Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Thực trạng cán bộ và công tác cán bộ ở c.ty thương mại - khách sạn đống đa

Thực trạng cán bộ và công tác cán bộ ở c.ty thương mại - khách sạn đống đa

Nguyen Hung Cuong | 11:06 | 0 nhận xét
Thực trạng cán bộ và công tác cán bộ ở c.ty thương mại - khách sạn đống đa

Phần I: Một số vấn đề chung về công tác cán bộ
1. Tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ thời kỳ đổi mới Tr. 3
2. Tiêu chuẩn cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ. Tr. 6

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÁN BỘ VA CÔNG TÁC CÁN BỘ Ở C.TY THƯƠNG .MẠI - KHÁCH SẠN Đ.ĐA
A. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:
1. Quá trình xây dựng và trưởng thành của Công ty: Tr.9
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy Tr.10
B. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỦA CÔNG TY:
1. Lực lượng cán bộ, nhân viên và cơ cấu trình độ. Tr.13
2. Tình hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Tr.16
3. Đánh giá thực trạng và công tác cán bộ. Tr.16
a) Những mặt tích cực.
b) Một số hạn chế.
c) Nguyên nhân.

PHẦN III: CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRONG DOANH GHIỆP GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1. Xây dựng tiêu chuẩn các chức danh cán bộ trong doanh nghiệp. Tr.20
2. Tiến hành ra soát, đánh giá đội ngũ cán bộ hiện tại của Công ty. Tr.22
3.Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Tr.24
4. Tiếp tục sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ. Tr.24
5. Chính sách đối với cán bộ. Tr.26
6. Kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ. Tr.27
7. Vai trò của cấp ủy và người đứng đầu đơn vị trong việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Tr.28
8. Vai trò của cấp uỷ và người đứng đầu đơn vị trong việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Tr.30

http://tailieunhansu.com/diendan/f400/thuc-trang-can-bo-va-cong-tac-can-bo-o-c-ty-thuong-mai-khach-san-dong-da-82618/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang