Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại ô tìm kiếm dưới đây
Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...
Home » » Tạo động lực cho người lao động tại công ty ĐTXL & TM 36

Tạo động lực cho người lao động tại công ty ĐTXL & TM 36

Ngọc Mai | 15:47 | 0 nhận xét
LỜI MỞI ĐẦU

Trong những năm qua, nhằm thực hiện tốt đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, các doanh nghiệp nước ta đã nỗ lực phát triển sản xuất và đạt được mức năng xuất lao động cao, phát huy sức mạnh của mình trên thị trường trong và ngoài nước. Để đạt đựơc những thành tích đó thì yếu tố con người là không thể thiếu được, chính yếu tố con người đã quyết định sự thành bại của mỗi công ty. Vì vậy mỗi doanh nghiệp đã tìm mọi cách để có được nguồn nhân lực có chất lượng cao và làm thế nào để có thể phát huy cao năng lực, sở trường của nguồn lao động mình có nhằm đạt được những mục tiêu chung của tổ chức đặt ra. Việc có nguồn nhân lực tốt trong tay đã khó nhưng việc sử dụng họ như thế nào cho có hiệu quả nhất còn khó khăn hơn. Và công tác tạo động lực cho người lao động sẽ giúp cho viêc sử dụng lao động đạt hiệu quả cao, đem lại sự thành công cho doanh nghiệp. Bên cạnh những thành tích đã đạt đựơc trong công tác tạo động lực cho người lao động thì trên thực tế ở nước ta nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác này đã làm giảm hiệu quả của viêc sử dụng lao động, ảnh hưởng xấu tới kết quả sản xuất kinh doanh. Do đó việc tạo động lực cho người lao động nhằm tăng cường sự nỗ lực, sư hứng thú của họ khi làm việc tao ra năng suất, hiệu quả cao trong công việc là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp và sau một thời gian thưc tập tại Công ty ĐTXL & TM 36 em thấy công tác tạo động lực của công ty tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế vì vậy em đã chọn đề tài “ Tạo động lực cho người lao động tại công ty ĐTXL & TM 36” để làm chuyên đề thực tập.

Kết cấu nội dung của chuyên đề:
Chương I. Những vấn đề chung về tạo động lực lao động
Chương II. Thực trạng công tác tạo đọng lực tại Công ty ĐTXL & TM 36.
Chương III. Một số gải pháp tạo động lực tại công ty ĐTXL & TM 36

Trong quá trình thực tập này, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Công ty, của phòng tổ chức lao động, của cán bộ hướng dẫn và đặc biệt là sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thanh Vân . Trong quá trình làm bài trắc trắn không thể tránh khỏi những thiếu sót do sự hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm, về thời gian vì vậy em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
Lời mởi đầu 1
Chương I. Những vấn đề chung về kích thích tạo động lực cho người lao động. 3
1. Các khái niệm cơ bản về tạo động lực. 3
1.1 Khái niệm về tạo động lực 3
1.2 Nhu cầu, lợi Ých, mối quan hệ giữa nhu cầu và lợi Ých. 3
2. Các yếu tố tạo động lực 6
2.1 Yếu tố bên trong. Đây là các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động. 6
2.2 Các yếu tố bên ngoài 7
3. Sự cần thiết phải tạo đông lực 9
4. Mục đích, vai trò, ý nghĩa của công tác tạo động lực. 9
4.1 Mục đích của tạo động lực. 9
4.2 Vai trò. 10
4.3 Ý nghĩa. 10
5. Các học thuyết tạo động lực 10
5.1 Học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow 11
5.2 Học thuyết tăng cường sự tích cực của B.F. Skinner 11
5.3 Học thuyết kỳ vọng của Victor Broom. 11
5.4 Học thuyết công bằng của J. Stacy Adams 12
5.5 Học thuyết hệ thống hai yếu tố của F. Herzberg 12
5.6 Học thuyết đặt mục tiêu của Edwin Locke 12
6. Các phương hướng và phương pháp tạo động lực. 13
61. Các phương hướng tạo động lực 13
6.1.1 Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc 13
6.1.2. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ 13
6.1.3. Kích thích lao động 13
6.2. Phương pháp tạo động lực 14
6.2.1 Kích thích người lao động làm việc thông qua tiền lương. 14
6.2.2 Kích thích thông qua tiền thưởng. 15
6.2.3 Phụ cấp 16
6.2.4 Các loại phúc lợi dành cho người lao động 16
6.2.5 Các khuyến khích bằng tinh thần. 17
Chương II. Thực trạng công tác tạo động lực tại Công ty ĐTXL và TM 36 20
I. Những vấn đề chung về Công ty ĐTXL và TM 36 20
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 20
2. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 20
2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty 20
2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty 23
3. Những hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được trong các năm vừa qua. 28
3.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 28
3.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ. 31
3.1.3. Đặc điểm các mặt hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm. 32
3.2. Các kết quả đạt được trong các năm vừa qua. 32
II. Những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển trong thời gian tới 33
1. Những thuận lợi, khó khăn của công ty. 33
2. Hướng phát triển trong thời gian tới 34
III. Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty ĐTXL và TM 36. 35
1. Tạo động lực bằng khuyến khích vật chất 35
1.1. Công tác trả lương và tác dụng của tiền lương tới tạo động lực cho người lao động. 35
1.2 Tạo động lực thông qua tiền thưởng. 44
1.3 Tạo động lực thông qua chế độ phụ cấp, trợ cấp 45
1.4 Tạo động lực qua các loại phúc lợi dành cho người lao động 46
2. Tạo động lực bằng kích thích tinh thần 46
2.1 Tổ chức và phục vụ nơi làm việc 46
2.2 Bố trí sử dụng lao động. 47
2.3 Bầu không khí làm việc. 48
2.4 Đào tạo phát triển nhân lực 49
2.5 Bảo hộ lao động 50
Chương III: Mét số giải pháp tạo động lực tại Công ty ĐTXL và TM 36 56
1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh rõ ràng cụ thể. 56
2. Xác định rõ mặt hàng kinh doanh 56
3. Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự 57
4. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho người lao động 57
II. Một số giải pháp tạo động lực tại công ty 57
1. Công tác trả lương 57
2. Tiền thưởng 58
3. Các loại phúc lợi 59
4. Các điều kiện làm việc 59
5. Bố trí sử dụng lao động 60
6. Đào tạo, kế hoạch hoá phát triển nguồn nhân lực tại công ty 60
7. Công tác bảo hộ lao động tại các công trường 60
Kết luận 61
Danh mục tài liệu tham khảo 62
http://tailieunhansu.com/diendan/f585/tao-dong-luc-cho-nguoi-lao-dong-tai-cong-ty-dtxl-tm-36-a-41560/
Chia sẻ bài viết này :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

previous Next home
 
Copyright © 2011. Luận văn Nhân sự | Nhân lực - All Rights Reserved
Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt FireFox và Google Chrome
Phát triển bởi Blogger
Lên đầu trang
Xuống cuối trang