Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Quản trị nhân lực tại khách sạn Melia Hà nội -Thực trạng và giải pháp

Quản trị nhân lực tại khách sạn Melia Hà nội -Thực trạng và giải pháp

Ngọc Mai | 10:31 | 0 nhận xét
Tiêu đề: Quản trị nhân lực tại khách sạn Melia Hà nội -Thực trạng và giải pháp
Tóm tắt nội dung:
MỞ ĐẦU
Nội dung
MỤC LỤC
mở đầu 1
Chương I : Những lý luận cơ bản về quản trị nhân lực trong kinh doanh khách sạn 3
I. BảN CHấT CủA QUảN TRị nhân lực tronG KINH DOANH khách sạn 3
1.Khái niệm: 3
2. Đặc điểm của nhân lực trong khách sạn: 3
II. Quản trị nhân lực trong kinh doanh khách sạn 5
1. Khái niệm 5
2. Công tác quản trị nhân lực trong khách sạn. 6
3. Các nhân tố tác động đến công tác quản trị nhân lực trong khách sạn 9
4. Nội dung của quản trị nhân lực trong khách sạn 13
Chương II: Thực trạng quản trị nhân lực 23
I. Tổng quan về khách sạn. 23
1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Melía Hà nội : 23
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của khách sạn 23
II. Thực trạng trong quản trị nhân lực tại khách sạn Melia Hà nội 34
1. Cơ cấu tổ chức quản lý tại khách sạn Melia Hà nội 34
2. Đặc điểm nguồn nhân lực 42
3. Sự phân công lao động trong khách sạn. 47
4. Một số những quy định về quản trị nhân lực được áp dụng tại khách sạn Melia Hà nội. 53
Chương III: GIảI PHáP TĂNG CƯờNG quản trị nhân lực TạI KHáCH SạN MELIA Hà nội 66
I. ĐịNH hướng Sử DụNG NHÂN LựC của khách sạn trong thời gian tới 66
II. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn melia Hà nội 66
1.Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực 71
2. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 72
3. Một số đề xuất riêng đối với một số bộ phận 73
Phần kết luận 75
Tài liệu tham khảo 76
http://tailieunhansu.com/diendan/f588/quan-tri-nhan-luc-tai-khach-san-melia-ha-noi-thuc-trang-va-giai-phap-41472/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang