Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần thương mại Khánh Trang

Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần thương mại Khánh Trang

ngocmai209 | 13:23 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay nguồn nhân lực luôn đóng một vai trò quan trọng trong tổ chức doanh nghiệp. Nó là yếu tố quyết định thành công hay thất bại của một tổ chức. Một tổ chức dù có cơ sở vật chất hiện đại đến đâu nguồn tài chính dồi dào mà chất lượng lao động kém thì sản xuất kinh doanh sẽ không hiệu quả. Tuyển dụng chính khâu đầu tiên, khâu quyết định chất lượng lao động của doanh nghiệp. Do vậy xây dựng một quy trình tuyển dụng hợp lí sẽ là có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Nó sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có được một đội ngũ nhân viên năng động chuyên nghiệp đáp ứng được nhu cầu công việc nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường lao động. Mặt khác tuyển dụng tốt sẽ giúp cho tổ chức thực hiện tốt các hoạt động quản trị nhân sự khác trong doanh nghiệp. Nhưng trên thực tế không phải bất kì một doanh nghiệp nào cũng hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này. Không phải doanh nghiệp nào cũng có thể xây dựng cho mình một quy trình tuyển dụng hợp lí và hiệu quả.
Công ty cổ phần thương mại Khánh Trang là một Công ty đã có nhiều thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều năm qua. Công ty đã xây dựng cho mình một chiến lược phát triển bền vững để khẳng định uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm trên thị trường. Công ty luôn coi nguồn nhân lực như một nguồn tài nguyên quan trọng nhất của Công ty, nó là yếu tố quyết định tới sự phát triển của Công ty. Cùng với sự lớn mạnh không ngừng nhiều năm qua Công ty đã và đang xây dựng cho mình một quy trình tuyển dụng khá cụ thể rõ ràng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng cho phù hợp với thực tế công việc, thực hiện được mục tiêu của sản xuất kinh doanh của Công ty nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững kế hoạch là chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tương lai.
Vậy quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần thương mại khánh trang được xây dựng và thực hiện như thế nào? Chúng ta cần làm gì để có thể phát huy, hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tuyển dụng? Dựa trên cơ sở đó, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần thương mại Khánh Trang” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của em.
2. Mục đích nghiên cứu
- Hệ thống hóa những lí luận cơ bản về hoạt động tuyển dụng.
- Nghiên cứu khái quát tình hình của Công ty cổ phần thương mại Khánh Trang.
- Tìm hiểu và phân tích thực trạng về công tác tuyển dụng trong công ty.
- Tìm ra các hạn chế trong quy trình tuyển dụng từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng.
3. Phạm vi nghiên cứu
- Nội dung: Hoàn thiện quy trình tuyển dụng.
- Địa điểm: Công ty cổ phần thương mại Khánh Trang.
- Thời gian: Nghiên cứu đề tài trong thời gian từ năm 2008 – 2011.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập tài liệu: dựa trên nội dung của đề tài, tiến hành thu thập tài liệu theo không gian và thời gian tại Công ty cổ phần thương mại Khánh Trang và các tài liệu chuyên ngành kinh tế và quản lí nguồn nhân lực.
- Phỏng vấn các cán bộ trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng lao động tại phòng lao động, tiền lương của công ty và các nhân viên công nhân làm việc trong công ty.
- Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp so sánh đánh giá dựa trên các nguồn số liệu từ sách báo và số liệu thực tế thu thập được tại Công ty.
5. Nguồn số liệu
- Tại công ty Công ty cổ phần thương mại Khánh Trang, đặc biệt là phòng tổ chức lao động, tiền lương.
- Tài liệu chuyên ngành: Giáo trình Quản trị Nhân lực, Kinh tế lao động, Bộ luật lao động, Kinh tế Nguồn nhân lực…
6. Kết cấu đề tài
Ngoài phần lời mở đầu và phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các bảng biểu sơ đồ thì kết cấu luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về hoạt động tuyển dụng.
Chương 2: Thực trạng hoạt động tuyển dụng tại Công ty cổ phần thương mại Khánh Trang.
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần thương mại Khánh Trang.


CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG
I. Một số khái niệm cơ bản trong hoạt động tuyển dụng.
II. Nội dung của công tác tuyển dụng
III. Đánh giá hiệu quả quá trình tuyển dụng nhân sư
IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tuyển dụng
V. Tầm quan trọng của hoạt động tuyển dụng đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG
I. Tổng quan chung về Công ty cổ phần thương mại Khánh Trang
II. Hoạt động tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần thương mại Khánh Trang

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG
I. Tổng quan về định hướng phát triển của Công ty cổ phần thương mại Khánh Trang
II. Một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần thương mại Kháng Trang
KẾT LUẬN
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG. 4
I. Một số khái niệm cơ bản trong hoạt động tuyển dụng. 4
1. Tuyển dụng 4
1.1. Tuyển mộ 4
1.2. Tuyển chọn 4
2. Nguồn tuyển dụng 4
3. Nguyên tắc tuyển dụng 5
II. Nội dung của công tác tuyển dụng 5
1. Mục đích của tuyển dụng 5
2. Xác định nhu cầu tuyển dụng 5
3. Chuẩn bị công cụ tuyển dụng 6
3.1. Tiêu chí tuyển dụng 6
3.2 . Biểu đánh giá, tổng kết 6
3.3. Yêu cầu đối với bộ công cụ tuyển dụng 6
4. Nguồn tuyển dụng 7
4.1. Nguồn nội bộ 7
4.1.1. Phương pháp tuyển dụng của nguồn nội bộ 7
4.1.2. Ưu điểm của nguồn nội bộ 7
4.1.3. Nhược điểm của nguồn nội bộ 8
4.2. Nguồn bên ngoài 8
4.2.1. Phương pháp tuyển dụng từ nguồn bên ngoài 8
4.2.2. Ưu điểm của nguồn bên ngoài 9
5. Thông báo tuyển dụng 9
6. Nhận hồ sơ xin việc 9
7. Sàng lọc hồ sơ 10
8. Kiểm tra và phỏng vấn 10
9. Kiểm tra sức khoẻ 11
10. Tham quan và thử việc 11
11. Ra quyết định tuyển dụng 12
12. Định hướng công việc lâu dài 12
III. Đánh giá hiệu quả quá trình tuyển dụng nhân sư 12
1. Đánh gía hiệu quả quá trình tuyển mộ nhân sự 12
1.1 Tỷ lệ sàng lọc ứng viên 12
1.2. Sự công bằng của các cơ hội xin việc 13
1.3. Độ tin cậy của các thông tin thu được 13
1.4. Chi phí tài chính cho hoạt động tuyển mộ 13
2. Hiệu quả quá trình tuyển chọn nhân sự 14
2.1. Tỷ lệ tuyển chọn 14
2.2. Tỷ lệ đào tạo lại 14
2.3. Kết quả thực hiện công việc của nhân viên mới 14
IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tuyển dụng 15
1. Yếu tố bên ngoài tổ chức 15
1.1 Các điều kiện về thị trường lao động 15
1.2 Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác 15
1.3 Tình hình kinh tế 15
2. Yếu tố bên trong tổ chức. 16
2.1 Uy tín của công ty 16
2.2 Chính sách nhân sự 16
2.3 Các yếu tố khác như văn hoá doanh nghiệp, phong cách người lãnh đạo, điều kiện làm việc 16
V. Tầm quan trọng của hoạt động tuyển dụng đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay 17
1. Đối với tổ chức 17
2. Đối với người lao động 17
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG 19
I. Tổng quan chung về Công ty cổ phần thương mại khánh trang 19
1. Lịch sử phát triển 19
2. Đặc điểm của hoạt động sản xuất - kinh doanh 20
2.1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 20
2.2. Quy trình sản xuất: 21
3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty 22
3.1. Chức năng của các phòng ban như sau: 23
3.1.1. Giám đốc: 23
3.1.2. Phòng kế toán: 23
3.1.3. Phòng kinh doanh: 24
3.1.4. Phòng lao động, tiền lương: 24
3.1.5. Phòng kỹ thuật: 25
3.1.6. Phòng thủ kho, bảo vệ: 26
3.1.7. Hệ thống bán buôn, bán lẻ: 26
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 26
5. Quan điểm tuyển dụng của lãnh đạo công ty 27
6.1. Hợp đồng được sử dụng tại Công ty bao gồm: 28
6.2. Điều kiện để ký hợp đồng: 28
6.4. Nguyên tắc tuyển dụng của công ty 30
6.5. Bộ phận chịu trách nhiệm làm công tác tuyển dụng tại công ty 31
7. Đặc điểm lao động tại công ty 32
7.1. Cơ cấu lao động theo giới và tính chất lao động 32
7.2. Cơ cấu lao động theo trình độ, thân niên 33
7.3. Cơ cấu lao động theo hợp đồng lao động 34
8. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng lao động tại Công ty. 35
8.1. Các yếu tố chủ quan (Các yếu tố thuộc về bên trong doanh nghiệp) 35
8.2. Yếu tố khách quan (yếu tố bên ngoài doanh nghiệp) 37
II. HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG 38
1. Nguyên tắc tuyển dụng 38
2. Quy trình tuyển dụng 39
3. Tuyển mộ 41
3.1. Nguồn tuyển mộ 41
3.2. Phương pháp tuyển mộ 42
3.3. Lập kế hoạch tuyển mộ 45
3.4. Chọn nguồn tuyển mộ 47
4. tuyển chọn 49
4.1. Tuyển chọn không qua đào tạo 49
4.1.1. Tuyển chọn công nhân trực tiếp sản xuất: 50
4.1.2 Tuyển chọn cán bộ quản lý 53
4.2. Tuyển chọn có qua đào tạo 55
4.3. Kết quả Công tác tuyển chọn 57
5. Đánh giá kết quả của công tác tuyển dụng tại Công ty 58
5.1. Kết quả tuyển dụng tại Công ty 58
5.2. Ưu điểm của công tác tuyển dụng 60
5.3. Các mặt hạn chế trong công tác tuyển dụng 61
5.4 Nhận xét 63
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHÁNH TRANG 64
I. Tổng quan về định hướng phát triển của Công ty cổ phần thương mại khánh trang 64
1. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2011-2015 64
1.1. Sản xuất kinh doanh: 64
1.2. Hoạt động tài chính: 64
1.3. Đầu tư cơ sở vật chất: 65
1.4. Nghiên cứu phát triển: 65
2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 65
3. Phương hướng hoàn thiện công tác tuyển dụng của công ty. 66
4. Kế hoạch tuyển dụng của công ty năm 2012 67
II. Một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần thương mại Kháng Trang 67
1. Thiết lập bộ phận quản trị nhân sự độc lập 68
2. Xây dựng kế hoạch nhân sự linh hoạt, khoa học 69
3. Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ quản trị nhân sự 71
4. Đa dạng nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng 72
5. Đánh giá sau tuyển dụng và xây dựng dự trù kinh phí cho công tác tuyển dụng: 73
6. Xây dựng chính sách nhân sự khoa học hiệu quả 73
7. Tăng cường công tác chỉ đạo từ giám đốc Công ty và sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận phòng ban chức năng 74
8. Các kiến nghị, giải pháp khác 74
KẾT LUẬN 77
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
MỤC LỤC 79
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 85
BẢN CAM ĐOAN 86
BẢN CAM ĐOAN 86
LỜI CẢM ƠN 87
 http://tailieunhansu.com/diendan/f583/hoan-thien-cong-tac-tuyen-dung-tai-cong-ty-co-phan-thuong-mai-khanh-trang-39455/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang