Mở đầu

Khi nền kinh tế phát triển và ổn định, đời sống người dân được nâng cao, nhu cầu về vui chơi giải trí ngày càng gia tăng. Ngày nay du lịch đã là một nhu cầu bình thường của con người, mong muốn được đi du lịch, được nghỉ ngơi an dưỡng, được tham quan tìm hiểu để nâng cao hiểu biết, giao lưu văn hoá giữa các quốc gia, các dân tộc…vì thế nhu cầu du lịch trở thành trào lưu và phát triển rộng rãi trên thế giới.

Việt Nam cũng là một trong những nước có nhu cầu du lịch cao. Khách du lịch là mọi đối tượng khác nhau nhưng trong chuyến đi họ đều phải tiêu dùng các dịch vụ du lịch, trong đó phải kể đến dịch vụ lưu trú . Kinh doanh khách sạn là một loại hình kinh doanh đặc biệt và lao động trong lĩch vực này cũng lao động đặc biệt. Ở đây sản xuất ra sản phẩm là loại hình dịch vụ do vậy nó mang tính chất đặc trưng của lao động dich vụ. Và trong loại hình kinh doanh này thì vấn đề về lao động rất quan trọng. Mỗi cá nhân của tổ chức đều là bộ mặt của tổ chức vì họ trực tiếp tạo ra dich vô cho khách hàng, chính vì vậy quan tâm và đánh giá đúng công việc của người lao động nhằm động viên khuyến khích người lao động làm việc là một việc làm quan trọng.

Khách sạn Dân Chủ là một trong những khách sạn có uy tín và hoạt động nhân sự của khách sạn rất được sự tin tưởng của người lao động, đặc biệt trong công tác đánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV).Tuy nhiên hoạt động này còn có những tồn tại chưa giải quyết, nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài:“Một số giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại khách sạn Dân Chủ” để làm chuyên đề tốt nghiệp này.

Với đề tài này tôi đã đưa ra cấu trúc như sau :
Chương I : Lý luận chung về ĐGTHCV ở các doanh nghiệp.
Chương II :Phân tích thực trạng ĐGTHCV tại khách sạn Dân Chủ.
Chương III : Một số giải pháp hoàn thiện công tác ĐGTHCV tại khách sạn Dân Chủ.