Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » mot-so-van-de-ve-quan-ly-lao-dong-tien-luong-o-cong-ty-co-phan-dich-vu-van-tai

mot-so-van-de-ve-quan-ly-lao-dong-tien-luong-o-cong-ty-co-phan-dich-vu-van-tai

ngocmai209 | 20:49 | 0 nhận xét
LỜI MỞ ĐẦU

Bất cứ tổ chức nào cũng được tạo thành bởi các thành viên là người lao động. Do đó, người lao động là nhân tố đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Người lao động có trình độ chuyên môn, sáng tạo, nhiệt tình và tâm huyết với doanh nghiệp là yếu tố mà mọi doanh nghiệp đều mong muốn để tiến tới thành công. Và bí quyết để tạo nên đội ngũ lao động như vậy là cách thức và phương pháp mà những người quản lý sử dụng để tạo động lực cho nhân viên.

Sức lao động không phải là phạm trù cố định, tiềm năng lao động của người lao động là rất lớn và rất khách nhau ở mỗi người. Điều này dẫn đến việc chính sách tạo động lực đúng đắn sẽ có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với việc khai thác tiềm năng lao động. Khai thác đúng tiềm năng lao động không chỉ đem lại hiệu quả và sức mạnh cao cho doanh nghiệp mà còn đem lại lợi ích kinh tế và tinh thần to lớn cho người lao động. Ngược lại, sẽ kìm hãm năng lực lao động của người lao động, đồng thời người lao động có thể đi tìm công việc ở doanh nghiệp khác nếu họ thấy khả năng phát triển ở nơi khác là tốt hơn.

Với vai trò quan trọng như vậy, tạo động lực là hoạt động mà các nhà quản trị doanh nghiệp rất quan tâm. Trong đó, tiền lương, là công cụ tạo động lực chủ yếu và quan trọng nhất, được chú trọng hơn cả. Người lao động quan tâm đến tiền lương vì đây là phần cơ bản nhất trong thu nhập của người lao động, giúp cho họ và gia đình trang trải các chi tiêu, sinh hoạt, dịch vụ cần thiết. Không những thế, tiền lương kiếm được ảnh hưởng đến địa vị của người lao động trong gia đình, trong tương quan với các bạn đồng nghiệp cũng như giá trị tương đối của họ đối với tổ chức và xã hội. Mặt khác, tiền lương cao hơn sẽ tạo động lực thúc đẩy người lao động ta sức học tập để nâng cao giá trị của họ đối với tổ chức thông qua sự nâng cao trình độ và sự đóng góp cho tổ chức. Vì vậy, tiền lương là một công cụ để các doanh nghiệp duy trì, gìn giữ và thu hút những người lao động giỏi, có khả năng phù hợp với công việc của tổ chức. Tiền lương càng gắn chặt với sự nỗ lực trong công việc thì càng có tác dụng khuyến khích mạnh mẽ. Điều đó phụ thuộc vào công tác trả lương của doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác trả lương, Xí nghiệp In Nhà xuất bản Lao động - Xã hội cũng như nhiều doanh nghiệp khác luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc xây dựng công tác trả lương. Với mục tiêu khuyến khích tăng năng suất lao động, tạo sự gắn bó và nhiệt tình của người lao động, Xí nghiệp đã đạt được nhiều thành công trong việc xây dựng công tác trả lương. Tuy còn có một số hạn chế nhưng tiền lương trong xí nghiệp cũng đã phát huy được vai trò tích cực của nó. Chuyên đề “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương trong Xí nghiệp In Nhà xuất bản Lao động - Xã hội” trình bày thực trạng công tác trả lương tại Xí nghiệp hiện nay, và xin đưa ra một số kiến nghị cũng như giải pháp hoàn thiện công tác trả lương. Chuyên đề gồm 3 chương:

Chương I: Giới thiệu chung về Xí nghiệp In Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Chương II: Thực trạng công tác trả lương tại Xí nghiệp In Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp In Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thu Thuỷ đã hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Xí nghiệp đã tiếp nhận và tạo điều kiện cho em thực tập tại cơ sở, và đặc biệt là chú Nguyễn Khánh Toàn – Trưởng phòng hành chính và chị Vũ Thị Thu Hiền - bộ phận tiền lương đã trực tiếp hướng dẫn chỉ bảo tận tình, giúp đỡ em trong quá trình thực tập.

Mặc dù đã cố gắng trong quá trình thực tập và viết chuyên đề chắc chắn em vẫn không tránh khỏi những sai sót. Em kính mong nhận được sự góp ý, sửa chữa của cô giáo hướng dẫn và từ Xí nghiệp in – Nhà xuất bản Lao động xã hội để em điều chỉnh những sai sót và tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt kì thực tập này.

MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP IN NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI 3
I. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp In Nhà xuất bản Lao động Xã hội 3
1. Thông tin chung về Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động –Xã hội 3
2.Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 3
II. Cơ cấu sản xuất và cơ cấu bộ máy quản trị của Xí nghiệp In Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 5
1.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động xã hội 5
2. Tổ chức sản xuất của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động xã hội 7
III. Kết quả hoạt động của Xí nghiệp In Nhà xuất bản Lao động Xã hội trong thời gian gần đây (2001 – 2005) 10
IV. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác trả lương của Xí nghiệp In nhà xuất bản Lao động – Xã hội 15
1. Các quy định về công tác trả lương hiện hành 15
2. Giá cả thị trường 17
3. Tính chất và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động xã hội 18
4. Đặc điểm tổ chức quản lý của Xí nghiệp in Nhà xuất bản LĐXH 20
5. Cơ sở vật chất và quy trình công nghệ của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động xã hội 20
5.1 Quy trình công nghệ 20
5.2 Cơ sở vật chất và máy móc thiết bị 21
6. Lao động của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động xã hội 23
7. Các công tác tạo động lực lao động khác ngoài tiền lương tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động xã hội 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP IN NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI 27
I. Nguyên tắc chung về công tác trả lương tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động xã hội 27
II. Xác định quỹ lương tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động xã hội 28
III. Hình thức trả lương theo sản phẩm tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động xã hội 28
1.Đối tượng áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm 28
2.Công tác phục vụ cho việc trả lương theo sản phẩm 29
2.1Công tác định mức lao động 29
2.2 Công tác xác định đơn giá tiền lương sản phẩm 30
2.3 Công tác thống kê, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm phục vụ cho việc trả lương 32
2.4 Công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc 33
3. Công tác trả lương theo sản phẩm 34
3.1 Tiền lương sản phẩm cơ bản 35
3.2 Tiền lương sản phẩm năng suất 35
4. Đánh giá chung về công tác trả lương theo sản phẩm của Xí nghiệp In Nhà xuất bản Lao động - Xã hội 38
4.1 Ưu điểm 38
4.2 Hạn chế 38
IV. Hình thức trả lương theo thời gian tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động xã hội 39
1. Đối tượng áp dụng hình thức trả lương theo thời gian 39
2. Công tác phục vụ cho việc trả lương theo thời gian 39
2.1. Công tác tính lương bình quân ngày công 39
2.2. Công tác tính lương hệ số 40
3. Công tác trả lương theo thời gian 41
4. Đánh gia chung về công tác trả lương theo thời gian của Xí nghiệp In Nhà xuất bản Lao động - Xã hội 44
4.1 Ưu điểm 44
4.2 Hạn chế 44

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP IN NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI 46
I.Phương hướng phát triển của Xí nghiệp In Nhà xuất bản Lao động - Xã hội (2006 – 2010) 46
1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn hiện nay của Xí nghiệp In nhà xuất bản Lao động- xã hội 46
1.1 Thuận lợi 46
1.2 Khó khăn và hạn chế 47
2.Phương hướng phát triển của Xí nghiệp In nhà xuất bản Lao động – Xã hội (2006 – 2010) 47
II. Một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 49
1.Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản trị 49
2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương theo sản phẩm 51
2.1 Hoàn thiện công tác định mức 52
2.2 Hoàn thiện công tác nghiệm thu, kiểm tra chất lượng sản phẩm 53
2.3 Hoàn thiện công tác vận chuyển vật liệu và bàn thành phẩm trong nội bộ Xí nghiệp 54
2.4 Áp dụng một số hình thức tính lương theo sản phẩm khác 55
3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương theo thời gian 56
III. Một số kiến nghị với Nhà nước và Nhà xuất bản Lao động xã hội 58

KẾT LUẬN 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
http://tailieunhansu.com/diendan/f584/mot-so-giai-phap-nham-hoan-thien-cong-tac-tra-luong-trong-xi-nghiep-nha-xuat-ban-lao-dong-xa-hoi-41385/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang