Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Nhà máy sợi II

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Nhà máy sợi II

Ngọc Mai | 23:41 | 0 nhận xét
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 3
Phần I: Ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 5
I. Ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 5
1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
2. Tác dụng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6
3. Mục tiêu, ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 7
II. Tổ chức công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 9
A. Đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật 9
1. Xác định nhu cầu đào tạo 9
2. Xác định mục tiêu đào tạo 11
3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 11
4. Chương trình và phương pháp đào tạo 11
5. Dự tính chi phí đào tạo 15
6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 16
7. Đánh giá chương trình đào tạo 16
B. Đào tạo cán bộ chuyên môn 17
C. Đào tạo và phát triển lao động quản lý 18
Phần II: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt may Hà Nội và Nhà máy sợi II 19
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt may Hà Nội 19
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Dệt may Hà Nội 19
2. Đặc điểm bộ máy quản lý 21
3. Đặc điểm công nghệ của công ty 23
4. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty 3 năm gần đây 24
II. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy sợi II 26
1. Chức năng, nhiệm vụ của nhà máy 27
2. Cơ cấu tổ chức của nhà máy 29
3. Tình hình hoạt động sản xuất 29
4. Nguồn nhân lực 34
5. Điều kiện lao động 44
6. Tổ chức lao động 46
Phần III: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy sợi II 48
I. Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy sợi II 48
1. Sù thay đổi quy trình công nghệ 48
2. Bù đắp vào chỗ bị thiếu hụt năng lực 49
3. Nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh trên thị trường 50
II. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy sợi II 50
A. Các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy sợi II 50
1. Đào tạo công nhân kỹ thuật 50
2. Đào tạo và phát triển lao động quản lý 52
B. Tổ chức thực hiện các vhương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy sợi II 53
C. Đánh giá chung 60
Phần IV: Một số kiến nghị hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy sợi II 61
1. Đối với công nhân kỹ thuật 61
2. Đối với lao động quản lý 62
3. Phòng tổ chức hành chính của công ty 63
Kết luận

LỜI MỞ ĐẦU
ĐÓ hội nhập với khu vực và thế giới, việc trang bị kiến thức cho đội ngũ lao động ở nước ta là rất cần thiết và cấp bách. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, trình độ Êt để nâng cao trình độ cho người lao động chính là đào tạo và phát triển kcủa người lao động chưa theo kịp với sự thay đổi của công nghệ. Cách duy nhỹ năng làm việc cho họ.

Trong nhiều năm qua, Nhà nước ta luôn coi trọng việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng ta khẳng định: Con người luôn được đặt vào vị trí trung tâm của sự phát triển.

Trước đây, người ta chỉ chú trọng đầu tư máy móc, hiện đại hoá công nghệ. Hiện nay, người ta đã nhận thấy những kiến thức do chất lượng nguồn nhân lực chưa tương xứng với trình độ phát triển. Vì vậy các doanh nghiệp tập trung hướng vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đem lại lợi Ých lâu dài cho người lao động, doanh nghiệp và xã hội. Trong quá trình đào tạo, mỗi người sẽ được bù đắp những thiếu hụt trong học vấn, được truyền đạt những khả năng và kinh nghiệm thiết thực trong lĩnh vực chuyên môn, được cập nhật hoá kiến thức mới và mở rộng tầm hiểu biết để không những có thể hoàn thành tốt công việc được giao mà còn có thể thích ứng với những biến đổi của môi trường xung quanh.

Thực tế đã chứng minh, mét doanh nghiệp phát triển tốt, ổn định, trước hết phải có đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao. Việc quan tâm đầu tư đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những điều kiện để doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Nhận thức được thực trạng và yêu cầu của tình hình trên, trong thời gian thực tập tại Nhà máy sợi II - Công ty Dệt may Hà Nội (Hanosimex) doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng công ty Dệt may Việt Nam, được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Vân Điềm, các cô chú lãnh đạo Nhà máy sợi II và các cô chú lãnh đạo chuyên viên Phòng tổ chức hành chính của Công ty đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề: " Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Nhà máy sợi II "

Với mục đích để tìm hiểu thực tiễn về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Nhà máy sợi II nhằm góp phần đảm bảo cho Công ty hoạt động có hiệu quả tốt.

Kết cấu chuyên đề được chia thành 4 phần chính
Phần I: Ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Phần II: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt may Hà Nội và Nhà máy sợi II
Phần III: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Nhà máy sợi II
Phần IV: Một số kiến nghị hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Nhà máy sợi II.

Do thời gian thực tập ngắn và khả năng của bản thân có hạn nên chắc chắn chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo trong bộ môn, những người có kinh nghiệm cùng toàn thể bạn đọc.

Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin ghi nhận và gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo, các cô chú trong cơ quan thực tập đã tạo điều kiện và giúp đỡ tận tình để em hoàn thành được chuyên đề này.
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-nha-may-soi-ii-41743/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang