Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Tổng hợp Việt Nam

Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Tổng hợp Việt Nam

ngocmai209 | 23:43 | 0 nhận xét
Mục lục
Trang
Lời mở đầu ………………5
Chương 1: Những lý luận chung về Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực (NNL) …………….6
1.1. Các khái niệm liên quan đến vấn đề Đào tạo và phát triển NNL ……………...6
1.2. Nội dung về vấn đề Đào tạo và phát triển NNL ……………….6
1.2.1. Xác định nhu cầu Đào tạo …………...7
1.2.2. Xác định mục tiêu Đào tạo ……………7
1.2.3. Xác định đối tượng Đào tạo ……………7
1.2.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp Đào tạo …………….7
1.2.5. Dự tính Chi phí đào tạo …………….7
1.2.6. Lựa chọn và Đào tạo người dạy …………….8
1.2.7. Đánh giá chương trình đào tạo ………….....8
1.3. Sự cần thiết của việc Đào tạo và phát triển NNl đối với sự phát triển của Công ty …………….8
Chương 2: Thực trạng của công tác Đào tạo và phát triển NNL tại Công ty ……………10
2.1. Sự hình thành, phát triển và đặc điểm của Công ty ảnh hưởng đến Vấn đề đào tạo và phát triển NNl ……………10
2.1.1. Đặc điểm về lao động …………..10
2.1.2. Đặc điểm về sản phẩm ……………13
2.1.3. Đặc điểm về quy trình công nghệ …………….13
2.1.4. Đặc điểm máy móc, thiết bị ……………15
2.2. Thực trạng của Công tác Đào tạo và phát triển NNL
2.2.1. Thực trạng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn NNL ……………..15
2.2.1.1. Lập kế hoạch đào tạo ......................18
2.2.1.2. Thực hiện công tác Đào tạo và nâng cao chất lượng NNL ở Công ty …………….25
2.2.2. Đánh giá về công tác Đào tạo và phát triển NNL ở Công ty ……………26
2.2.2.1. Đánh giá chung ……………..26
2.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác Đào tạo và phát triển NNL …………..29
2.3. Các nhân tố tác động tới việc Đao tạo và phát triển NNL của Công ty ……………30
2.3.1. Mục tiêu, chiến lược của Công ty …………….30
2.3.2. Sản phẩm và xu thế sản phẩm ……………31
2.3.3. Nhân tố nguồn lực ……………..32
2.3.4. Cơ sở vật chất và công nghệ thiết bị ……………33
2.3.5. Nguồn lực tài chính ………….33
2.3.6. Bộ máy làm công tác Đào tạo và phát triển NNl …………….34
2.4. Những tồn tại và nguyên nhân của công tác Đào tạo và phát triển NNL của Công ty …………….35
2.4.1. Tồn tại và nguyên nhân bên trong ...…………35
2.4.1.1. Phân tích công việc …………...35
2.4.1.2. Đánh giá thực hiện công việc ……………35
2.4.1.3. Tổ chức và sử dụng lao động sau đào tạo …………….36
2.4.1.4. Mục tiêu, chiến lược Công ty …………….36
2.4.1.5. Cơ sở vật chất ……………..37
2.4.2. Những nhân tố bên ngoài ……………37
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Đào tạo và phát triển NNL ……………38
3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển NNL ……………..38
3.1.1. Khuyến khích và tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ lành nghề của mình qua đào tạo và đào tạo lại …………….38
3.1.2. Tổ chức tốt công tác Bảo hộ lao động ……………40
3.1.2.1. An toàn - vệ sinh lao động ……………40
3.1.2.2. Vệ sinh phòng bệnh ……………..41
3.1.2.3. Đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chính sách phúc lợi xã hội ……………41
3.2. Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển NNL …………….42
3.2.1. Đối với Nhà nước ……………..42
3.2.2. Đối với Công ty ……………..43
3.2.3. Đối với người lao động …………….47
Kết luận …………….48
Tài liệu tham khảo .....................49

LỜI MỞ ĐẦU
Con người là yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất, trình độ phát triển của Nguồn nhân lực là lợi thế phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong lĩnh vực nào thì con người cũng đứng ở vị trí trung tâm. Quan tâm đến sự phát triển con người sẽ góp phần đảm bảo cho sự phát triển đất nước bởi vì quá trình phát triển nguồn nhân lực là thước đo đánh giá sự phát triển về kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia.

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, các doanh nghiệp được mở ra nhiều cơ hội phát triển. Sự phát triển của Doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển của cả quốc gia. Tuy nhiên đây cũng là thách thức đối với doanh nghiệp, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải cạnh tranh, điều đó cũng có nghĩa doanh nghiệp phải phát huy lợi thế của mình. Chất lượng Nguồn nhân lực là lợi thế hàng đầu bởi con người là một tài nguyên vô giá. Vì vậy, Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ của một doanh nghiệp mà còn là nhiệm vụ của cả một đất nước.
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đòi hỏi sự tốn kém về thời gian và chi phí. Nhưng thực hiện tốt công tác này sẽ mang lại vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhận rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các Doanh nghiệp nói chung và Công ty CP Đầu tư & Thương mại Tổng hợp Việt Nam nói riêng, em đã chọn đề tài: “Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Tổng hợp Việt Nam”

Đề tài của em gồm 3 chương:
Chương 1: Những lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực(NNL). Chương 2: Thực trạng của việc đào tạo và phát triển NNL tại Công ty.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển NNL.
http://tailieunhansu.com/diendan/f587/dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-cp-dau-tu-va-thuong-mai-tong-hop-viet-nam-41737/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang