Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Hoàn thiện hoạt động đào tạo công nhân kỹ thuật tại công ty cổ phần xây dựng số 21

Hoàn thiện hoạt động đào tạo công nhân kỹ thuật tại công ty cổ phần xây dựng số 21

ngocmai209 | 10:07 | 0 nhận xét
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TRONG TỔ CHỨC 3
1.Các khái niệm cơ bản: 3
1.1 Nguồn nhân lực: 3
1.2 Công nhân kỹ thuật: 3
1.2.1 Chất lượng công nhân kỹ thuật: 4
1.2.2 Vai trò của đội ngũ công nhân kỹ thuật: 4
1.3.Đào tạo 4
1.4 Đào tạo công nhân kỹ thuật. 5
2.Mục tiêu vai trò của hoạt động đào tạo công nhân kỹ thuật: 6
3.1 Xác định nhu cầu đào tạo. 6
3.2 Xác định mục tiêu đào tạo. 10
3.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 10
3.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo. 10
3.4.1 Đào tạo trong công việc: 10
3.4.2 Đào tạo ngoài công việc: 12
3.5 Giáo viên giảng dạy: 13
3.6 Đánh giá kết quả đào tạo: 13
4.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo công nhân kỹ thuật. 14
4.1 Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp: 14
4.2 Yếu tố thuộc về người công nhân. 14
4.3 Bối cảnh kinh tế xã hội 14
CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KĨ THUẬT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 21 15
1.Giới thiệu chung về công ty: 15
1.1 Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển: 15
1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: 16
1.2.1 Vốn điều lệ và cơ cấu vốn: 16
1.2.2 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 16
1.3 Sơ đồ tổ chức của công ty: 17
1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực trong công ty. 17
II.Thực trạng hoạt động đào tạo công nhân kỹ thuật tại công ty: 19
1.Xác định nhu cầu đào tạo công nhân kĩ thuật: 19
2.Xác định mục tiêu đào tạo: 20
3.Cụng tác tổ chức thực hiện đào tạo của công ty: 20
3.1 Chính sách đào tạo của công ty 20
3.2 Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo công nhân kĩ thuật của công ty: 21
3.3 Phương pháp đào tạo: 21
3.4 Đội ngũ giáo viên: 22
3.5 Kết quả đào tạo công nhân kỹ thuật tại công ty: 22
3.5.1 Quy mô đào tạo: 22
3.5.2 Tỷ lệ đào tạo: 23
3.4.3 Kinh phí đào tạo: 24
3.5.4 Đánh giá hiệu quả đào tạo công nhân kỹ thuật của công ty: 24
CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 21 27
1.Sự cần thiết của hoạt động đào tạo công nhân kỹ thuật tại công ty: 27
2.Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo công nhân kĩ thuật cho công ty: 28
2.1 Đối với công ty 28
2.1.1 Hoàn thiện các hoạt động quản lý nhân lực phục vụ cho công tác đào tạo. 28
2.1.2 Xác định mục tiêu đào tạo. 28
2.1.3 Cải thiện cơ sở vật chất cho đào tạo. 29
2.1.4 Nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên. 29
2.1.5 Dự tớnh,huy động và sử dụng nguồn vốn thích hợp cho đào tạo: 30
2.1.6 Lựa chọn phương pháp đào tạo hợp lý: 30
2.1.7 Quản lý chương trình đào tạo: 31
2.1.8 Đánh giá kết quả đào tạo hợp lý: 31
2.2 Đối với người lao động 32
2.2.1 Điều tra nhu cầu của người công nhân trước khi cử đi đào tạo. 32
2.2.2 Những chính sách tạo động lực cho người lao động. 32
KẾT LUẬN 33
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU

Đội ngũ công nhân kỹ thuật là những người làm chủ quá trình sản xuất.Họ là những người trực tiếp tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp.Trỡnh độ của họ ảnh hưởng trực tiếp năng suất lao động cũng như chất lượng sản phẩm sản xuất ra.Hiện nay,nước ta có một đội ngũ công nhân đông đảo nhưng chủ yếu là lao động phổ thông với chất lượng chưa cao.Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công tác đào tạo công nhân kỹ thuật chưa được quan tâm đầu tư thích đáng.Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự ra đời của nền kinh tế tri thức đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực nói chung và đội ngũ công nhân kỹ thuật núi rừng.Do đú các doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng đến hoạt động đào tạo công nhân kỹ thuật,đây thật sự là một hoạt động quan trọng mang tính chiến lược đối với công ty.

Cùng với sự phát triển của đất nước ngành xây dựng đó cú những bước tiến quan trọng và đã áp dụng nhiều công nghệ mới,vật liệu mới trang thiết bị hiện đại phục vụ trong quá trình thi công nhằm nâng cao năng suất lao động và đẩy nhanh tiến độ của cỏc cụng trỡnh,khụng chỉ các nhà đầu tư trong nước mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng đang hướng đến Việt Nam để xây dựng hàng loạt cao ốc,văn phũng,trung tõm thương mại…Nhu cầu xây dựng ngày càng cao tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng phát triển và nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới.Công ty cổ phần xây dựng số 21 thuộc tập đoàn xây dựng Vinaconex là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với hơn 50 năm tồn tại và phát triển.Trong những năm vừa qua công ty đó cú những đóng góp to lớn đối với ngành xây dựng,tham gia xây dựng nhiều công trình xây dựng quan trọng của đất nước và đặc biệt là trên địa bàn Hà Nội.Trong điều kiện ấy đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng trình độ để có thể nắm bắt điều khiển hoạt động sản xuất nhất là những ngành có yêu cầu cao như xây dựng.Một trong những giải pháp để giúp đội ngũ công nhân kỹ thuật có thể đáp ứng các yêu cầu là tổ chức tốt công tác đào tạo để trang bị những kiến thức ,kỹ năng cần thiết giúp hoàn thành tốt công việc.Hoạt động đào tạo trở thành một chiến lược quan trọng trong hoạt động quản trị nhân lực của công ty.

Chính vì vậy em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động đào tạo công nhân kỹ thuật tại công ty cổ phần xây dựng số 21” làm đề tài nghiên cứu.

-Mục đích nghiờn cứu:Tỡm hiểu thực trạng về công tác đào tạo công ty cổ phần xây dựng số 21 để tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đào tạo,phân tích để tìm ta nguyên nhân của những hạn chế để từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục.
-Phương pháp nghiên cứu:Thống kê,phân tích tài liệu từ các nguồn giáo trình,các bài báo trên internet và các tạp chí.
-Đối tượng và phạm vi nghiờn cứu:Các hoạt động đào tạo công nhân kỹ thuật tại công ty.

Nội dung đề án gồm 3 phần:
Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo công nhân kỹ thuật
Chương 2: Hoạt động đào tạo công nhân kỹ thuật tại công ty cổ phần xây dựng số 21
Chương 3: Hoàn thiện hoạt động đào tạo công nhân kỹ thuật tại công ty cổ phần xây dựng số 21.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo T.S Phạm Thúy Hương đã giúp đỡ hướng dẫn em để em có thể hoàn thành đề án này
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/hoan-thien-hoat-dong-dao-tao-cong-nhan-ky-thuat-tai-cong-ty-co-phan-xay-dung-so-21-a-43438/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang