Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Đẩy mạnh hoạt động đào tạo tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

Đẩy mạnh hoạt động đào tạo tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

Ngọc Mai | 10:10 | 0 nhận xét
Lời mở đầu:
Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới, trong những năm vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, với tốc độ tăng trưởng GDP xấp xỉ 8%/ 1 năm. Điều đó càng chứng minh một điều rằng Việt Nam đang có những bước tăng trưởng vượt bậc, với tốc độ phát triển cao đứng hàng đầu thế giới. Và góp một phần không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước chính là những bước phát triển vượt bậc của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam nói chung và của từng Phòng Ban, từng đơn vị thành viên của Vinashin nói riêng.
Trong đó, chúng ta không thể phủ nhận sự cố gắng nỗ lực hết mình của Ban Tô chức Cán bộ - Lao động. Hay nói rõ hơn là những con người đang thầm nặng tạo ra một nền tảng vững chắc cho toàn Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam – đó là những người công tác trong hoạt động đào tạo của Tập đoàn.
Nguồn lực con người là một trong năm yếu tố quan trọng nhất tác động đến thành bại của một Tổ chức. Xong để tạo ra một nguồn lực về con người mạnh cả về chất lượng lẫn số lượng thì lại không phải là một điều đơn giản. Nó khó khăn gấp gấp nhiều lần như những gì chúng ta nghĩ. Vì vậy, qua thời gian thực tập tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam em đã chọn đề tài : “Đẩy mạnh hoạt động đào tạo tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam” để viết chuyên đề tốt nghiệp.

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích:
Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.
Xác định các điểm mạnh, điểm yếu của hoạt động đào tạo trong Tập đoàn
Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục tình trạng hiện nay nhằm giúp Tập đoàn phát triển tốt hơn nữa trong tương lai.
Chuyên đề này đưa ra một góc nhìn khách quan về hoạt động đào tạo của Tập đoàn.
Ngoài ra, đề tài giúp em hoàn thành khóa học 4 năm tại trường Kinh tế Quốc dân. Nó như một sự khẳng định mình sau tất cả những cố gắng trong 4 năm học vừa qua.

Chuyên đề được chia thành 3 chương:
Chương 1: Giới thiệu khái quát về Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.
Chương 2: Thực trạng hoạt động đào tạo tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.
Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đào tạo tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

MỤC LỤC

Mục lục……………………………………… …………………………….. 1
Lời mở đầu……………………………………� �…………..…………….. 3

Chương I: Giới thiệu khái quát Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam………………………………………� �……………………………… 5
1. Quá trình hình thành và phát triển……………………..……………� �... 5
2. Các đặc điểm chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh……...……. 6
Hình thức pháp lý, ngành nghề kinh doanh…………………………. 6
Cơ cấu tổ chức……………………………………� �………………. 7
Đội ngũ lao động của Tập đoàn………………………………….… 17
Cơ sở vật chất kinh doanh……………………………………… ….. 18
Nguồn vốn……………………………………… ………………….. 18
Khách hàng và đối thủ cạnh tranh………………………………….. 20
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh………………….……………. 20
Sản phẩm……………………………………� �…………………… 20
Thị trường…………………………………� �…………………….. 22
Doanh thu và lợi nhuận……………………………………� ��…….. 22
Đóng góp cho ngân sách……………………………………… …… 24

Chương II: Thực trạng hoạt động đào tạo tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam………………………………………� �……………. 26
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo của Tập đoàn…………. 26
Các nhân tố bên trong……………………………………… ……… 26
Các nhân tố bên ngoài……………………………………� �………28
2. Kết quả hoạt động đào tạo của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam giai đoạn 2005 – 2007………………………………………� ��…..…... 30
Nội dung đào tạo……………………………………… …………… 30
Hình thức đào tạo……………………………………… …………... 31
Kinh phí cho hoạt động đào tạo……………………………………. 32
Kết quả đào tạo……………………………………… …………….. 33
3. Quản trị hoạt động đào tạo tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam………………………………………� �…………………….…… 33
Xác định nhu cầu đào tạo……………………………………… …... 33
Xây dựng kế hoạch đào tạo……………………………………… … 34
Xác định ngân quỹ cho kế hoạch đào tạo…………………………... 40
Công tác kiểm tra, đánh giá………………………………………. .. 41

Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đào tạo tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam……………………………………….. 43
1. Định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam………………………………………� �…………………………. 43
Định hướng chung……………………………………… ………….. 43
Định hướng phát triển nguồn nhân lực…………………………..… 44
2. Những giải pháp chủ yếu……………………………………… ..…….. 45
2.1. Thành lập trường đại học tổng hợp Vinashin………………...……..... 45
2.2. Liên kết sâu, rộng, chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng trên cả nước có đào tạo ngành liên quan đến Công nghiệp Tàu thủy…………..… 47
2.3. Tăng cường hợp tác với các quốc gia có nền Công nghiệp Tàu thủy phát triển mạnh……………………………………� �…………………………. 48
3. Một số kiến nghị……………………………………� �…………..…… 49
Kết luận……………………………………� �…………………………... 51
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/day-manh-hoat-dong-dao-tao-tai-tap-doan-cong-nghiep-tau-thuy-viet-nam-43402/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang