Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I trong xu thế hội nhập

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I trong xu thế hội nhập

Ngọc Mai | 21:39 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Chương I: Lý luận chung về nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập. 3
I. Khái niệm chung về nguồn nhân lực. 3
1.Khái niệm chung về nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực. 3
2.Vai trò của nguồn nhân lực. 5
3.Chức năng nhiệm vụ của nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập. 7
II. Sử dụng nguồn nhân lực và một số chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực. 8
1. Khái niệm về sử dụng nguồn nhân lực. 8
2. Bồi dưỡng và tạo nguồn cho công tác sử dụng nguồn nhân lực. 10
3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 18
III. Tính tất yếu của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 21
1.Cơ hội và thách thức trong xu thế cạnh tranh hiện đại 21
2. Tính khách quan của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 22
3.Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 25
Chương II: Thực trạng công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục 1. 31
I. Những nét chung về công ty thiết bị giáo dục 1. 31
1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 31
2. Loại hình sản suất kinh doanh của công ty. 32
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty thiết bị giáo dục I. 33
4.Đặc điểm kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 38
II. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị giáo dục I. 45
1.Cơ cấu lao động tại công ty thiết bị giáo dục I. 45
2. Thực trạng công tác nhân sự tại công ty thiết bị giáo dục I. 49
III. Đánh giá công tác sử dụng nguồn nhân lực taị công ty thiết bị giáo dục I. 52
1. Những kết quả đạt được trong việc sử dụng nguồn nhân lực tại công ty. 52
2. Những khó khăn tồn đọng trong việc sử dụng nguồn nhân lực tại công ty. 54
3.Thách thức trong công tác nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I. 57
Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục I 59
I. Một số phương hướng chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục I. 59
1. Xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật. 59
2. Mở rộng thị phần và thị trường. 60
3. Đổi mới công tác quản lý. 64
II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục I. 66
1. Các giải pháp ngắn hạn. 66
2. Các giải pháp trung hạn. 75
3. Các giải pháp dài hạn. 81
III. Một số kiến nghị. 92
1. Đối với bộ chủ quản. 92
2. Đối với lãnh đạo công ty. 93
3.Đề xuất một số ý kiến. 94
Kết luận 96
Danh mục tài liệu tham khảo 97
http://tailieunhansu.com/diendan/f588/mot-so-giai-phap-nham-nang-cao-hieu-qua-su-dung-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-thiet-bi-giao-duc-i-trong-xu-hoi-nhap-41495/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang