Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Mỹ

Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Mỹ

Ngọc Mai | 13:02 | 1nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Tuyển dụng luôn là mỗi quan tâm lớn của mỗi tổ chức do vai trò quyết định của nó tới sự phát triển của mỗi tổ chức. Việc lựa chọn đúng người, phù hợp với công việc là điều kiện tiên quyết để tổ chức hoạt động hiệu quả. Vấn đề này càng trở nên quan trọng khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Trong một môi trường cạnh tranh quyết liệt mỗi tổ chức cần phải tạo dựng cho mình một đội ngũ nhân lực thật sự có tiềm lực. Mặc dù Việt Nam được đánh giá là một nước có lực lượng lao động dồi dào nhưng việc tuyển dụng được đúng người vẫn là một công việc đầy thử thách.

Để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của công ty Hoàn Mỹ , nhu cầu về một đội ngũ lao động đủ về số lượng và đáp ứng về chất lượng là rất cấp thiết. Một giải pháp cho nhu cầu về lao động ngày càng tăng đó là tuyển dụng. Công tác tuyển dụng tại đây mặc dù đã được chú trọng song vẫn còn nhiều hạn chế khiến công tác chưa thực sự đạt hiệu quả. Tỷ lệ nhân viên mới thôi việc trong những năm gần đây ở mức cao Kết quả của các đợt tuyển dụng về chất lượng và số lượng đều chưa được tốt lắm.
Trong quá trình thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Mỹ em đã có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu công tác tuyển dụng tại đây và quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Mỹ” làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác tuyển dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Mỹ.

Mục đích nghiên cứu của đề tài là xuất phát từ những thực trạng còn tồn tại trong công tác tuyển dụng đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng.
Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong đề tài là các phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp

Kết cấu đề tài gồm 3 phần:
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU 5

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TUYỂN DỤNG. 6
1.1 Khái niệm và vai trò của tuyển dụng trong tổ chức 6
1.1.1 Khái niệm tuyển dụng 6
1.1.2 Vai trò của tuyển dụng 6
1.2. Tuyển mộ và quá trình tuyển mộ nhân lực 7
1.2.1 Khái niệm tuyển mộ 7
1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình tuyển mộ nhân lực. 7
1.2.2.1 Các nhân tố thuộc về tổ chức: 7
1.2.2.2 Các nhân tố thuộc về môi trường 8
1.2.3 Quá trình tuyển mộ 9
1.2.3.1 Xây dựng chiến lược tuyển mộ. 9
1.2.3.2 Tìm kiếm người xin việc 13
1.2.3.3 Đánh giá quá trình tuyển mộ và đưa ra các phương án thay thế 14
1.3 Tuyển chọn và quá trình tuyển chọn nhân lực 16
1.3.1 Khái niệm tuyển chọn 16
1.3.2 Quá trình tuyển chọn nhân lực 16

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ. 21
2.1 Một số đặc điểm của công ty TNHH Hoàn Mỹ ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng. 21
2.1.1Giới thiệu chung 21
2.1.2 Lịch sử hình thành 22
2.1.3 Chức năng nhiệm vụ 26
2.1.4 Cơ cấu tổ chức 27
2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh 28
2.1.6 Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty 29

2.2Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Hoàn Mỹ 33
2.2.1 Chức năng nhiệm vụ của phòng tổ chức hành chính liên quan tới hoạt động tuyển dụng. 33
2.2.2 Quy chế tuyển dụng của công ty. 35
2.2.2.1 Nguyên tắc tuyển chọn trong quy chế 35
2.2.2.2 Nguyên tắc ký hợp đồng theo quy chế 35
2.2.2.3. Những trường hợp ưu tiên: 35
2.2.3 Quá trình tuyển mộ tại công ty 36
2.2.3.1 Công tác dự báo cầu nhân lực và lập kế hoạch tuyển mộ 36
2.2.3.2 Hoạt động tuyển mộ. 37
2.2.3.3 Hoạt động tuyển chọn 38
2.3 Đánh giá chung về về công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Hoàn Mỹ. 43
2.3.1. Về công tác tuyển mộ 43
2.3.2. Về công tác tuyển chọn 43

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀN MỸ 45
3.1 Định hướng trong tương lai của công ty. 45
3.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2008 46
3.3 Kế hoạch tuyển dụng trong năm 2008 . 47
3.4 Một số giải pháp để hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Hoàn Mỹ 47
3.4.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển mộ tại công ty TNHH Hoàn Mỹ 47
3.4.1.1 Lập kế hoạch tuyển mộ trên cơ sở kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 47
3.4.1.2 Thiết lập các mối quan hệ với các cơ sở đào tạo, các địa phương gần nơi đơn vị hoạt động. 48
3.4.1.3 Đa dạng hóa các hình thức tuyển mộ 49
3.4.1.4 Hoàn thiện công tác phân tích công việc 50
3.4.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn trong công ty TNHH Hoàn Mỹ 51
3.4.2.1 Nâng cao chất lượng sàng lọc hồ sơ 51
3.4.2.2 Hoàn thiện các tiêu chuẩn tuyển chọn 51
3.4.2.3 Đào tạo chuyên môn cho cán bộ chuyên trách tuyển dụng 52
KẾT LUẬN 53
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
 http://tailieunhansu.com/diendan/f583/mot-so-giai-phap-hoan-thien-cong-tac-tuyen-dung-tai-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-hoan-my-41772/
Chia sẻ bài viết này :

1 nhận xét:

Trả lời
Unknown nói...
lúc 18:11 28 tháng 11, 2014

tải bài như thế nào

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang