướng dẫn em và cám ơn toàn thể cán bộ, công nhân viên của Cảng, đặc biệt là phòng nhân chính đã tạo điều kiện thuận lợi giúp em thực tập tốt.

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu. 1
Phần. Lý luận chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 2
I. Nôi dung và tác dụng của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 2
1. Nội dung. 2
2. Ý nghĩa và tác dụng của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 3
2.1. ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 3
2.2. Chi phí đầu tư trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 5
II. Mục tiêu và những nguyên tắc đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 6
1. Mục tiêu, mục đích của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 6
2. Nguyên tắc của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 7
3. Những yêu cầu đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 8
4. Các điều kiện để đảm bảo hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 10
III. Những chiến lược và tổ chức phát triển, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. 12
1. Chiến lược. 12
2. Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 13
2.1. Bộ phận chịu trách nhiệm. 13
2.2. Công tác xây dựng và các bước của chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 13
Phần II. Thực trạng của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương. 23
I. Vài nét sơ lược về quá trình hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ của cảng khuyến lương. 23
1. Quá trình hình thành và phát triển của cảng Khuyến Lương. 23
2. Chức năng nhiệm vụ của Cảng Khuyến Lương. 24
3. Một số đặc điểm của Cảng. 25
3.1 Mô hình tổ chức bộ máy quản trị của Cảng Khuyến Lương. 25
3.2. Năng lực hiện có của cảng Khuyến Lương. 25
4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Cảng Khuyến Lương trong những năm vừa qua. 26
II. Đánh giá về hoạt động đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực của Cảng Khuyến Lương. 29
1. Yêu cầu khách quan và chủ quan của công tác này. 29
2. Phân tích nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương. 30
3. Đánh giá hiệu quả của công týac đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực của Cảng trong thời gian qua. 35
3.1. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cán bộ quản lý. 35
3.2. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đối với đội ngũ công nhân. 36
3.3. Vấn đề kinh phí đào tạo và sử dụng lao động sau khi được đào tạo. 37
3.4. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương. 38
Phần III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương. 42
I. Sơ lược về kế hoạch phát triển chung của Cảng trong thời gian tới. 42
1. Kế hoạch phát triển Cảng Khuyến Lương năm 2001. 42
2. Phương án tổ chức sản xuất đến năm 2001. 44
3. Kế hoạch phát triển Cảng Khuyế Lương đến năm 2010. 46
II. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương trong thời gian tới. 47
1. Quan điểm và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 47
2. Một số biện pháp để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 48
III. Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở Cảng Khuyến Lương. 49
1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức làm công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 49
2. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác này. 49
3. Phải nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu và đối tượng cầnđược đào tạo, bồi dưỡng và phát triển. 49
4. Vấn đề kinh phí cho học viên và bồi dưỡng giáo viên. 50
5. Lựa chọn phương pháp thích hợp, làm tốt công tác bố trí sử dụng lao động sau khi được đào tạo, bồi dưỡng. 50
6. Thực hiện tốt công tác đánh giá hiệu quả sau khoá đào tạo, bồi dưỡng. 51
Kết luận...... 54

http://tailieunhansu.com/diendan/f587/cong-tac-dao-tao-boi-duong-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-o-cang-khuyen-luong-37864/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang