Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH dệt may Linh Phương

Công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH dệt may Linh Phương

Ngọc Mai | 20:28 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 5

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 7
1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 7
1.1.1. Các khái niệm 7
1.1.2. Tầm quan trọng của công tác QTNL 8
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác QTNL 9
1.2.1. Yếu tố bên ngoài 9
1.2.2. Yếu tố bên trong 10
1.3. Các nội dung cơ bản của công tác QTNL 10
1.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực 10
1.3.2. Thu hút và tuyển dụng nhân lực 11
1.3.3. Bố trí và sử dụng nguồn nhân lực. 15
1.3.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 16
1.3.5. Hoạt động tạo động lực cho người lao động 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY LINH PHƯƠNG 22
2.1. Khái quát về công ty TNHH dệt may Linh Phương 22
2.1.1. Lịch sử phát triển của Công ty 22
2.1.2. Nhiệm vụ của Công ty TNHH Dệt may Linh Phương 23
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 24
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 29
2.2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Dệt may Linh Phương 33
2.2.1. Hiện trạng nguồn nhân lực của công ty.........................................33
2.2.2. Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực trong công ty........... 38
2.3. Nhận xét về công tác quản trị nhân lực 46
2.3.1. Ưu điểm 46
2.3.2. Hạn chế 47

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY LINH PHƯƠNG 49
3.1. Phương hướng 49
3.2. Các biện pháp nhằm hoàn thiện về công tác quản trị nhân lực 50
KẾT LUẬN 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

LỜI NÓI ĐẦU
Trong xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá của nền kinh tế thế giới như hiện nay, sự cạnh tranh là vô cùng gay gắt và quyết liệt. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhân tố con người ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất cũng như trong mọi hoạt động xã hội.

Nắm được yếu tố con người là nắm trong tay được hơn nửa thành công. Do vậy, để tiếp tục đứng vững trong môi trường cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dùng cho mình đội ngũ cán bộ riêng, có năng lực phẩm chất, khả năng lãnh đạo công ty và đào tạo cán bộ công nhân lành nghề để theo kịp với trình độ khoa học- kỹ thuật và sự tiến bộ của thế giới.
Quản lý nhân lực của Công ty như thế nào để đảm bảo chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế thị trường đang là vấn đề được đặt ra với Ban lãnh đạo công ty TNHH Dệt may Linh Phương.

Nhận thấy tầm quan trọng của nhân tố con người trong doanh nghiệp và sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa công tác QTNL trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam, em đã lựa chọn đề tài: “Công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH dệt may Linh Phương” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
Mục đích nghiên cứu thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH Dệt may Linh Phương, làm rõ những điểm mạnh, những hạn chế của công tác này, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty.
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, kết cấu đề tài gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Lý luận chung về công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH dệt may Linh Phương.
Chương 3: Phương hướng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH dệt may Linh Phương.
Em xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình của TS Khu Thị Tuyết Mai đã giúp em hoàn thành báo cáo tổng hợp này. Cảm ơn Giám Đốc và các Phòng ban của Công ty TNHH Dệt may Linh Phương đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại Công ty.

http://tailieunhansu.com/diendan/f400/cong-tac-quan-tri-nhan-luc-tai-cong-ty-tnhh-det-may-linh-phuong-46990/#post52007
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang