Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài.

1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài.
Trải qua giai đoạn phát triển hơn hai mươi năm kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới kinh tế, thực hiện nền kinh tế mở vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Trong xu thế hội nhập kinh tế như hiện nay, đặc biệt là sự kiện Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2007 đã mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội lớn cùng với những thách thức không nhỏ. Vì vậy mà các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường ngành xây dựng đang phải chịu những sức ép cạnh tranh gay gắt.


Trước thực trạng này, để có thể tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam cần phải hoàn thiện và nâng cao vị thế cạnh tranh trong ngắn hạn cũng như trong dài. Một phần lớn yếu tố cạnh tranh trong dài hạn nằm ở biến số hiệu quả sử dụng lao động. Nó tạo ra lợi thế cạnh tranh phân biệt giữa các doanh nghiệp trong ngành.

Ta thấy rằng việc sử dụng lao động là vấn đề quan trọng hàng đầu vì lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Nhưng sử dụng lao động sao cho có hiệu quả cao nhất lại là vần đề đặt ra trong từng ngành, từng doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp, ngành tiến hành các biện pháp gì, hình thức nào để phát huy khả năng của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động là một trong những điều hết sức quan trọng, ý nghĩa quyết định tới sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó. Mặt khác biết được đặc điểm của lao động trong ngành sẽ giúp tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức vì vậy thực hiện mục tiêu dễ hơn.
Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là cơ sở để nâng cao tiền lương, cải thiện đời sống cho người lao động, giúp doanh nghiệp có bước tiến mới trong hoạt động kinh doanh.

Công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120 chuyên xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước bao gồm: cầu đường, sân bay bến cảng, đường sắt… Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp và dân dụng…
Trong thời gian thực tập tại công ty, qua nghiên cứu tìm hiểu, khảo sát tình hình nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng trong lĩnh vực xây dựng đã đạt những thành công nhưng bên cạnh đó còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục để nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Từ đó thấy được rằng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động mang lại khả năng cạnh tranh của công ty và ngược lại khả năng cạnh tranh của công ty thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. Tuy nhiên công ty vẫn chưa đạt được khả năng cạnh tranh tốt nhất, vì vậy giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là việc cần thiết cho các công ty xây dựng nói chung và công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120 nói riêng.

1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài.
Công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120 là công ty mà em chọn làm đơn vị thực tập. Sau thời gian thực tập tại công ty, em nhận thấy nhu cầu sử dụng lao động của công ty cũng như nhu cầu sử dụng lao động của ngành xây dựng là vấn đề cần được quan tâm. Lao động trong ngành xây dựng ngày càng không đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng, vấn đề quản lý và sử dụng lao động có vai trò rất quan trọng với sự phát triển của công ty cũng như sự phát triển của ngành. Tình trạng thiếu lao động đang diễn ra phổ biến ở các công ty xây dựng, làm thế nào để không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Một thực trạng hiện nay cho thấy là các công ty đang ra sức tiến hành cải tiến công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động để có thế tăng năng suất lao động, đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty ổn định và ngày càng phát triển.
Nhận thấy việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động có tầm quan trọng hàng đầu ở các công ty xây dựng, em lựa chọn và nghiên cứu đề tài sau làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
“ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại các công ty xây dựng ( Lấy ví dụ minh họa tại công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120).”
Qua đó em mong muốn vận dụng những kiến thức đã được trong trong trường để đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của công ty, được đóng góp một phần ý kiến vào sự phát triển chung của ngành xây dựng cũng như của riêng công ty.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu.
 Về mặt lý luận: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng lao động, tìm hiểu về vấn đề lao động, hiệu quả sử dụng lao động và các khái niệm liên quan tới thông qua hệ thống các sách báo, tài liệu giáo trình của trường đại học Thương Mại… Đồng thời nghiên cứu những đánh giá, ý kiến khác nhau của về hiệu quả sử dụng lao động và quản lý lao động.
 Về mặt thực tiễn: Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề quản lý sử dụng lao động và hiệu quả sử dụng lao động của công ty, tìm ra những ưu điểm cũng như tồn tại trong quản lý và sử dụng lao động của công ty. Trên cơ sở đó phát hiện những yếu kém, tồn tại và những nguyên nhân rồi từ đó đưa ra các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở các công ty xây dựng.

1.4 Phạm vi nghiên cứu của đề tài.
Do điều kiện thời gian, không gian và nhiều yếu tố ảnh hưởng nên đề tài chuyên đề của em chỉ giới hạn nghiên cứu trong phạm vi sau:
- Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở các công ty xây dựng lấy ví dụ ở công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120.
- Phạm vi về mặt không gian: Nghiên cứu hoạt động sử dụng và quản lý lao động tại Công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120 và các doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
- Phạm vi về mặt thời gian: Đề tài nghiên cứu thực trạng sử dụng lao động của công ty trong vòng 3 năm từ 2008 đến năm 2010, từ đó đưa ra giải pháp định hướng đến năm 2015.

MỤC LỤC
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài. 1
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài. 1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài. 2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu của đề tài. 3
1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu. 3
1.5.1 Một số khái niệm về liên quan. 3
1.5.2 Một số khái niệm về hiệu quả và hiệu quả sử dụng lao động. 6
1.5.3 Phân định nội dung nghiên cứu. 7
1.5.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu những công trình năm trước. 12
1.5.5 Kết cấu chuyên đề. 12

Chương 2:Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng về hiệu quả sử dụng lao động tại các công ty xây dựng( Lấy ví dụ minh họa tại công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120). 13
2.1 Phương pháp hệ nghiên cứu. 13
2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 13
2.1.2 Phương pháp xử lý và phân tích các dữ liệu. 15
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường tới hiệu quả sử dụng lao động ở các công ty xây dựng (Lấy ví dụ minh họa ở công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120). 15
2.2.1 Tổng quan tình hình chung. 15
2.2.3 Kết quả phân tích các dữ liệu thu thập. 18

Chương 3: Các kết luận và đề xuất để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở các công ty xây dựng. 24
3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu vấn đề 24
3.1.1 Đánh giá chung về những dữ liệu thu thập được. 24
3.1.2 Những thuận lợi và khó khăn trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở các công ty xây dựng. 25
3.2 Các đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở các công ty xây dựng. 29
3.2.1 Các kiến nghi đối với nhà nước và cơ quan quản lý vĩ mô. 29
3.2.2 Kiến nghị đối với các doanh nghiệp xây dựng. 30
3.2.3 Đề xuất đối với công ty. 31