Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty CPTM Đại An

Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty CPTM Đại An

ngocmai209 | 13:24 | 0 nhận xét
MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Trong nền kinh tế thị trường hội nhập các doanh nghiệp phải đương đầu với vô vàn thách thức và khó khăn.Và vấn đề cốt lõi đó chính là yếu tố con người quyết định tới sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.Nhất là khi Việt Nam đã ra nhập tổ chức WTO,gia nhập WTO bên cạnh những cơ hội, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sẽ phải đối đầu với các thách thức rất lớn đến từ các doanh nghiệp lớn ngoài nước đang tìm kiếm cơ hội làm ăn tại Việt Nam. Để tìm được cho mình một chỗ đứng trên thị trường, các doanh nghiệp phải không ngừng phát huy hiệu quả tối ưu của các nguồn lực sẵn có như tài chính, khoa học công nghệ…đặc biệt là vốn nhân lực. Có thể nói nguồn lực con người là vô cùng quan trọng, nó giữ vai trò quyết định sự thành bại của một tổ chức. Một doanh nghiệp thành công luôn gắn với chính sách sử dụng nhân lực hợp lí, quan tâm thu hút giữ chân người tài, làm cho người lao động phát huy hết khả năng lao động sáng tạo, khuyến khích không ngừng nâng cao năng suất lao động, cải tiến trình độ chuyên môn nghề nghiệp, luôn trung thành phấn đấu cống hiến hết mình vì mục tiêu chung của tổ chức.Sau một thời gian nghiên cứu em quyết định chọn ‘‘ Công ty CPTM Đại An ’’ để làm địa điểm thực tập của mình.Từ đó vận dụng những kiến thức đã của mình vào phân tích,đánh giá và đưa ra một số giải pháp nhằm giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn.
Do còn nhiều hạn chế về khả năng thu thập số liệu và phân tích đánh giá em kính mong sự giúp đỡ của thầy Th.S Lương Văn Úc để em hoàn thành tốt nhất đề tài nghiên cứu của mình
Em xin trân thành cảm ơn thầy !
2.Mục đích nghiên cứu
- Xuất phát từ thực trạng tuyển dụng nhân lực của công ty CPTM Đại An những điểm tốt và những điểm yếu kém còn tồn tại để đề suất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty
3.Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thống kê số liệu,sau đó phân tích và tổng hợp
4.Đối tượng
Toàn bộ hoạt động tuyển dụng,và một số hoạt động liên quan tới tuyển dụng nhân lực tại công ty CPTM Đại An
5.Kêt cấu
Phần 1:Những vấn đề chung về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp
Phần 2:Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty CPTM Đại An
Phần 3:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty CPTM Đại An


Mục lục:
Trang
Lời mở đầu: 1
PHẦN 1:Những vấn đề chung về công tác
tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp 3
I. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng trong tổ chức 3
1.Khái niệm tuyển dụng 3
2.Vai trò của tuyển dụng 3
3.Tuyển dụng nhân lực 4
3.1 Tuyển mộ và quá trình tuyển mộ 4
3.1.1 Khái niệm tuyển mộ 4
3.1.2 .Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình tuyển mộ 4
3.1.2.1 Các nhân tố thuộc về tổ chức 4
3.1.2.2 Các nhân tố thuộc về môi trường 5
3.1.3 Quá trình tuyển mộ 6
3.1.3.1 Xây dựng chiến tuyển mộ 6
3.1.4 Tìm kiếm người xin việc 10
3.1.5 Đánh giá quá trình tuyển mộ và đưa ra phương pháp thay thế 10
3.2 Tuyển chọn và quá trình tuyển chọn nhân lực 12
3.2.1 Khái niệm tuyển chọn 12
3.2.2 Quá trình tuyển chọn 13
Phần 2:Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại
công ty CPTM Đại An 18
I.Một số đặc điểm của công ty CPTM Đại An ảnh hưởng tới
công tác tuyển dụng nhân lực 18
1.Giới thiệu chung 18
2.Chế độ tiền lương tiền thưởng 23
3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 25
4.ĐẶc điểm nguồn nhân lực của công ty 28
5.Cơ sở vật chất 30
II.Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty
CPTM Đại An 31
1.Chức năng nhiệm vụ của phòng TC-HC liên quan tới hoạt động
tuyển dụng nhân lực tại công ty 31
2.Quy định tuyển dụng của công ty 33
2.1 Nguyên tác tuyển chọn trong quy định 34
2.2 Nguyên tắc kí hợp đồng theo quy định 34
2.3 Những trường hợp ưu tiên 34
3.Quá trình tuyển dụng nhân lực tại công ty CPTM Đại An 34
3.1 Công tác dự báo cầu nhân lực và lập kế hoạch tuyển mộ 34
3.2 Hoạt động tuyển mộ 36
3.3 Hoạt động tuyển chọn 37
4. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân lực tại
công ty CPTM Đại An 45
4.1 Về công tác tuyển mộ 45
4.2 Về công tác tuyển chọn 46
4.3 Kết quả công tác tuyển dụng 47
Phần 3:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác
tuyển dụng nhân lực tại công ty CPTM Đại An 49
1.Định hướng trong tương lai của công ty 49
2.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 50
3.Kế hoạch tuyển dụng năm 2009 50
4.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực
tại công ty CPTM Đại An 51
4.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển mộ 51
4.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển chọn 53
4.3 Đào tạo chuyên môn cho cán bộ chuyên trách tuyển dụng 54
KẾT LUẬN:……………………………………� ��……………………55
http://tailieunhansu.com/diendan/f583/mot-so-giai-phap-hoan-thien-cong-tac-tuyen-dung-nhan-luc-tai-cong-ty-cptm-dai-37996/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang