Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Phân tích tình hình sử dụng lao động - tiền lương công ty cp than vàng danh-tkv

Phân tích tình hình sử dụng lao động - tiền lương công ty cp than vàng danh-tkv

Ngọc Mai | 12:57 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
Tên đề mục Trang
LỜI MỞ ĐẦU
1
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH-TKV 4
1. Khái quát chung về Công ty CP than Vàng Danh-TKV. 4
2. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty CP than Vàng Danh-TKV. 5
3. Điều kiện vật chất kỹ thuật của sản xuất. 6
4. Những thuận lợi và khó khăn tại Công ty CP than Vàng Danh-TKV. 16

PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH-TKV GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN 2009 18
I. Phân tích số lượng lao động. 18
II. Phân tích số lượng và chất lượng công nhân kỹ thuật chủ yếu của Công ty giai đoạn 2005 -:- 2009. 21
1. Phân tích số lượng và chất lượng công nhân khai thác than và chế biến than 21
2. Phân tích số lượng và chất lượng công nhân điện. 23
3. Phân tích số lượng và chất lượng công nhân cơ khí và sửa chữa. 24
4. Phân tích số lượng và chất lượng công nhân vận tải. 26
5. Trình độ văn hóa của công nhân viên chức. 27
6. Phân tích tuổi đời của công nhân viên chức. 28
III. Phân tích cơ cấu lao động của Công ty giai đoạn 2005-:-2009 29
IV. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động. 32
V. Phân tích năng suất lao động. 35
1. Năng suất lao động tính bằng chỉ tiêu hiện vật. 35
2. Năng suất lao động tính bằng chỉ tiêu giá trị. 36
VI. Phân tích NSLĐ và tiền lương bình quân. 38
VII. Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương. 39
1. Phân tích tiền lương của công nhân viên. 40
2. Phân tích quỹ tiền lương của công nhân sản xuất chính. 41

PHẦN III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH-TKV GIAI ĐOẠN 2010-2015 44
1. Nhận xét 44
2. Giải pháp 45
2.1.Giải pháp về tiền lương. 45
2.1.1. Về kế hoạch quỹ tiền lương. 45
2.1.2. Xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương. 47
2.1.3. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tiền lương. 52
2.2. Giải pháp nhân sự. 52
KẾT LUẬN 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/phan-tich-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-tien-luong-cong-ty-cp-than-vang-danh-tkv-41848/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang